Försäkringskassan

Myndigheter förenklar för nyanlända

Dela

Ytterligare tre orter ska starta mötesplatser för nyanlända. Samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och SKL utökas – allt i syfte att underlätta den nyanländas första steg i etableringen i Sverige. Nu står Helsingborg, Växjö och Gävle på tur. Den 24 augusti slår samarbetet upp sina dörrar i servicekontorets lokaler på Norrgatan 22-24 i Växjö.

Det myndighetsgemensamma arbetet startade 2015 och har visat sig framgångsrikt. Genom att samordna arbetet mellan berörda aktörer på ortens servicekontor, förkortas ledtiderna för den nyanlända från ungefär fyra veckor till fyra timmar. En utvärdering visar att förenklingen också ger en samhällsekonomisk vinst på cirka 27 000 kronor per ärende.

- När vi samlas kring den nyanlända, höjer vi både kvaliteten och effektiviteten i vårt arbete vilket underlättar för de nyanlända. Framförallt skapar det trygghet för de som ska etablera sig i Sverige. Antalet kontakter som individen behöver ha med olika myndigheter minskar betydligt, säger Louise Andersson, projektledare.

Antalet orter där mötesplatser för nyanlända startas, ska utökas ytterligare. Ljusdal och Norrköping fortsätter sin verksamhet som tidigare, men den 28 juli beslutade regeringen att ge de statliga myndigheterna i uppdrag att fortsätta arbetet till och med den 31 december 2017. Då ska 45 000 nyanlända ha deltagit i projektet, att jämföra med ungefär 1 000 deltagare under 2015. Redovisning av resultatet ska ske till respektive departement senast den 28 februari 2018.

Kontakt: Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring Försäkringskassans presstjänst på 010-116 98 88.

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum