Järfälla Kommun

Näringslivsstrategi med fokus på företagsklimat och nya etableringar

Dela

Järfällas näringslivsstrategi är reviderad och har nu tydligare fokus på bättre företagsklimat och förenklingar för etablering av nya företag. För Järfälla är det viktigt att de företag som finns här idag får bästa möjliga service, men även att nya företag etablerar sig här och på så sätt skapar fler arbetstillfällen.

Järfällas nya näringslivsstrategi fokuserar på två huvudsakliga områden; företagsklimat och etableringsklimat. Fokusområdet företagsklimat riktar sig i första hand till de företag som bedriver verksamhet i Järfälla idag, medan fokusområdet etableringsklimat främst riktar sig till nya etablerare och investerare.

Varje fokusområde innehåller ett antal konkreta åtgärder och insatser som syftar till att uppnå de strategiska målen. En betydande del av de föreslagna åtgärderna och insatserna är tänkta att förändra kommunens sätt att arbeta gentemot företagen, vilket är en avgörande skillnad mot den tidigare strategin.

– Vi ska ha ett livskraftigt företagande i Järfälla. Det ska vara enkelt att starta och driva företag här. Man ska alltid kunna fokusera på sitt företagande för att på så sätt bidra till Järfällas utveckling. Företagare ska slippa att lägga tid och energi på byråkrati och krångel. För att nå dit behöver vi ha en attityd och ett arbetssätt som i högre grad tar hänsyn till företagarnas behov och önskemål, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Tydliga mål

Målen i näringslivsstrategin syftar till att ge bästa möjliga förutsättningar för företag att starta, växa och etablera sig i Järfälla. Detta ska i sin tur leda till ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.

Mål

Uppföljning

Järfällas samtliga myndighetsområden i SBA:s1 NKI-mätning (nöjd kund-index) ska nå nivå 70.

Vid senaste mättillfället var dessa nivåer följande: 81-69-65-74-77-79 (brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn, livsmedelskontroll, serveringstillstånd).

Järfälla ska nå betyg 4,0 i sammanfattande omdöme om företagsklimat i Svenskt Näringslivs mätning.

Vid senaste mättillfället var betyget 3,51.

Järfälla ska öka 10 placeringar i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat varje år.

Vid senaste mättillfället ökade Järfälla 2 placeringar.

Järfälla ska attrahera 500 nyetablerade företag varje år.

Vid senaste mättillfället hade 338 nya företag etablerat sig i Järfälla.

Järfälla ska bidra till att skapa 1 000 nya arbetsplatser varje år.

Vid senaste mättillfället hade 681 nya arbetsplatser tillkommit.

– Med ett bra företagsklimat är det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag, och med ett bra etableringsklimat är det lättare att attrahera nya företag. I båda fallen skapas fler arbetsplatser, fler Järfällabor kommer i sysselsättning, och underlaget för den lokala handeln växer. Det vinner alla i Järfälla på. I och med den nya näringslivsstrategin har dessa mål blivit ännu tydligare än tidigare, säger Fredrik Persson, näringslivschef.

Ärendet Revidering av näringslivsstrategi behandlades av kommunstyrelsen i Järfälla den 3 februari. Slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige den 17 februari.

Nyckelord

Kontakter

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Järfälla. Presskontakt John Backvid, john.backvid@jarfalla.se, 073-077 79 75

Tel:073-077 79 75John.backvid@jarfalla.se

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

 

Järfälla strax nordväst om Stockholm, med sina grönområden, sin Mälarkust och sitt fantastiska kollektivtrafikläge, är en attraktiv inflyttningskommmun. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

 

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum