Svenska kyrkan

Nästa fas i försoningsprocessen inledd - handlingsplan klar

Dela

I samband med Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket i november 2021 formulerades åtta åtaganden. Nu är handlingsplanen som bygger på åtagandena klar att börja användas.

Den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga, Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga, Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Insatserna i handlingsplanen ska bland annat öka samers delaktighet och inflytande, stärka samiskt gudstjänstliv och samiska barn och unga.

– Svenska kyrkans arbete med åtagandena går nu in i nästa fas, säger Karin Sarja, chef på avdelningen för kyrkoliv på kyrkokansliet i Uppsala. Handlingsplanen ska ge konkret stöd till församlingar, pastorat och stift i det fortsatta arbetet med att stärka det samiska kyrkolivet.

Insatserna ska också leda till att kunskapen och respekten för urfolksrätten ökar inom Svenska kyrkan och att Svenska kyrkan beaktar samiska behov i kyrkans markförvaltning och skogsbruk.

– Jag är väldigt glad över att vi nu kan sätta i gång arbetet med åtagandena Svenska kyrkan presenterade i samband med ursäkten till det samiska folket i november, säger Karin Sarja. Jag ser också fram emot konferensen Ságastallamat 2 i Luleå den 21-22 oktober som kommer att bli en viktig gemensam uppstart för detta.

Handlingsplanen är utarbetad i samarbetet med Samiska rådet i Svenska kyrkan och de nordliga stiften.

– Planen är en tydlig vägledning hur vi i Samiska rådet i Svenska kyrkan skall arbeta vidare för en kyrka där vi samer får full upprättelse och där det finns ett levande samiskt kyrkoliv, säger Samiska rådets ordförande Erik-Oscar Oscarsson. 

Fem områden i särskilt fokus

Kyrkostyrelsen beslutade i juni 2021, efter hörande av samtliga stiftsstyrelser, om åtta framåtsyftande åtaganden kopplade till ursäkten. Åtagandena kan ses som övergripande mål för det fortsatta utvecklingsarbetet under perioden 2022 – 2031.

Det fortsatta försoningsarbetet ska utformas så att det dels bidrar till långsiktig social, ekonomisk, ekologisk och andlig hållbarhet även i ett samiskt perspektiv, dels beaktar viktiga principer i urfolksrätten.

En sådan central princip är urfolks rätt till självbestämmande. Det innebär att Svenska kyrkans fortsatta utvecklingsarbete förutsätter aktivt samiskt deltagande i samiskt kyrkoliv och i de insatser som planeras.

Under den första etappen av utvecklingsarbetet, 2022 – 2026, kommer särskilt fokus att läggas på:

  • Insatser för att stärka samiskt inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan.
  • Insatser för att främja samiskt kyrkoliv.
  • Insatser för att stärka samiska barn och unga.
  • Insatser som rör Svenska kyrkans markförvaltning och skogsbruk.
  • Insatser för att öka kunskapen om och respekten för urfolksrätten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga, Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga, Foto: Gustaf Hellsing/IKON
Ladda ned bild
Erik-Oscar Oscarsson, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON
Erik-Oscar Oscarsson, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan. Foto: Magnus Aronson/IKON
Ladda ned bild
Karin Sarja. Foto: Magnus Aronson/IKON
Karin Sarja. Foto: Magnus Aronson/IKON
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum