SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Nationell strategi för skydd av värdefull skog revideras

Dela

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att revidera den nationella strategin för formellt skydd av skog. Även en ny länsvis areal-fördelning av etappmålet om att skydda 150 000 hektar skogsmark till 2020 ska tas fram.

– Tanken är att den reviderade strategin ska beslutas av myndigheterna 2016 och vägleda arbetet med formellt skydd av skog från och med 2017, säger Jonas Nordanstig, projektledare, Naturvårdsverket.

Nya kunskaper och åsikter om skydd av skog fångas upp löpande under processen.

– Vi samlar in synpunkter och för dialog på flera sätt, bland annat via befintliga kanaler, webbinarium, enkäter, kontakter med forskare och andra aktörer samt en hearing i oktober. Eftersom tiden är knapp, kommer de slutliga förslagen inte att skickas på traditionell remissrunda, säger Bo Hultgren, projektledare, Skogsstyrelsen.

Ett antal analyser ska göras inom ramen för uppdraget, bland annat:

  • Arealer och geografisk fördelning av kända värdefulla skogar som saknar formellt skydd och vilka av dessa som omfattas av frivilliga avsättningar.

  • Hur formellt skydd av skogar kan bidra till det rörliga friluftslivets behov.

  • Hur formellt skydd kan bidra till andra miljökvalitetsmål än Levande skogar.

  • Ekologiska och ekonomiska konsekvenser av förändringar i strategin för formellt skydd av skog.


Riksdagen har sedan tidigare fattat beslut om ett etappmål som säger att fram till och med 2020 ska ytterligare 150 000 hektar skog få formellt skydd. Det ingår i Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram en ny länsvis fördelning av detta arealmål.

Uppdraget ska rapporteras till regeringen 31 december 2016.

Mer information:
Bo Hultgren, projektledare, Skogsstyrelsen, 033–48 25 20 
Jonas Nordanstig, projektledare, Naturvårdsverket, 010–698 10 13
Cecilia Spansk, kommunikatör, Skogsstyrelsen, 0270–42 98 11
Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 010–698 13 00

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum