Göteborgs stift

När Joanna vigs till präst i Göteborgs domkyrka teckentolkas gudstjänsten

Dela

Joanna Kölsch är intresserad av teckenspråk och har börjat lära sig att teckna och avläsa. I sin första tjänst i Masthuggs församling kommer Joanna kommer bland annat att arbeta i den teckenspråkiga verksamheten. 

Teckentalande präst och diakon 

Innan Joanna börjar sin tjänst i Masthuggs församling vigs hon till präst i Göteborgs domkyrka. Vigningen sker i högmässan nu på söndag och leds av biskop Per Eckerdal. Utöver teckentolkare medverkar bland andra prästen Emma Jacobsson och diakonen Camilla Janson, båda verksamma i Masthuggs församlings teckenspråkiga verksamhet. 

Konst och teaterintresse 

Joanna Kölsch är född 1980 och uppvuxen i Askims församling i Göteborg. Hon har arbeta med konst och teater och har också ett stort bildligt och konstnärligt intresse. Joanna har varit engagerad i Röda Korset sedan tonåren och under tio år arbetat som lärare inom Röda Korset. 

Prästexamen i Domkapitlet 

I torsdags genomgick Joanna domkapitelsexamen inför det församlade domkapitlet i Göteborg. Det var den sista delen i utbildningen till präst. Därmed är Joanna behörig att prästvigas och träda i tjänst i Svenska kyrkan. 

Joanna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkt i en särskilda introduktions-församling under sitt första år som präst. Därefter är hon behörig att söka tjänster i Svenska kyrkan. 

Prästlöften i vigningsgudstjänsten 

Vid vigningen i domkyrkan avlägger Joanna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild.

Massmedia inbjuds att närvara vid prästvigningen Söndagen den 22 januari kl 11.00 i Göteborgs domkyrka

Joanna Kölsch vigs för tjänst i Göteborgs Masthuggs församling
Kontakt: 0709-93 40 47, piluttadesign@gmail.com 

För ytterligare information och foto från prästvigningen: 
Kontakta Torgny Lindén 070-633 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Prata med en teolog – Nyhet på Bokmässan25.9.2018 08:05Pressmeddelande

När Bokmässan i Göteborg på torsdag slår upp portarna finns Svenska kyrkan med som vanligt. På Se människan-scenen avlöser samtalen med författare varandra under dagarna fyra. Nyhet för året är Teologiska hörnan. Där finns namnkunniga teologer till hands för att samtal om det som mässbesökarna vill tala om, bland andra biskop Susanne Rappmann som gör sin första Bokmässa som biskop i Göteborgs stift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum