Europaparlamentet

Nationella återhämtningsplanerna: historisk möjlighet till långsiktigt hållbar tillväxt

Dela

Europaparlamentet betonar att de nationella återhämtningsplanerna till fullo måste uppfylla de överenskomna kraven och målen för att nå rättvis och grön tillväxt och digital omställning.

  • Fokus på grön och digital omställning
  • Rättvis fördelning mellan sektorer, samhällen och framtida generationer
  • Ledamöterna är emot politiska eftergifter som urvattnar kraven och målen
  • Projekt och åtgärder får inte strida mot EU:s värden

Resolutionen om utvärderingen av de nationella återhämtningsplaner som hittills skickats in av medlemsländerna till EU-kommissionen (23 stycken per den 8 juni), antogs på torsdagen med 514 röster för, 163 röster mot och 9 nedlagda röster. Ledamöterna betonar att faciliteten för återhämtning och resiliens är ett historiskt verktyg för EU. Faciliteten ska inte bara mildra de negativa effekterna av covid-19-pandemin, utan också ha en bestående inverkan på välstånd samt bidra till att fördela tillväxten jämnt. Ledamöterna uppmanar kommissionen att endast godkänna planer som till fullo uppfyller förordningens bestämmelser och mål och inte göra några politiska eftergifter.

Viktigaste områdena: klimat och digital omställning

Ledamöterna kräver att kommissionen noggrant bedömer och försäkrar att varje nationell plan för återhämtning och resiliens effektivt bidrar till de sex bestämda områdena: grön omställning, digital omställning, konkurrenskraft, social sammanhållning, institutionell krisberedskap samt strategier för nästa generation, inklusive utbildning och kompetens.

Planerna måste öronmärka minst 37 % av utgifterna till skydd av klimatet, inklusive biologisk mångfald, anser kammaren. Principen om att ”inte orsaka betydande skada” är ett avgörande verktyg för att stötta den gröna omställningen.

Ledamöterna påpekar att budgeten som är avsatt för digitala insatser (20 %) måste bidra till den digitala omställningen, inklusive säkerhetsfrågor, EU:s strategiska intressen och digital infrastruktur.

Rättvis tillväxt i hela EU

För att säkra största möjliga effekt måste medlen fördelas rättvist mellan sektorer, samhällen och framtida generationer, understryker ledamöterna. Fördelningen måste också beakta jämlikhet mellan könen. Parlamentet uppmanar kommissionen att motverka bruket att ompaketera projekt utan något verkligt mervärde. Ledamöterna insisterar även på att alla reformer och investeringar måste kopplas till delmål, mål och kostnadsberäkningar som är relevanta, tydliga och detaljerade samt övervakas på lämpligt sätt med hjälp av gemensamma indikatorer. Sådana åtgärder bör hjälpa till att förhindra och upptäcka korruption, bedrägerier och intressekonflikter vid användning av medlen.

Slutligen pekar ledamöterna på förordningen om rättsstatsprincipen och betonar att åtgärderna i dessa återhämtningsplaner inte får strida mot EU:s värden. Ledamöterna vill försäkra sig om att civilsamhället, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer samt lokala och regionala myndigheter rådfrågas i implementeringen och granskningen av återhämtningsplanerna för att på ett bättre sätt involvera mottagarna och göra planerna mer transparenta.

Bakgrund

I en resolution som antogs den 20 maj efterfrågade Europaparlamentet större demokratisk granskning av de nationella återhämtningsstrategierna för att aktivt övervaka faciliteten för återhämtning och resiliens, ett stimulanspaket som ska hjälpa EU-länderna att hantera effekterna av covid-19-pandemin.

 

Mer information

Länk till medlemsländernas nationella återhämtningsplaner

Den antagna texten kommer att finnas tillgänglig här (10.06.2021)

Pressmeddelande (på engelska): "Parliament demands democratic scrutiny over national recovery efforts" (20.05.2021)

Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2021 om parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens

Parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens (debatt - 18.05.2021)

Utredningstjänsten: "Recovery plan for Europe: State of play" (07.06.2021)

EU-kommissionens hemsida (på engelska): Recovery and Resilience Facility website European Commission

Europaparlamentets roll: Artikel 25 och 26 i förordningen om återhämtning och resiliens

 

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum