Business Wire

MyHeritage expanderar till hälsa och lanserar ett nytt DNA-test med effektiv och personlig hälsoinformation till sina kunder

Share

MyHeritage, den ledande globala tjänsten för familjehistoria och DNA-tester, har idag presenterat en betydande expansion av sitt utbud av DNA-produkter genom lanseringen av MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst. Testet tillhandahåller en ny dimension av genetiska insikter med omfattande hälsorapporter som kan stärka framtida hälso- och livsstilsval. Detta är en utökning av dagens MyHeritage DNA-test som endast omfattar härkomst och samma kärnfunktioner finns med: en procentuell beskrivning av etniskt ursprung och matchning med släktingar via gemensamt DNA. MyHeritage är idag det enda globala DNA-företaget som erbjuder konsumenter en omfattande produkt för hälsa och härkomst på över 40 språk.

Detta pressmeddelande använder multimedia. Se den fullständiga versionen här: https://www.businesswire.com/news/home/20190520005691/sv/

MyHeritage expanderar till hälsa och lanserar ett nytt DNA-test med effektiv och personlig hälsoinfo ...

MyHeritage expanderar till hälsa och lanserar ett nytt DNA-test med effektiv och personlig hälsoinformation till sina kunder (Graphic: Business Wire)

Med lanseringen av produkten för hälsa och härkomst utmärker sig MyHeritage som den enda stora tjänsten som kopplar samman konsumentens dåtid, nutid och framtid: Den integrerade produktsviten från MyHeritage ger användare möjlighet att upptäcka sin familjs historia och etniska ursprung, hitta nya släktingar och få värdefulla insikter som kan underlätta hälsorelaterade val och som kan påverka användarens framtida välmående.

”Vårt test för hälsa och härkomst är nästa steg i utvecklingen av MyHeritage. Efter att i 16 års tid ha förändrat människors liv till det bättre genom forskning inom familjehistoria och genetisk släktforskning, är vi glada att kunna utöka vår mission och även försöka förbättra och rädda liv. Vår vision är att integrera våra framgångsrika teknologier inom familjehistoria med nya hälsoprodukter på innovativa sätt som knyter samman härkomst och ärftlighet och därmed kunna leverera djupare insikter till våra användare” säger Gilad Japhet, grundare och verkställande direktör för MyHeritage. Vi är stolta över att ingå i en rörelse som demokratiserar hälsovården världen över och tillgängliggör genetisk testning för miljoner människor, så att de kan upptäcka vad som gör dem unika.”

MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst ger hälsorapporter som visar användaren hur stor risken är för att utveckla eller bära på vissa genetiska tillstånd. Rapporterna omfattar tillstånd där specifika gener bidrar till risken, exempelvis ärftlig bröstcancer, sent debuterande Alzheimers sjukdom och sent debuterande Parkinsons sjukdom, tillstånd som är associerade med flera gener, exempelvis hjärtsjukdom och typ 2-diabetes samt anlagsbärarstatus för tillstånd som ett föräldrapar kan föra vidare till sina barn, exempelvis Tay-Sachs sjukdom och cystisk fibros.

Totalt sett täcker MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst ett av de mest omfattande urvalen av tillstånd som erbjuds genom DNA-test i hemmet: 11 genetiska riskrapporter, inklusive en rapport för ärftlig bröstcancer (BRCA) som testar 10 patogena varianter, 3 polygena riskrapporter och 15 bärarstatusrapporter.

Världshälsoorganisationen har identifierat hjärtsjukdom som den främsta dödsorsaken världen över. Detta gör den unika MyHeritage-rapporten för hjärtsjukdom särskilt användbar. Den här rapporten baseras på en avancerad metod som kallas polygena riskpoäng som undersöker hundratals, och i vissa fall tusentals, genvarianter i hela genomet.

Förutom hjärtsjukdom så omfattar produkten för hälsa och härkomst även en uppskattning av polygena riskpoäng för typ 2-diabetes, ett tillstånd som har ökat avsevärt under de senaste årtiondena och idag påverkar hundratals miljoner människor över hela världen och 40 % av alla amerikaner någon gång under livet. MyHeritage är också unikt genom att tillhandahålla en tredje polygen riskpoäng för bröstcancer, som ger en riskskattning för bröstcancer i de fall där man inte hittar några av de BRCA-varianter som MyHeritage testar. MyHeritage är för närvarande den enda större leverantören av DNA-tester i hemmet som erbjuder polygena riskrapporter för flera tillstånd och fler polygena riskrapporter kommer att adderas kort efter den initiala produktlanseringen. De tre initiala polygena riskrapporterna fungerar endast för personer med europeisk härkomst, men företaget har inlett forskning för att kunna erbjuda polygena riskrapporter som täcker fler populationer i framtiden.

Den nya produkten baseras på robust vetenskaplig forskning som har utförts av MyHeritage vetenskapsteam under ledning av MyHeritage chefsforskare, dr. Yaniv Erlich. Den har utvecklats under två års tid och stärker företagets växande expertis inom genomik. Tack vare stor skicklighet inom konsumentgenetik har MyHeritages DNA-databas vuxit till 3 miljoner människor under två och ett halvt år. För att möta efterfrågan av genetisk släktforskning och hälsotester har MyHeritage specialdesignat ett nytt DNA-chip som använder Illumina Global Screening Array (GSA). Det nya chipet ger MyHeritage möjligheten att lägga till rapporter för fler tillstånd utan att användaren behöver lämna ett nytt DNA-prov. Flera nya hälsorapporter är redan färdiga för lansering under de kommande månaderna efter att ha genomgått företagets rigorösa valideringsprocesser.

MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst är ett laboratorieutvecklat test som bearbetas i ett CLIA-certifierat och CAP-ackrediterat DNA-laboratorium i Texas. DNA-testet görs i hemmet genom en snabb och smärtfri kindtopsning och kräver inte att man samlar saliv som vissa andra tester, vilket gör det mer lämpligt och bekvämt för alla grupper av människor, inklusive äldre.

Hälsorapporterna fastställer endast användarens genetiska risk för de tillstånd som testas. Alla användare måste dock fylla i ett frågeformulär om sin personliga samt familjens hälsohistorik, för att säkerställa att varje användare får de rapporter som är lämpliga för just honom/henne.

Uppgifterna hanteras under strikt sekretess. Alla hälsodata skyddas av bästa tillgängliga kryptering. Dina hälsorapportdata säkras genom ytterligare lösenordsskydd och är så säkra att inte ens anställda hos MyHeritage kan komma åt dem. MyHeritage har aldrig licensierat eller sålt användardata och har förbundit sig att aldrig göra detta utan användarens uttryckliga medgivande. MyHeritage är det enda DNA-företaget för konsumenter, som förpliktigar sig till att aldrig sälja data till försäkringsbolag. Företaget tillämpar också en strikt policy som förhindrar att dess DNA-tjänster utnyttjas av brottsbekämpande myndigheter.

MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst kostar 2 069 kr + frakt. Användare som redan har köpt MyHeritage DNA-test för etnicitet och släktforskning kan uppgradera och få hälsorapporter för 1 254 kr. För att beställa besöker du webbplatsen MyHeritage DNA. Som ett valfritt tillägg till det nya DNA-kitet finns ett årligt hälsoabonnemang, som ger användare tillgång till nya hälsorapporter så snart de lanseras. Som en speciell bonus vid lanseringen, erbjuds hälsoabonnemang just nu gratis under de första tolv månaderna och användarna kan avsluta den när som helst.

Den nya hälsoprodukten är inte avsedd att diagnostisera, förhindra eller behandla någon sjukdom eller något tillstånd, inte heller är den avsedd att säga något om användarnas nuvarande hälsotillstånd i frånvaro av annan medicinsk och klinisk information. Produkten är inte avsedd att underbygga medicinska beslut, inklusive utskrivning eller dosering av läkemedel. Användare kan behöva ytterligare tjänster från läkare, genetisk rådgivare eller annan vårdgivare för att få diagnostiska resultat avseende de tillstånd eller sjukdomar som anges i MyHeritage DNA-baserade hälsorapporter. Hälsorapporterna ger information om genetisk risk som baseras på bedömningen av specifika genetiska varianter, de visar dock inte användarens hela genetiska profil. Hälsorapporterna upptäcker inte alla genetiska varianter som är relaterade till en given sjukdom och frånvaron av en testad variant utesluter inte förekomsten av andra genetiska varianter som kan vara relaterade till sjukdomen. För de flesta sjukdomar är de gener vi idag känner till endast ansvariga för en del av den totala risken. Andra faktorer, som miljö och livsstil, kan påverka risken att utveckla en viss sjukdom och kan, beroende på tillståndet, vara mer relevanta prediktorer. Om en användares data indikerar att användaren inte har en förhöjd risk för en sjukdom eller ett tillstånd ska detta inte tolkas som att användaren inte kommer att utveckla sjukdomen eller tillståndet. Även det motsatta gäller: Om en användares data indikerar en förhöjd genetisk risk för en sjukdom eller ett tillstånd betyder det inte att användaren definitivt kommer att utveckla sjukdomen eller tillståndet. Eventuella resultat i hälsorapporterna bör bekräftas och kompletteras med ytterligare medicinska och kliniska tester utifrån rekommendationer från användarens läkare.

MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst är tillgängligt över hela världen förutom i några få länder där hälsorelaterade genetiska konsumenttester inte är tillåtet. Sammantaget är MyHeritage DNA-test för hälsa och härkomst det genetiska test som idag är tillgängligt i flest antal länder och med störst global räckvidd.

Om MyHeritage

MyHeritage är en ledande plattform för att utforska din familjs historia, upptäcka nya etniska ursprung, hitta nya släktingar och få värdefulla insikter om din hälsa. Med sofistikerad matchningsteknik och miljarder internationella historiska poster ger MyHeritage sina användare möjlighet att bygga sina släktträd och knyta spännande familjekontakter. MyHeritage erbjuder en tekniskt avancerad och prisvärd produkt, MyHeritage DNA-test för enbart härkomst, som avslöjar etniskt ursprung och hittar släktingar med en enkel kindtopsning. MyHeritage DNA lanserades 2016 och har blivit en av världens största DNA-databaser för konsumenter, med 3 miljoner människor. Det nya MyHeritage DNA-testet för hälsa och härkomst adderar omfattande hälsorapporter, varav vissa är unika för MyHeritage. Testet hjälper människor att förstå hur deras genetik kan påverka deras hälsa så att de kan fatta informerade beslut för en bättre framtid. I egenskap av världens enda integrerade tjänst som kombinerar familjehistorik och DNA-testning för släktforskning och hälsa, har MyHeritage en unik position och kan erbjuda sina användare meningsfulla upptäckter som binder samman dåtid, nutid och framtid. MyHeritage finns på 42 olika språk och har 103 miljoner registrerade användare, 45 miljoner släktträd och 9,7 miljarder historiska poster. MyHeritage är den mest populära tjänsten för DNA-test och familjehistorik i Europa och var huvudsponsor för Eurovision Song Contest 2019. www.myheritage.se

Contact information

MyHeritage
Aaron Godfrey
Marknadschef
Telefon: 917-725-5018
E-post: pr@myheritage.com

About Business Wire

Business Wire
Business WireSubscribe to releases from Business Wire

Subscribe to all the latest releases from Business Wire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Business Wire

VR Fitness Developer FitXR Secures $7.5 Million In Series A Venture Round Led by Hiro Capital10.7.2020 08:00:00 CESTPress release

FitXR, the leading VR fitness company, today announces that it has secured $6.3m in investment funding, led by Hiro Capital, with continued support from U.S.-based BoostVC, Maveron and TenOneTen Ventures, together with an additional $1.2m in the form of an innovation loan, from Innovate UK. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005856/en/ Cherry Freeman, Co-Founding Partner, Hiro Capital (Photo: Business Wire) FitXR, who had previously secured $1.25 million in seed funding from investors, will use the new investment to expand its operations in Europe and North America, and to accelerate launch of several exciting new products and services for people to keep fit in Virtual Reality. The investment marks a significant show of belief in FitXR, who over the last year has grown to become one of the leaders of the VR fitness sector, with its mission to put the fun back into fitness. Its first product, the boxing rhyt

Laboratory Studies Confirm BETADINE® Antiseptic Products’ Effectiveness Against COVID-19 Virus10.7.2020 00:37:00 CESTPress release

Mundipharma today announced that laboratory testing at the Duke-NUS Medical School in Singapore, has confirmed the effectiveness of its BETADINE® antiseptic products against the novel coronavirus (SARS-CoV-2) which causes COVID-19 disease. Testing has demonstrated BETADINE’s® strong in-vitro virucidal activity, killing 99.99% of the SARS-CoV-2 virus in 30 seconds. The products subjected to testing were: BETADINE® antiseptic products, namely Solution (10% PVP-I), Skin Cleanser (7.5% PVP-I), Gargle and Mouthwash (1.0% PVP-I) and Throat Spray (0.45% PVP-I). The research has been published in the respected Infectious Disease and Therapy Journal on 08 July 2020. “These results confirm our view that BETADINE® antiseptic products, used appropriately and in conjunction with other preventative treatment options including PPE, can play a role in limiting the spread of infections, including COVID-19,” said Raman Singh, CEO Mundipharma. “It also provides the medical community as well as consumers

New Evidence Shows Morinaga Milk’s Probiotic Bifidobacterium breve A1 Improves Memory of Older Adults With Cognitive Dysfunction9.7.2020 20:00:00 CESTPress release

Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264), a leading Japanese dairy product company and a key global probiotics manufacturer, confirmed that its proprietary probiotic strain Bifidobacterium breve A1 (a.k.a. B. breve MCC1274) is safe and effective for improving memory functions of older adults with suspected mild cognitive impairment (MCI) in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial (RCT). This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005032/en/ Figure 1. Changes of RBANS scores at 16 weeks from baseline. Values are indicated as mean with error bars as the standard error. **p<0.001, ***p<0.0001, inter-group difference, Student’s t-test. (Graphic: Business Wire) The new study, published recently in the Journal of Alzheimer’s Disease, has produced breakthrough results uncovering a novel promising probiotic intervention for early dementia prevention. The clinical study conducted by a clinical research orga

rf IDEAS and Ricoh Simplify Secure Access to Multifunction Printers9.7.2020 18:05:00 CESTPress release

rf IDEAS, a leading manufacturer of credential readers for authentication and logical access, today announced with Ricoh the integration of its WAVE ID® Plus dual-frequency card reader technology with Ricoh’s Smart Operation Panel (SOP), Gen 2.5. The new WAVE ID Ricoh Universal SOP Reader is the most innovative reader for secure pull-print applications with Ricoh multifunction printers. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005764/en/ WAVE ID® Ricoh Universal SOP Reader (Photo: Business Wire) rf IDEAS and Ricoh have a proven record of working together to deliver secure workplace solutions that feature the most advanced identification and authentication capabilities. “As we continue our worldwide partnership with a leader in the print industry, we are delighted that Ricoh chose rf IDEAS to develop an innovative credential reader design that connects to its A3 multifunction devices,” said Tod Besse, senior vice

Immersive Labs Adds Tenable Co-Founder and Security Industry Veteran Jack Huffard to its Board of Directors as Demand for Improving and Measuring Cyber Talent Grows9.7.2020 17:46:00 CESTPress release

Immersive Labs, the company empowering organizations to equip, exercise, and evidence human cyber capabilities, announced Jack Huffard, a co-founder and board member of Tenable (Nasdaq: TENB) will join its board of directors to help drive growth. This comes on the heels of Immersive Labs’ recent expansion into the U.S. market, backed by Goldman Sachs and Summit Partners with $50M in financing, after four successful years of fast-growth and an impressive customer roster in the UK and the U.S. With the addition of Huffard to the board, a cybersecurity industry business leader who helped Tenable through its fast growth and successful IPO, the Immersive Labs team is well-suited for its next phase of innovation and market leadership. Huffard also currently serves as a board director for Norfolk Southern Corporation (NYSE: NSC) and is a member of the National Security Telecommunications Advisory Committee (NSTAC), helping the US government navigate pressing national security issues and stren

Jonckers Announces New CEO9.7.2020 17:08:00 CESTPress release

Jonckers, a global leader in language platform technology and multilingual solutions, today announced that its Board of Directors has appointed Silke Zschweigert as Chief Executive Officer, effective immediately. Zschweigert previously held the position of Chief Revenue Officer. This press release features multimedia. View the full release here: https://www.businesswire.com/news/home/20200709005715/en/ Silke Zschweigert Newly appointed CEO of Jonckers - a global leader in language platform technology and multilingual solutions (Photo: Business Wire) “I’m very privileged to be asked by the Board to be the next CEO of this dynamic and forward-thinking company,” said Zschweigert. “The company transitioned from being a pure language service provider to an AI-driven Language Platform with a multilingual community. I look forward to scaling this capability and further developing advanced solutions creating significant value for Enterprises going global.” Zschweigert succeeds Geo Janssens who

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom