Studentlitteratur AB

När krisen drabbar förskolan

Dela

Personal i förskolan kommer inom ramen för sitt uppdrag att möta olika situationer som kan leda till krisreaktioner. Det kan handla om att ett barn fastnar i en klätterställning, är med om något svårt hemma eller att en medarbetare blir svårt sjuk. Det går inte att kontrollera när något allvarligt händer men vad gör man när krisen drabbar förskolan?

Anna Hellberg, legitimerad psykolog och verksam inom förskolan, skriver om psykologiska aspekter kring välkända fenomen i förskolans värld och kommer nu med en tredje bok som även den är oumbärlig i förskolans vardag. Här berättar hon mer om boken.

När krisen drabbar förskolan kom till efter att jag i flera år arbetat med krisstöd till förskolan. Jag tycker att det är angeläget att vi lutar oss på den forskning som finns när vi väljer krispedagogiska strategier. Denna bok är ett försök att samla det som jag uppfattar som angeläget för förskolan inom det krispsykologiska fältet, både ur individ- och organisationsperspektiv. Förhoppningen är att När krisen drabbar förskolan ska kunna fungera som en lättillgänglig handbok för förskolechefer och pedagoger, där man kan lära sig mer om krishantering både i förebyggande syfte och i ett akut skede. Det kan handla om större eller mindre plötsliga svåra händelser, där ett medvetet förhållningssätt i förskolan kan göra stor skillnad för hur situationen upplevs både på kort och lång sikt av såväl barn som vuxna.

Författaren tar även upp hur förskolan kan möta barn som är med om svåra händelser utanför förskolan. Även här kan förskolan vara med och stötta med hjälp av ett medvetet förhållningssätt.

Tidigare har Anna skrivit Psykologi i förskolans vardag och Tramamedvetenhet i skolan som handlar om barn som varit eller är utsatta för svåra påfrestningar. Hon är en omtyckt föreläsare som skriver mycket på Förskoleforum och presenterar de viktigaste områdena i förskolans vardag på ett lättillgängligt sätt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum