Tekniska verken i LinköpingTekniska verken i Linköping

Narkotikamissbruk finns över hela Östergötland

Dela

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar provresultaten från årets mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet samt en narkotikakartläggning som genomförts i länet.

Under 2014 testades metoden att mäta narkotikaspår i avloppsvatten i en av länets kommuner. Under 2016 gjordes mätningar i 12 av 13 kommuner och under de senaste två åren har samtliga kommuner deltagit.

Årets resultat visar att det finns narkotikamissbruk i samtliga kommuner i Östergötland och att siffrorna ökat i jämförelse med förra året i de flesta av kommunerna. Det finns dock undantag. I Linköping visar exempelvis mätningarna minskat användande av både cannabis, amfetamin och kokain.

Liksom föregående år är cannabis den vanligast förekommande narkotikan som spårats, men även amfetamin återfinns i varierande omfattning i samtliga kommuner. Kokain finns över hela länet, men i mindre omfattning.

–Det finns troligtvis grupper i samhället som använder narkotika och som är okända för myndigheterna. Det är av yttersta vikt att kommuner, polisen, Region Östergötland och Länsstyrelsen fortsatt arbetar tillsammans för att minska nyrekryteringen av fler användare, säger Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare för det ANDT-förebyggande arbetet på Länsstyrelsen Östergötland.

Under perioden 1 mars till 31 maj har även en enkät genomförts för att kartlägga narkotikamissbruket i Östergötland. I det arbetet samverkar Region Östergötland, polisen, Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner.

Verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med personer som använder narkotika samlade in och rapporterade avidentifierade data. Totalt gjordes 1 054 registreringar i årets kartläggning. Resultaten i kartläggningen visar även här att alla kommuner i länet har någon som missbrukat narkotika. Den mest förekommande åldersgruppen var 25–39 år. De yngsta som registrerades var 12 år och den äldsta var 70 år. Omkring 80 procent av de registrerade var män.

I resultatet från kartläggningen påträffades en mängd olika preparat. Rapporteringen av substanser visar att de mest förekommande i undersökningen är cannabis, amfetamin och bensodiazepiner. Årets kartläggning visar även att antalet tramadolanvändare har ökat, jämfört med 2017.

Mer information
Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Mer information om det ANDT-förebyggande arbetet

Läs hela rapporten om narkotikaspår i avloppsvatten

2018 års narkotikakartläggning

För mer information, kontakta gärna:
Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare för det ANDT-förebyggande arbetet, Länsstyrelsen Östergötland, 010-223 52 81
lotta.hjalmarsson-osterholm@lansstyrelsen.se

Vid övriga frågor, kontakta gärna:
Per Åhlin, kommunikatör, Länsstyrelsen Östergötland, 010-223 52 14
per.ahlin@lansstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00 info@tekniskaverken.se tekniskaverken.se tekniskaverken.se/om-oss/press/

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum