Statens medieråd

Näthat och digitalt utanförskap – Statens medieråds experter i Almedalen

Dela

Digitalt utanförskap, nätsäkerhet och näthat – allt med fokus på barn och unga. Så ser Statens medieråds engagemang ut under Almedalsveckan 2016.

Experter på plats

Ewa Thorslund , direktör.

Barns och ungas mediesituation, så arbetar Statens medieråd för att stärka barn och unga som medvetna mediekonsumenter.

Kontakt : 070-638 06 11, ewa.thorslund@statensmedierad.se

Helena Dal , verksamhetsansvarig medie- och informationskunnighet. 

Barn och unga på nätet, medie- och informationskunnighet (MIK), pedagogiskt material till skolor, så arbetar Statens medieråd för att stärka barn och unga som medvetna mediekonsumenter.

Kontakt : 076-505 14 65, helena.dal@statensmedierad.se

Johnny Lindqvist , projektledare.

Barn och unga på internet, No Hate Speech Movement.

Kontakt : 070-455 14 30, johnny.lindqvist@statensmedierad.se .

Anna Fagerström , kommunikatör och presskontakt, Statens medieråd.

Kontakt : 0707-95 26 26, anna.fagerstrom@statensmedierad.se

Inbokade engagemang

Digitalt utanförskap – äldre, låginkomsttagare eller invandrare?

Tisdagen den 5 juli kl 14.00–14.45.

Arrangör : Svenska Stadsnätsföreningen.

Mer information

Mer, oftare och längre – så gör barn med NPF på nätet

Tisdagen den 5 juli kl. 15.30–16.30

Arrangörer : Nätkoll, Attention Hisingen-Kungälv, Riksförbundet Attention

Mer information

No hate – även för unga med diagnoser?

Onsdagen den 6 juli kl 08.00–09.00.

Arrangör : Statens medieråd.

Mer information

Möte med medier – Integration och mångfaldsarbete i skolan

Onsdagen den 6 juli kl 09.00–10.00.

Arrangörer : Guldäpplet, Stiftelsen DIU, Statens medieråd.

Mer information

Särskilt utsatta ungdomars nätsäkerhet

Onsdagen den 6 juli kl 15.30–17.00.

Arrangörer : Nätkoll, Attention Hisingen-Kungälv

Mer information

Aktuella ämnen och rapporter

Barn med diagnoser mer utsatta än andra

Mer, oftare och längre tid . Ny rapport om 13–16-åringar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ADHD och Aspergers syndrom, som visar sig vara mer utsatta på internet än andra barn. Rapporten är framtagen av Attentions Arvsfondsprojekt Nätkoll i samarbete med Statens medieråd och är den första i sitt slag i Sverige.

Ladda ner rapporten

Läs pressmeddelande

No Hate Speech Movement

Kampanj med syfte att förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, samt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet. Målgruppen barn och unga nås via skola, bibliotek och föräldrar. Kampanjen drivs av Statens medieråd på Regeringens uppdrag.

Till hemsidan  

Familjekonflikter kring medieanvändning

Mellan auktoritet och autonomi . Rapport om om barns mediekonsumtion, strategier som föräldrar använder för att kontrollera sitt barns medieanvändning och familjekonflikter som kan uppstå i sammanhanget.

Ladda ner rapporten

Läs pressmeddelande

Medie- och informationskunnighet för småbarnsföräldrar

De flesta treåringar har varit på nätet och 42 procent av femåringarna använder internet minst några gånger i veckan. Under våren tog Statens medieråd som ett pilotprojekt fram ett pedagogiskt material för barnavårdscentralerna, tänkt att användas i mötet med småbarnsföräldrar. Nu fortsätter arbetet med att sprida materialet till samtliga barnavårdscentraler i landet.

Läs pressmeddelande

Internet – lika för alla? 

Ungar & medier 2015: Demografi . Rapport om barns och ungas tillgång till medier i förhållande till familjens ekonomi, föräldrarnas utbildningsnivå och härkomst. Bland resultaten: Barn mellan 5 och 8 år med högutbildade föräldrar äger i lägre utsträckning egna medieapparater, till exempel smart mobil och dator, än barn i samma ålder till lågutbildade föräldrar. 9–16-åringar vars föräldrar har hög inkomst äger i större utsträckning apparater än de barn med fattiga föräldrar.

Ladda ner rapporten

Läs pressmeddelande

Nyckelord

Kontakter

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

”En bild säger mer än tusen ord”- Statens medieråd ger unga verktyg att avslöja könsnormer i bildspråket12.12.2017 06:00Pressmeddelande

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

Smarta mobiler behåller sin statusroll1.12.2017 11:03Pressmeddelande

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier. I Statens medieråds rapport Ungar & medier: demografi från 2015 visade resultaten att tillgång till medieteknik i hemmet hade en tydlig koppling till familjens inkomst. Detta bekräftas nu även i 2017 års undersökning. Exempelvis använder barn till föräldrar med både låg utbildning och låg inkomst internet allra minst medan barn till föräldrar med låg utbildning och hög inkomst använder internet allra mest.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum