Försäkringskassan

Myndigheter fördjupar samarbete mot missbruk av välfärdssystemen

Dela

Tisdagen den 17 december samlades ledande representanter för 19 myndigheter för att diskutera hur det myndighetsövergripande arbetet mot bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet kan stärkas. Under mötet fattades beslut att starta fem gemensamma arbetsgrupper för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Mötets fokus var att utbyta lägesbilder och att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat långsiktigt samarbete för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund. Under dagens möte fattades beslut att starta gemensamma arbetsgrupper inom fem områden. Syftet är att undersöka vad myndigheterna kan göra ytterligare tillsammans, i första hand inom ramen för de lagar och regler som gäller.

De fem arbetsgruppernas kommer arbeta med att:

  • Fullt ut använda lagen om underrättelseskyldighet
  • Förbättra informationsutbytet mellan myndigheter
  • Utveckla gemensamma riskanalyser
  • Förändra attityder och normer kring välfärdsbrott
  • Se över möjligheterna till en mer sammanhållen identitetsförvaltning

En gemensam slutsats från mötet var att myndigheterna behöver stöd av varandra för att klara sina uppdrag på detta område. Detta nya myndighetssamarbete kommer att komplettera den myndighetssamverkan mot brott som redan finns.

Arbetsgruppernas resultat kommer redovisas i samband med nästa möte mellan berörda myndigheter. Mötet planeras till påsken 2020.

Ett prioriterat område för Försäkringskassan, som tog initiativ till mötet, är att förhindra felaktiga utbetalningar. Genom hög kvalitet i kontrollverksamhet innan utbetalningar görs kan brottslighet avvärjas samtidigt som incitamenten för brott mot välfärdsstaten på sikt minskar.

Deltagande myndigheter:

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket

Bolagsverket

Brottsförebyggande rådet

CSN

Ekobrottsmyndigheten

Försäkringskassan

Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för vård och omsorg

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Migrationsverket

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Skatteverket

Skolverket

Socialstyrelsen

Åklagarmyndigheten

Kontakt

Försäkringskassans presstjänst

010-116 98 88

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Workshop i Blekinge ökar kunskap om olika roller vid sjukskrivning5.12.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Den 5:e och 6:e december håller Försäkringskassan och Region Blekinge en gemensam tvådagars workshop och konferens kring sjukskrivning. Syftet är att öka förståelsen för varandras roller och kunna jobba effektivare tillsammans – något som framförallt gynnar den individen som drabbas av ohälsa och inte kan fortsätta jobba. Media välkomnas till pressträff i samband med workshopen.

Försäkringskassan vill se lagskärpning för att komma åt brottsliga assistansanordnare12.11.2019 13:35:37 CETPressmeddelande

Efter att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen klargjort rättsläget har Försäkringskassan uppmärksammat att olämpliga, och ibland rent brottsliga, företag har större möjlighet att arbeta med personlig assistans. Därför föreslår Försäkringskassan i en skrivelse till regeringen en skärpning av lagen. Domen, som meddelades i januari i år, har fått konsekvensen att myndigheten inte längre kan neka att betala ut assistansersättning till en enskild försäkrad, även om assistansen utförts av en anordnare som saknar tillstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum