Försäkringskassan

Myndigheter fördjupar samarbete mot missbruk av välfärdssystemen

Dela

Tisdagen den 17 december samlades ledande representanter för 19 myndigheter för att diskutera hur det myndighetsövergripande arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet kan stärkas. Under mötet fattades beslut att starta fem gemensamma arbetsgrupper för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Mötets fokus var att utbyta lägesbilder och att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat långsiktigt samarbete för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund. Under dagens möte fattades beslut att starta gemensamma arbetsgrupper inom fem områden. Syftet är att undersöka vad myndigheterna kan göra ytterligare tillsammans, i första hand inom ramen för de lagar och regler som gäller.

De fem arbetsgruppernas kommer arbeta med att:

  • Fullt ut använda lagen om underrättelseskyldighet
  • Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter
  • Utveckla gemensamma riskanalyser
  • Förändra attityder och normer kring välfärdsbrott
  • Se över möjligheterna till en mer sammanhållen identitetsförvaltning

En gemensam slutsats från mötet var att myndigheterna behöver stöd av varandra för att klara sina uppdrag på detta område. Detta nya myndighetssamarbete kommer att komplettera den myndighetssamverkan mot brott som redan finns.

Arbetsgruppernas resultat kommer redovisas i samband med nästa möte mellan berörda myndigheter. Mötet planeras till påsken 2020.

Ett prioriterat område för Försäkringskassan, som tog initiativ till mötet, är att förhindra felaktiga utbetalningar. Genom hög kvalitet i kontrollverksamhet innan utbetalningar görs kan brottslighet avvärjas samtidigt som incitamenten för brott mot välfärdsstaten på sikt minskar.

Deltagande myndigheter:

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Bolagsverket

Brottsförebyggande rådet

CSN

Ekobrottsmyndigheten

Försäkringskassan

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Migrationsverket

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Skatteverket

Skolverket

Socialstyrelsen

Åklagarmyndigheten

Kontakt

Försäkringskassans presstjänst

010-116 98 88

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Kraftig ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning7.5.2020 09:11:01 CESTPressmeddelande

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) har ökat kraftigt under årets första månader. Under april i år fick föräldrar och närstående ersättning för vård av barn för 1,3 miljarder kronor. För samma period året innan låg siffran på 683 miljoner kronor. Ungefär 100 000 fler föräldrar och barn var hemma med ersättning i april 2020 än som var fallet i april 2019. Det visar Försäkringskassans statistik som publiceras idag.

Statens kostnader för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-194.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Statens kostnader för socialförsäkringen väntas öka under 2020 till följd av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ersättning för höga sjuklönekostnader. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 10 miljarder på grund av utbrottet av covid-19. Samtidigt väntas utgifterna för det statliga tandvårdsstödet sjunka under 2020 – även det en direkt konsekvens av virusutbrottet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum