SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Muntlig rättegång begärs i fjällnäramålen

Dela

Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet begär i dag att rättegången i de så kallade fjällnäramålen ska vara muntlig. Domarna väntas ge vägledning om skogsägare som nekats avverka i fjällnära skog, på grund av höga naturvärden, har rätt till ersättning och hur den i så fall ska se ut.

Det finns en möjlighet för Mark och miljööverdomstolen att fatta beslut enbart på handlingarna, alltså utifrån skriftliga uppgifter som lämnas in. Det är Kammarkollegiets och Skogsstyrelsens gemensamma bedömning att det är ett sämre alternativ i det här målet där totalt fem ärenden prövas.

– Det här är komplicerade mål både rättsligt och i sak. Domarna från högre instans kommer att bli vägledande för framtiden och påverka många skogsägare. Av de skälen anser jag att det här målet ska avgöras i en huvudförhandling där bägge parter får möjlighet att var och en muntligt redogöra för sina ståndpunkter, säger Kammarkollegiets generaldirektör Gunnar Larsson.

Tydlig rättspraxis saknas

Det finns tidigare underrättsdomar på området men de pekar åt olika håll och ger sammantaget ingen tydlig rättspraxis. Därför är det viktigt att frågan prövas i Mark- och miljööverdomstolen.

– Eftersom lagstiftningen är så vag är det av stor betydelse att få viktiga principiella frågor prövade i högre instans och därmed få ett prejudikat som kommer gälla för lång tid framöver. Det här handlar om att få veta vad som gäller, inte om att vinna eller förlora, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Flera skogsägare har nekats avverkning i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden och som en följd av det stämt staten för att få ersättning. Kammarkollegiet för statens talan efter Skogsstyrelsens beslut. Skogsstyrelsen bistår med expertkunskaper.

Därför behöver rättsläget förtydligas

I januari i år kom flera domar från Mark- och miljödomstolen som gav markägarna rätt till ersättning motsvarande 125 procent av marknadsvärdet. Kammarkollegiets och Skogsstyrelsens gemensamma bedömning är att det fortsatt är ett oklart rättsläge i flera avgörande frågor.

Exempel på områden där förtydliganden behövs:

  1. Det krävs tillstånd för att få avverka i fjällnära skog. Här behövs ett förtydligande om vad ett nekande betyder för rätten till ersättning och hur ersättningen i så fall ska beräknas.
  2. Det behövs även ett förtydligande kring formerna för ersättning för ett markområde som inte formellt är skyddad. Det gäller till exempel om området byter ägare eller hur ersättningen ska hanteras om en ny ansökan av avverkning kommer in.

Domstolen kommer att meddela datum för rättegång.

Skogsstyrelsen har i maj 2018 bett regeringen att se över och förtydliga de delar i Skogsvårdslagen som rör fjällnära skog. Regeringen tillsatte en utredning juli 2019.

Mer information:

Gunnar Larsson, generaldirektör, Kammarkollegiet, 08-700 06 87, gunnar.larsson@kammarkollegiet.se

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 036-35 94 30, herman.sundqvist@skogsstyrelsen.se

Anne Joki Jakobsson, kommunikatör, Kammarkollegiet, 070-207 61 02, anne.joki.jakobsson@kammarkollegiet.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Gunnar Larsson, Kammarkollegiets generaldirektör.
Gunnar Larsson, Kammarkollegiets generaldirektör.
Ladda ned bild
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum