Skogsstyrelsen

Mycket snö ökar risken för betesskador

Dela

En snörik vinter innebär ofta att älgar samlas i större grupper på begränsad yta. Detta ökar risken för stora betesskador på ungskog med ekonomiska förluster som följd. Det är viktigt att du som skogsägare skapar dig en bild av hur det ser ut på din fastighet.

Vintern 2017/2018 har varit väldigt snörik på de flesta håll i Jämtlands län. Erfarenhetsmässigt vet vi att vi då får stora vandringar av älg från mer höglänta områden till lägre belägna områden. Dessa älgar samlas i mindre och större grupperingar.

­– Signaler har kommit till oss att det kan handla om mellan 50 och 100 älgar på vissa platser säger Jörgen Sundin, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Dessa ansamlingar av älg på en begränsad yta gör att betestrycket på ungskogarna i dessa områden blir väldigt högt med stora skador som följd. Framförallt handlar det om toppskottsbetning, stambrott och barkgnag på tallungskog. Skador som ger ekonomiska konsekvenser senare vid gallring och slutavverkning.

– Det är viktigt att du som skogsägare skapar dig en bild av hur det ser ut på din fastighet, framförallt om du har ungskog under 4 meters höjd säger Helena Eriksson, distriktschef på Skogsstyrelsen

Märker du att det verkar vara stora grupperingar av älg kan du söka tillstånd till skyddsjakt via Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör då en bedömning om skyddsjakt ska tillåtas eller om det kan finnas andra lämpliga åtgärder för att lösa problemet. De har även möjlighet att vid behov efterfråga dokumentation kring omfattningen av skador från Skogsstyrelsen.

Mer information:

Magnus Kristoffersson, skogskonsulent, 0670-64 84 57

Helena Eriksson, distriktschef, 072-709 45 75

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum