Skolverket

Nästan var tredje lärare i grundskolan är obehörig

Dela

Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar från 70,5 till 70,1 procent jämfört med förra läsåret. I gymnasieskolan ökar den från 81,4 till 81,6. Det visar Skolverkets nya statistik över pedagogisk personal i skolan. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

– Bristen på behöriga lärare är ett välkänt problem. Tillsammans behöver vi alla med ansvar för skolan göra det vi kan för att komma till rätta med lärarbristen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Flest behöriga lärare i förskoleklass

Trenden med minskad andel behöriga lärare i grundskolan fortsätter. I grundskolan är andelen lärare med behörighet i minst ett av sina undervisningsämnen 70,1 procent. I gymnasieskolan är den 81,6 procent vilket innebär en marginell ökning jämfört med förra läsåret. Den skolform som har högst andel behöriga lärare är förskoleklass med cirka 84 procent.

Antalet lärarassistenter ökar

Sedan förra läsåret har antalet lärarassistenter ökat med ungefär 520 heltidstjänster till totalt 2 600 heltidstjänster. Av dessa har åtta procent en pedagogisk högskoleexamen. Skolverket presenterade för ett par veckor sedan en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare.

– Lärarassistenter är en pusselbit som kan bidra till att behöriga lärare får mer tid till undervisning, säger Peter Fredriksson.

Ämnen med högst och lägst lärarbehörighet

I grundskolan har ämnena svenska, matematik och franska högst andel behöriga lärare och i gymnasieskolan historia och svenska. Lägst andel har ämnena teknik och svenska som andraspråk, både i grundskolan och i gymnasieskolan.

Lägre behörighet i fristående skolor

Lärarbehörigheten är högre i kommunala skolor jämfört med fristående skolor. I fristående skolor är 62,5 procent av lärarna behöriga respektive 73 procent i gymnasieskolan. Motsvarande statistik för kommunala skolor är 71,2 respektive 84,9 procent.

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta undervisningsråd Karin Zetterberg Grünewald 08-527 339 14 eller undervisningsråd José Luis Berrospi 08-527 333 56

För frågor till Peter Fredriksson kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

TALIS 2018 delrapport 2: Internationell studie om lärares och rektorers arbete23.3.2020 11:00:00 CETPressmeddelande

Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete. Nästan lika många rektorer anger också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Dessutom ökar andelen lärare som fått återkoppling och samarbetar. Men undersökningen visar också att många lärare och rektorer är stressade, framförallt på grund av administration. Det visar den andra delrapporten av TALIS 2018, en internationell studie från OECD, som belyser lärares och rektorers arbetssituation.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan16.3.2020 17:10:36 CETPressmeddelande

Smittspridningen av covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och landets skolor. Det kan uppstå en situation då det inte går att bedriva vanlig undervisning om exempelvis skolor behöver stängas. Därför har RISE, Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech Industry startat ett samarbete för att sammanställa stöd till skolor om distansundervisning på den nya webbplatsen skolahemma.se.

Malmöskola visar hur lärare kan avlastas25.2.2020 07:20:19 CETPressmeddelande

Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Därför presenterar Skolverket idag en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Vi presenterar samtidigt ett nytt stöd till skolor för att identifiera lärarnas avlastningsbehov och låter Hermodsdalsskolan i Malmö berätta om sina erfarenheter av att avlasta lärare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum