Stockholms läns sjukvårdsområde

Nära fördubblad risk att dö på grund av covid-19 vid svåra psykiatriska tillstånd

Dela

Personer med psykiatriska tillstånd har drabbats hårdare än övriga under coronapandemin när det gäller inläggning på slutenvård, intensivvård och död på grund av covid-19. En ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) visar på den ökade risken och analyserar vad den beror på.

Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li

Tidigt under pandemin kom rapporter om covid-19 och dess möjliga effekter på den psykiska hälsan, men relativt lite har skrivits om det omvända, det vill säga om personer med psykisk ohälsa har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

– Vår rapport visar att personer med psykiatriska tillstånd har ökad risk att bli allvarligt sjuka och dö i covid-19. Den ökade risken gäller för personer med till exempel ångest och depression, men är allra störst för dem med allvarliga psykiatriska tillstånd som bipolär sjukdom och schizofreni, säger Johan Åhlén, biträdande enhetschef vid CES och en av rapportens författare.

Förklaras delvis av tidigare kända riskfaktorer

Rapporten, Psykiatriska tillstånd och risk för allvarlig sjukdom och död i covid-19, visar att den ökade risken för personer med psykisk ohälsa bara delvis kan förklaras av sedan tidigare kända riskfaktorer, som till exempel socioekonomiska faktorer, exponering för covid-19, som antal fysiska vårdbesök utanför hemmet samt hembesök, somatisk samsjuklighet och medicinering med viss psykofarmaka som skulle kunna innebära en risk för komplikationer.

– En tolkning av resultaten är att psykisk ohälsa innebär en ytterligare ökad sårbarhet för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Det är en sårbarhet som alltså förklaras av andra faktorer än de mest kända, och som vi undersökte i den här studien, säger Johan Åhlén.

Kunskapen kan skydda utsatta

Rapporten kan hjälpa beslutsfattare att utforma strategier för att skydda utsatta individer.

– Vi hoppas att rapporten bidrar till en fördjupad förståelse för vilka riskfaktorer som ökar risken att drabbas av allvarlig covid-19, och specifikt hur det ser ut för personer med psykiatriska tillstånd. Vi hoppas även att rapporten uppmärksammar behovet av att säkerställa att information om, och tillgänglighet till, vaccination når personer med psykiatriska tillstånd, säger Johan Åhlén.  

Nyckelord

Kontakter

Johan Åhlén
Biträdande enhetschef,
telefon: 08-123 371 52
e-post: johan.ahlen@sll.se

Charlotta Kjellberg
Presskontakt CES
telefon: 08-123 372 10
mobil: 072-579 55 76
e-post: charlotta.eriksson-kjellberg@sll.se

Bilder

Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde
Solnavägen 1
113 65 Stockholm

08-123 40 444https://www.slso.sll.se/

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare. 

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum