Jämställdhetsmyndigheten

Nationell enkät ska mäta jämställdheten i Sverige

Dela

Nu ska jämställdheten börja mätas regelbundet genom en enkätundersökning. I veckan har Jämställdhetsmyndigheten skickat ut ”Jämställdhetsundersökningen” till 20 000 svenskar. I år har enkäten ett särskilt fokus på psykisk ohälsa.

– Vi arbetar för att bidra till förståelse av hur utvecklingen går när det gäller jämställdhet. Det övergripande målet som riksdagen har beslutat om är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Genom att mäta attityder, kunskap och beteenden kan olika aktörer i samhället få bättre förutsättningar att förbättra jämställdheten, säger Sara Andersson, ansvarig för undersökningen på Jämställdhetsmyndigheten.

SCB genomför undersökningen på Jämställdhetsmyndighetens uppdrag. Tanken är att samla in statistiken vartannat år.

– Vi ställer frågor om jämställdhet, normer kring kön och psykisk ohälsa. Svaren som rör psykisk ohälsa vill vi använda i arbetet med den nya nationella strategin för psykisk ohälsa och suicidprevention. Vi ska bland annat analysera sambandet mellan könsnormer och psykisk ohälsa, säger Sara Andersson.


Om Jämställdhetsundersökningen:

Undersökningen har skickats ut till 20 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. SCB genomför undersökningen på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Alla svar anonymiseras.

Undersökningen pågår den 11 januari till 14 mars. Jämställdhetsmyndigheten planerar att publicera resultaten efter sommaren 2022.

En del av frågorna är baserade på tidigare nationella och internationella undersökningar, för att kunna göra jämförelser över tid och med andra länder.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Jämställdhetsmyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten

Göteborg

070-784 74 97https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/

Jämställdhetsmyndigheten är en statlig expertmyndighet som följer och analyserar utvecklingen inom jämställdhetsområdet. Myndigheten arbetar med att säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag, genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Följ Jämställdhetsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jämställdhetsmyndigheten

Pandemin försämrade den ekonomiska jämställdheten21.12.2021 09:00:40 CET | Pressmeddelande

Män fick mer betald ledighet och kvinnor förlorade mer inkomst, sett till hela den vuxna svenska befolkningen. Effekterna av covid-19-pandemin gjorde att gapet i sysselsättning mellan kvinnor och män ökade, samtidigt som kvinnodominerade yrkesgrupper fick arbeta hårdare under mer ansträngda förhållanden. Jämställdhetsmyndigheten drar i sin redovisning slutsatsen att pandemin har haft en negativ påverkan på den ekonomiska jämställdheten.

Ny rapport: fler unga riskerar att möta förövare på nätet1.10.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Barn riskerar i större utsträckning än tidigare att exploateras och utnyttjas i prostitution och människohandel när förövare hittar nya vägar och arenor att nå dem på nätet. Det visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Idag är sociala plattformar på internet en del av barn och ungas liv. Det har skapat nya sätt som förövare kan komma i kontakt med dem. Förövare tar kontakt med både barn och vuxna i syfte att utnyttja dem sexuellt via olika webbsidor, dejtingsidor, sociala medier och även spelappar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum