Lernia

Nationell omställning av sjukvården ökar behovet av specialistundersköterskor – nu ska fler utbildas via yrkeshögskolan

Dela

Efter en pandemi som visat på beredskapsbrister i den svenska hälso- och sjukvården satsar regeringen tillsammans med SKR på att ställa om till ”nära vård”. För att klara omställningen behövs bland annat fler specialistundersköterskor och nu ska utbildningsbolaget Lernia utbilda fler med spetskompetens inom anestesi, operation och intensivvård. Utbildningen ges på heltid från Malmö.

Den nationella omställningen till ”nära vård” ska vara klar 2027 och innebär en mer hälsofrämjande, förebyggande, proaktiv och tillgänglig vård i hela landet. I Skåne anammades principen redan 2013 och en viktig förutsättning för att vidare klara omställningen och tillgodose en god och nära vård i regionen som utgår från patientens individuella förutsättning och behov är uppdaterad kompetens. SKR bidrar med olika insatser för att främja och utveckla personcentrerad vård och nu ska fler undersköterskor få uppdaterad kompetens genom Lernias yrkeshögskoleutbildning ”Undersköterska med specialistutbildning inom anestesi, operation och intensivvård” med bas i Malmö.

 - Specialistundersköterskor är en eftertraktad yrkesgrupp och vi kan se ett växande behov i Skåne och hela landet, inte minst nu när regeringens satsar på ”nära vård”. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en utbildning som möjliggör för omställningen och ska täcka det ökade behovet av specialiserad vårdpersonal, säger Ulla Gustafsson verksamhetschef på Lernia yrkeshögskola.

Den ettåriga yrkeshögskoleutbildningen ger specialkompetenser i personcentrerad omvårdnad inom anestesi, operation och intensivvård med en tydlig koppling till arbetsroller där det saknas kompetens. I utbildningen ingår praktik som ger möjlighet att snabbt komma in i arbetet på specialiserade verksamheter och ökar chanserna för en anställning efter utbildningen. Maria Eltén som gått utbildningen menar att den passar bra för den som vill skapa nya karriärmöjligheter genom vidareutbildning.

 - Utbildningen gav mig möjligheten att fortsätta jobba och studera samtidigt, och jag gick utbildningen som 50-åring och känner att man aldrig blir för gammal för att utvecklas i sitt arbete. Att få en fördjupad förståelse för sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, det var väldigt kul och lärorikt, även för någon som har jobbat som undersköterska i 30 år, säger Maria Eltén.

Region Skåne erbjuder utbildningsanställning inom de områden som är särskilt prioriterade. En utbildningsanställning ger den, som är undersköterska möjlighet att utbilda sig med bibehållen grundlön.

Ansökan är öppen fram till 31 maj, utbildningen startar i augusti 2022.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WeWork, Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Om Lernia
Vi har utvecklat individers kompetens utifrån arbetsmarknadens behov i över 100 år och har bemannat den svenska arbetsmarknaden i över 20 år. Lernia omsatte 2,9 miljarder kronor 2021 och finns på över 80 orter. Vi utbildade och coachade 19 000 personer och förmedlade 10 800 bemanningskonsulter. Under året bidrog Lernia till att över 14 000 personer fick ett nytt arbete. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Bristande psykiatrisk vård i Västerbotten – ny utbildning ska trygga patientens behov17.5.2022 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Den psykiska ohälsan i Västerbotten ökar enligt Folkhälsomyndigheten – 4 av 10 uppgav i en undersökning i år att de upplever ångestproblematik jämfört med 3 av 10 under 2012. Samtidigt visar en ny utredning av region Västerbotten att endast 8 procent av dem som söker psykiatrisk vård får hjälp inom vårdgarantins tidsram. En bidragande faktor är enligt Arbetsförmedlingen att för få utbildas inom vårdsektorn, och därför erbjuder utbildning- och bemanningsföretaget Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Specialistundersköterska inom psykiatri” med bas i Skellefteå.

Stockholm rustar för framtidens digitaliserade samhälle – utbildning ska omskola framtidens arbetskår17.5.2022 07:55:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholms stads vision är att genom digitalisering bli världens smartaste stad till 2040. Samtidigt larmar techsektorn om ett underskott på 70 000 personer med kompetenser inom IT redan till år 2024. Enligt Arbetsförmedlingens uppskattning kommer även omkring 1,3 miljoner nya jobb skapas i Sverige fram till år 2030 till följd av teknikutvecklingen. För att möta den stora efterfrågan och de nya kompetensbehoven inom branschen erbjuder Lernia till hösten en utbildning inom molntjänster och IT-infrastruktur med bas i Stockholm.

Utbildning ska fylla kompetensgapet inom industrin i Kalmar län16.5.2022 15:05:00 CEST | Pressmeddelande

Omställningen mot en modern industri skapar nya kompetens- och utbildningsbehov vilket lett till en utbredd kompetensbrist, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. I Kalmar län, där industrin är den största arbetsgivaren inom privat sektor krävs en ökad kompetensförsörjning för att klara det pågående teknikskiftet. Därför ska Lernia utbilda fler produktionstekniker som vill utvecklas i sin yrkesroll inom industriell produktion. Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten på distans med bas i Västervik.

Stor satsning på tillverkningsindustrin i Trollhättan - utbildning ska möta kompetensbehoven i regionen16.5.2022 14:39:47 CEST | Pressmeddelande

Tillverkningsindustrin är en av Västra Götalands viktigaste näringar, och just nu pågår en industriell revolution som präglas av snabb teknisk utveckling, automatisering och effektivare hantering av information och data. Utvecklingen ställer krav på uppdaterad kompetens och bland annat råder stor brist på produktionstekniker. För att fylla kompetensgapet erbjuder utbildnings- och bemanningsaktören Lernia till hösten yrkeshögskoleutbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Trollhättan.

Pandemin har lett till sämre arbetsförhållanden för lärare – nu ska fler lärarassistenter utbildas i Örebro13.5.2022 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt en majoritet av de tillfrågade lärarna i en ny enkät har pandemin orsakat ohållbara arbetsförhållanden, främst på grund av ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. Nära hälften uppger att de övervägt att sluta under de senaste 12 månaderna som en konsekvens. En lösning som efterfrågas är ökat personalstöd och mot bakgrund av detta ska utbildnings- och bemanningsaktören Lernia nu till hösten utbilda fler lärarassistenter genom en yrkeshögskoleutbildning i Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum