Business Wire

MyHeritage expanderar till hälsa och lanserar ett nytt DNA-test med effektiv och personlig hälsoinformation till sina kunder

Share

MyHeritage, den ledande globala tjänsten för familjehistoria och DNA-tester, har idag presenterat en betydande expansion av sitt utbud av DNA-produkter genom lanseringen av MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst. Testet tillhandahåller en ny dimension av genetiska insikter med omfattande hälsorapporter som kan stärka framtida hälso- och livsstilsval. Detta är en utökning av dagens MyHeritage DNA-test som endast omfattar härkomst och samma kärnfunktioner finns med: en procentuell beskrivning av etniskt ursprung och matchning med släktingar via gemensamt DNA. MyHeritage är idag det enda globala DNA-företaget som erbjuder konsumenter en omfattande produkt för hälsa och härkomst på över 40 språk.

Detta pressmeddelande använder multimedia. Se den fullständiga versionen här: https://www.businesswire.com/news/home/20190520005691/sv/

MyHeritage expanderar till hälsa och lanserar ett nytt DNA-test med effektiv och personlig hälsoinfo ...

MyHeritage expanderar till hälsa och lanserar ett nytt DNA-test med effektiv och personlig hälsoinformation till sina kunder (Graphic: Business Wire)

Med lanseringen av produkten för hälsa och härkomst utmärker sig MyHeritage som den enda stora tjänsten som kopplar samman konsumentens dåtid, nutid och framtid: Den integrerade produktsviten från MyHeritage ger användare möjlighet att upptäcka sin familjs historia och etniska ursprung, hitta nya släktingar och få värdefulla insikter som kan underlätta hälsorelaterade val och som kan påverka användarens framtida välmående.

”Vårt test för hälsa och härkomst är nästa steg i utvecklingen av MyHeritage. Efter att i 16 års tid ha förändrat människors liv till det bättre genom forskning inom familjehistoria och genetisk släktforskning, är vi glada att kunna utöka vår mission och även försöka förbättra och rädda liv. Vår vision är att integrera våra framgångsrika teknologier inom familjehistoria med nya hälsoprodukter på innovativa sätt som knyter samman härkomst och ärftlighet och därmed kunna leverera djupare insikter till våra användare” säger Gilad Japhet, grundare och verkställande direktör för MyHeritage. Vi är stolta över att ingå i en rörelse som demokratiserar hälsovården världen över och tillgängliggör genetisk testning för miljoner människor, så att de kan upptäcka vad som gör dem unika.”

MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst ger hälsorapporter som visar användaren hur stor risken är för att utveckla eller bära på vissa genetiska tillstånd. Rapporterna omfattar tillstånd där specifika gener bidrar till risken, exempelvis ärftlig bröstcancer, sent debuterande Alzheimers sjukdom och sent debuterande Parkinsons sjukdom, tillstånd som är associerade med flera gener, exempelvis hjärtsjukdom och typ 2-diabetes samt anlagsbärarstatus för tillstånd som ett föräldrapar kan föra vidare till sina barn, exempelvis Tay-Sachs sjukdom och cystisk fibros.

Totalt sett täcker MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst ett av de mest omfattande urvalen av tillstånd som erbjuds genom DNA-test i hemmet: 11 genetiska riskrapporter, inklusive en rapport för ärftlig bröstcancer (BRCA) som testar 10 patogena varianter, 3 polygena riskrapporter och 15 bärarstatusrapporter.

Världshälsoorganisationen har identifierat hjärtsjukdom som den främsta dödsorsaken världen över. Detta gör den unika MyHeritage-rapporten för hjärtsjukdom särskilt användbar. Den här rapporten baseras på en avancerad metod som kallas polygena riskpoäng som undersöker hundratals, och i vissa fall tusentals, genvarianter i hela genomet.

Förutom hjärtsjukdom så omfattar produkten för hälsa och härkomst även en uppskattning av polygena riskpoäng för typ 2-diabetes, ett tillstånd som har ökat avsevärt under de senaste årtiondena och idag påverkar hundratals miljoner människor över hela världen och 40 % av alla amerikaner någon gång under livet. MyHeritage är också unikt genom att tillhandahålla en tredje polygen riskpoäng för bröstcancer, som ger en riskskattning för bröstcancer i de fall där man inte hittar några av de BRCA-varianter som MyHeritage testar. MyHeritage är för närvarande den enda större leverantören av DNA-tester i hemmet som erbjuder polygena riskrapporter för flera tillstånd och fler polygena riskrapporter kommer att adderas kort efter den initiala produktlanseringen. De tre initiala polygena riskrapporterna fungerar endast för personer med europeisk härkomst, men företaget har inlett forskning för att kunna erbjuda polygena riskrapporter som täcker fler populationer i framtiden.

Den nya produkten baseras på robust vetenskaplig forskning som har utförts av MyHeritage vetenskapsteam under ledning av MyHeritage chefsforskare, dr. Yaniv Erlich. Den har utvecklats under två års tid och stärker företagets växande expertis inom genomik. Tack vare stor skicklighet inom konsumentgenetik har MyHeritages DNA-databas vuxit till 3 miljoner människor under två och ett halvt år. För att möta efterfrågan av genetisk släktforskning och hälsotester har MyHeritage specialdesignat ett nytt DNA-chip som använder Illumina Global Screening Array (GSA). Det nya chipet ger MyHeritage möjligheten att lägga till rapporter för fler tillstånd utan att användaren behöver lämna ett nytt DNA-prov. Flera nya hälsorapporter är redan färdiga för lansering under de kommande månaderna efter att ha genomgått företagets rigorösa valideringsprocesser.

MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst är ett laboratorieutvecklat test som bearbetas i ett CLIA-certifierat och CAP-ackrediterat DNA-laboratorium i Texas. DNA-testet görs i hemmet genom en snabb och smärtfri kindtopsning och kräver inte att man samlar saliv som vissa andra tester, vilket gör det mer lämpligt och bekvämt för alla grupper av människor, inklusive äldre.

Hälsorapporterna fastställer endast användarens genetiska risk för de tillstånd som testas. Alla användare måste dock fylla i ett frågeformulär om sin personliga samt familjens hälsohistorik, för att säkerställa att varje användare får de rapporter som är lämpliga för just honom/henne.

Uppgifterna hanteras under strikt sekretess. Alla hälsodata skyddas av bästa tillgängliga kryptering. Dina hälsorapportdata säkras genom ytterligare lösenordsskydd och är så säkra att inte ens anställda hos MyHeritage kan komma åt dem. MyHeritage har aldrig licensierat eller sålt användardata och har förbundit sig att aldrig göra detta utan användarens uttryckliga medgivande. MyHeritage är det enda DNA-företaget för konsumenter, som förpliktigar sig till att aldrig sälja data till försäkringsbolag. Företaget tillämpar också en strikt policy som förhindrar att dess DNA-tjänster utnyttjas av brottsbekämpande myndigheter.

MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst kostar 2 069 kr + frakt. Användare som redan har köpt MyHeritage DNA-test för etnicitet och släktforskning kan uppgradera och få hälsorapporter för 1 254 kr. För att beställa besöker du webbplatsen MyHeritage DNA. Som ett valfritt tillägg till det nya DNA-kitet finns ett årligt hälsoabonnemang, som ger användare tillgång till nya hälsorapporter så snart de lanseras. Som en speciell bonus vid lanseringen, erbjuds hälsoabonnemang just nu gratis under de första tolv månaderna och användarna kan avsluta den när som helst.

Den nya hälsoprodukten är inte avsedd att diagnostisera, förhindra eller behandla någon sjukdom eller något tillstånd, inte heller är den avsedd att säga något om användarnas nuvarande hälsotillstånd i frånvaro av annan medicinsk och klinisk information. Produkten är inte avsedd att underbygga medicinska beslut, inklusive utskrivning eller dosering av läkemedel. Användare kan behöva ytterligare tjänster från läkare, genetisk rådgivare eller annan vårdgivare för att få diagnostiska resultat avseende de tillstånd eller sjukdomar som anges i MyHeritage DNA-baserade hälsorapporter. Hälsorapporterna ger information om genetisk risk som baseras på bedömningen av specifika genetiska varianter, de visar dock inte användarens hela genetiska profil. Hälsorapporterna upptäcker inte alla genetiska varianter som är relaterade till en given sjukdom och frånvaron av en testad variant utesluter inte förekomsten av andra genetiska varianter som kan vara relaterade till sjukdomen. För de flesta sjukdomar är de gener vi idag känner till endast ansvariga för en del av den totala risken. Andra faktorer, som miljö och livsstil, kan påverka risken att utveckla en viss sjukdom och kan, beroende på tillståndet, vara mer relevanta prediktorer. Om en användares data indikerar att användaren inte har en förhöjd risk för en sjukdom eller ett tillstånd ska detta inte tolkas som att användaren inte kommer att utveckla sjukdomen eller tillståndet. Även det motsatta gäller: Om en användares data indikerar en förhöjd genetisk risk för en sjukdom eller ett tillstånd betyder det inte att användaren definitivt kommer att utveckla sjukdomen eller tillståndet. Eventuella resultat i hälsorapporterna bör bekräftas och kompletteras med ytterligare medicinska och kliniska tester utifrån rekommendationer från användarens läkare.

MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst är tillgängligt över hela världen förutom i några få länder där hälsorelaterade genetiska konsumenttester inte är tillåtet. Sammantaget är MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst det genetiska test som idag är tillgängligt i flest antal länder och med störst global räckvidd.

Om MyHeritage

MyHeritage är en ledande plattform för att utforska din familjs historia, upptäcka nya etniska ursprung, hitta nya släktingar och få värdefulla insikter om din hälsa. Med sofistikerad matchningsteknik och miljarder internationella historiska poster ger MyHeritage sina användare möjlighet att bygga sina släktträd och knyta spännande familjekontakter. MyHeritage erbjuder en tekniskt avancerad och prisvärd produkt, MyHeritage DNA-test för enbart härkomst, som avslöjar etniskt ursprung och hittar släktingar med en enkel kindtopsning. MyHeritage DNA lanserades 2016 och har blivit en av världens största DNA-databaser för konsumenter, med 3 miljoner människor. Det nya MyHeritage DNA-testet för hälsa och härkomst adderar omfattande hälsorapporter, varav vissa är unika för MyHeritage. Testet hjälper människor att förstå hur deras genetik kan påverka deras hälsa så att de kan fatta informerade beslut för en bättre framtid. I egenskap av världens enda integrerade tjänst som kombinerar familjehistorik och DNA-testning för släktforskning och hälsa, har MyHeritage en unik position och kan erbjuda sina användare meningsfulla upptäckter som binder samman dåtid, nutid och framtid. MyHeritage finns på 42 olika språk och har 103 miljoner registrerade användare, 45 miljoner släktträd och 9,7 miljarder historiska poster. MyHeritage är den mest populära tjänsten för DNA-test och familjehistorik i Europa och var huvudsponsor för Eurovision Song Contest 2019. www.myheritage.se

Contact information

MyHeritage
Aaron Godfrey
Marknadschef
Telefon: 917-725-5018
E-post: pr@myheritage.com

About Business Wire

Business Wire
Business WireSubscribe to releases from Business Wire

Subscribe to all the latest releases from Business Wire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Business Wire

Världspremiär: 2019 IFA COLMO Mantle Lave Series kylskåp12.9.2019 08:54:00 CESTPress release

Under IFA 2019 släppte COLMO, en kinesisk tillverkare av högkvalitativa hushållsprodukter, en serie kylskåp, Mantle Lava, som är den första kylskåpsserien som släppts separat sedan COLMO bildades. Under presskonferensen bjöd COLMO in envoyén från den kinesiska ambassaden i Tyskland, ambassadrådet från den italienska ambassaden i Tyskland liksom andra ämbetsmän, och på plats lovordade de alla de nya produkterna. Samtidigt organiserades det internationella gränsöverskridande toppmötet på New Bauhaus Design. Till toppmötet bjöds Maria Luisa Poletti in, grundaren av ett berömt italienskt klädmärke – Melampo – och Dr. Berhold Kuhn, en välkänd akademiker vid Berlins universitet och expert på internationellt samarbete, och Zhang Hui, chef för forskning och utveckling på COLMO, i syfte att utbyta tankar om New Bauhaus-doktrinen på plats. Kylskåpsserien COLMO Mantle Lava kombinerar toppmodern teknik och banbrytande design, vilket huvudsakligen är funktionalism. Dess strömlinjeformade utförande

Mouser Electronics lagerför nu ett brett utbud med Xilinx-produkter15.7.2019 16:13:00 CESTPress release

Mouser Electronics, Inc. tillkännager i dag ett nytt globalt distributionsavtal med Xilinx, Inc., det ledande företaget inom adaptiv och intelligent databehandling, för att upprätta ett av branschens största utbud av Xilinx-produkter, inklusive digitala nedladdningar av utvecklingsprogramvara och IP. Xilinx ligger bakom FPGA, maskinvarubaserade programmerbara system på datachipp (SoCs) samt plattformen för adaptiv databehandlingsacceleration (ACAP, adaptive compute acceleration platform), som är utformad för att ge branschens mest dynamiska processorteknik och möjliggöra framtidens adapterbara, intelligenta och uppkopplade värld. Detta pressmeddelande använder multimedia. Se den fullständiga versionen här: https://www.businesswire.com/news/home/20190715005635/sv/ Du hittar mer information på www.mouser.com/xilinx. ”Xilinx är ett branschledande företag och en erkänd innovatör inom ny teknik. Vi gläder oss mycket åt att utöka vår produktportfölj för våra kunder genom att nu kunna erbjuda

Workforce Logiq sluter avtal med Svenska kraftnät om strategisk kompetensförsörjning18.6.2019 06:30:00 CESTPress release

Workforce Logiq har skrivit avtal med Svenska kraftnät om att hantera en del av myndighetens inköp av konsulttjänster. Det betyder att Workforce Logiq kommer fungera som Svenska kraftnäts operativa inköpsfunktion för de konsultuppdrag som avropas via ramavtalet för konsultförmedling inom områdena IT, professionella tjänster som ekonomi, HR och kommunikation samt teknik. Svenska kraftnät köper årligen konsulttjänster för mellan 200 och 250 miljoner kronor via ramavtalet för konsultförmedling. Avtalet med Workforce Logiq löper på två år och sedan finns en option på förlängning i två tvåårsperioder, maximalt på sex år. Bakgrunden till avtalet är att Svenska kraftnät önskar bygga upp en struktur för att hantera avrop av konsultuppdrag effektivt samt kunna nå ut till hela marknaden för att uppnå bästa konkurrens och kvalité. Processen för avrop via Workforce Logiq genomförs inom gällande lagar och förordningar samt hanteras via Workforce Logiqs systemlösning. Samarbetet innebär att Svenska

The European Association of Data Protection Professionals (EADPP) väljer Idka som sin internet-plattform för privat och krypterat samarbete, kommunikation och lagring17.6.2019 10:00:00 CESTPress release

The European Association of Data Protection Professionals (EADPP), en ideell sammanslutning av dataskyddsarbetare, och Idka, en samarbetsplattform på internet som är inriktad på digital integritet, meddelade idag att EADPP kommer att erbjuda Idka till alla sina medlemmar. Idka kommer att ge EADPP-medlemmar, som verkar för efterlevnad av Europiska unionens dataskyddsförordning (GDPR), en krypterad plattform för kommunikation, samverkan, fildelning och datalagring som klarar att skydda användardata. EADPP valde Idka eftersom plattformen kan erbjuda en annonsfri, bullerfri, blufffri, trollfri miljö till alla EADPP-medlemmar. Alla i dataskyddsvärlden kan nu arbeta tillsammans i en miljö som stöder den digitala integritet de värnar om. "Jag tror att vi alla i dataskyddssektorn måste göra som vi själva säger" och använda verktyg som är i linje med våra visioner och våra värderingar som dataskyddsarbetare, säger Marc Vrijhof, ordförande för EADPP. "Även om det är frestande att gå till populär

Calabrio förvärvar Teleopti för att skapa en global standard för intelligenta kundupplevelser3.6.2019 12:00:00 CESTPress release

Calabrio tillkännagav idag att de har förvärvat Teleopti, en leverantör av mjukvara för bemanningsplanering med huvudkontor i Stockholm, för att skapa en ny global standard för kundupplevelseindustrin. Teleopti's WFM-programvara (Workforce Management) kombineras med Calabrios lösningar för kundupplevelser och skapar en ledande SaaS-plattform för flera användare som ger en intelligent kundupplevelse. Calabrio och Teleopti för samman kunder från hela världen, bland annat Best Buy, Rabobank, Shopify, Netflix och GE Appliances, ett Haier-företag. "Calabrio har alltid varit banbrytande inom branschen och vi ser fram emot att välkomna Teleoptis team och arbeta med det uppdraget tillsammans", säger Tom Goodmanson, VD och koncernchef för Calabrio. "Vi berikar mänskliga interaktioner - inom och utanför kontaktcentret – och låter våra kunder skapa djupa relationer till sina kunder med hjälp av data och analyser. Samtidigt som vi gör allt detta ser vi till att deras anställda har de bästa tänkbar

Stockholm Exergi teamar upp med Workforce Logiq för strategisk kompetensförsörjning7.5.2019 07:00:00 CESTPress release

Workforce Logiq, tjänste- och managementbolaget inom resurshantering fungerar nu som konsultförmedlare för Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme). Det innebär att Stockholm Exergi använder Workforce Logiqs processer och metoder för bättre insikt, transparens och kontroll i hanteringen av externa resurser. De konsulttjänster som Stockholm Exergi främst köper är tekniska-, management och it-konsulter. Stockholm Exergi köpte tidigare in konsulter via ramavtal direkt med konsultleverantörerna och via konsultmäklare. De hanterade hundratals olika konsultkontakter och hade en begränsad insikt i konsultinköpen. Samarbetet med Workforce Logiq som konsultförmedlare centraliserar processen för att säkerställa att Stockholm Exergi får ut mest av investeringarna i nya kompetenser och möjliggör ett snabbare och mer strategiskt beslutsfattande. ”Teknik-, management och it-konsulter är strategiskt mycket viktiga för organisationen eftersom arbetet i teamen utgör grunden för verksamheten som leverer

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom