Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) polisanmäler organisation för bidragsfusk

Dela

MUCF har i sin kontroll av organisationer som får bidrag upptäckt oegentligheter hos organisationen International World Youth Organisation (IWYO) som har rapporterat felaktig information om såväl personuppgifter som genomförda aktiviteter för att få bidrag.

MUCF har upptäckt att IWYO, som under flera år fått bidrag inom ramen för EU-programmet Erasmus+, har redovisat felaktiga uppgifter om såväl deltagare som genomförda aktiviteter. Det handlar till exempel om förfalskade namn, e-postadresser och födelsedatum. MUCF har stämt av organisationens uppgifter med Skatteverket, som har bekräftat att personnummer inte överensstämmer med de som finns registrerade i det svenska folkbokföringsregistret.

IWYO har bekräftat för MUCF att de har rapporterat in felaktiga uppgifter i sina slutrapporteringar.

– Vi ser mycket allvarligt på att en organisation missbrukar det förtroende som både statlig och internationell bidragsgivning bygger på. Det är ett brott att tillskansa sig medel på falska grunder och därför väljer vi att göra en polisanmälan, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF.

Generaldirektör Lena Nyberg ser också mycket allvarligt på det inträffade.

– MUCF har sedan 2016 skärpt kontrollen av statlig och internationell bidragsgivning. Kontroll och uppföljning sker kontinuerligt. De flesta organisationerna sköter sig bra men det är oerhört viktigt att vi upptäcker om någon organisation lämnar in falska uppgifter för fusk ska aldrig löna sig. Förutom polisanmälan mot IWYO så kommer vi även att kräva återbetalning av hela bidraget för perioden 2014–2018, understryker Lena Nyberg.

MUCF:s kontroll gör att organisationer som får bidrag och inte uppfyller kraven för bidragsfinansiering kan nekas nya bidrag. De kan dessutom bli återbetalningsskyldiga för bidrag som de erhållit flera år tillbaka i tiden.

IWYO har erhållit cirka 15,5 miljoner SEK i bidrag för totalt trettio olika projekt under perioden 2014–2018 inom ramen för EU-programmet Erasmus+.

Kontakter

MUCF:s presstjänst:
Telefon: 010-160 10 20
E-post: press@mucf.se

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum