Filmriket

Nationell filmsatsning för grundskolelever

Dela

Rörlig bild har på senare år tagit en allt större plats i barn och ungas kommunikation, därför lanseras nu den kostnadsfria filmpedagogiska webbplattformen Filmriket. Plattformen ska hjälpa lärare och annan pedagogisk personal att lära barn att kritiskt granska, tolka och skapa film.

– Rörlig bild är fortfarande ett ungt medium, men vi ser att det utvecklas mer och mer. Genom sociala medier, som exempelvis Snapchat och Youtube, tar film idag allt större plats i ungas vardag. Med Filmriket vill vi rusta barn och unga för framtidens medium. Vi vill ge dem verktyg att kunna tolka och kritiskt granska rörlig bild runtomkring sig, säger Lianna Hallsénius, projektledare på Filmriket.

Den filmpedagogiska plattformen tar avstamp i grundskolans läroplan, men den riktar sig till alla som arbetar inom någon form av pedagogisk verksamhet. På plattformen finns uppgifter och studiematerial som kan användas som underlag för lektioner eller som enskilda övningar. Barn och unga lär sig samtidigt att kritiskt granska information.

Idag är Instagram, Youtube och Snapchat inte bara ett kommunikationsmedel utan även ett sätt för barn och unga att inhämta information. Det är därför viktigt att skolan och andra pedagogiska verksamheter lär dem att granska och tolka budskap som förmedlas genom den rörliga bilden samtidigt som de får arbeta kreativt med att skapa film.

Filmriket riktar sig till barn och unga över hela Sverige. Studiematerialet har bland annat som mål att ge en representativ bild av landet vilket innebär att olika dialekter, annan etnisk bakgrund än svensk, kön och ålder blandas. Bakom projektet står Filmregion Sydost, Filmpool Nord, Region Jönköpings län Film och Studieförbundet Bilda Sydöst. Projektet finansieras av Svenska Filminstitutet och Postkodstiftelsen.

– Filmriket fyller igen en lucka i ett nationellt behov. Det finns så många kommuner som inte har resurser att rusta barn med filmkunnighet. Nu kan alla få tillgång till kunskap oavsett var man finns i Sverige, säger Anna Serner, VD på Svenska Filminstitutet.

Filmriket ger alla barn i Sverige möjlighet att lära sig att skapa och tolka film oavsett socioekonomisk bakgrund, skola eller individuella förutsättningar. Den filmpedagogiska webbplattformen lanseras den 30 augusti och finns tillgänglig kostnadsfritt för lärare och annan pedagogisk personal på www.filmriket.com.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Filmriket är en filmpedagogisk webbplattform som riktar sig till alla grundskoleelever och pedagoger i Sverige. Syftet är att barn och unga ska få verktyg att tolka och granska framtidens kommunikationssätt – rörlig bild. Plattformen är kostnadsfri och tar avstamp i grundskolans läroplan. Bakom projektet står Filmregion Sydost, Filmpool Nord, Region Jönköpings län Film och Studieförbundet Bilda Sydöst. Projektet finansieras av Svenska Filminstitutet och Postkodstiftelsen.