Skogsstyrelsen

Nationella skogsprogrammet - Skogsstyrelsen ska fördela medel till regionala insatser

Dela

Ett av Skogsstyrelsens första uppdrag i handlingsplanen för det nationella skogsprogrammet blir att fördela 17 miljoner kronor i första hand till Sveriges länsstyrelser. Pengarna ska gå till regionala insatser som gör att skogen på olika sätt bidrar till jobb, tillväxt och en växande bioekonomi. Och samverkan är nyckeln.

Regeringen beslutade i maj i år om en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Syftet med programmet är att skapa en ökad samsyn genom bred dialog, samverkan, engagemang och erfarenhetsutbyte mellan näringen och andra intressenter i skogens hela värdekedja.

Regeringen har nu även beslutat om en handlingsplan med konkreta åtgärder utifrån skogsprogrammets mål och vision. I den ingår bland annat Skogsstyrelsens två uppdrag där det förutom att bistå regeringen i genomförandet av skogsprogrammet handlar om att fördela pengar till regionala utvecklingsinsatser.

- Vi är väldigt positiva till att det fortsatta arbetet med det nationella skogsprogrammet tydliggörs och vi välkomnar de här uppdragen där vi på olika sätt kan få skogen att bidra till jobb och tillväxt i hela landet, säger Johan Eriksson, biträdande avdelningschef på Skogsstyrelsen.

Uppdraget är att genom utlysning fördela medel till regionala insatser som stöder programmets mål och vision. Stödmottagarna ska i första hand vara länsstyrelserna och dessa ska samverka med och stödja de regionalt utvecklingsansvariga som genomför insatser i länen. Länsstyrelse, landsting, regioner och samverkansorgan har olika roller på regional nivå och därför är det viktigt med ett nära samarbete och samverkan både mellan dessa och med Skogsstyrelsen.

När det gäller att ta fram regionala strategier för skog har man kommit olika långt i sitt arbete och en del regioner, till exempel Småland har redan en färdig strategi.

- I ett sådant läge kan man söka pengar för andra aktiviteter som bidrar till skogsprogrammets mål och syften. I uppdraget står att det ska vara en rimlig länsvis fördelning av pengarna. Skogsstyrelsen arbetar nu skyndsamt med att ta fram kriterier för hantering av medlen för att de ska kunna börja göra nytta redan i höst förklarar Sanna Black-Samuelsson, utredare på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen följer upp insatserna och kommer också att arbeta på en nationell nivå med bland annat konferenser där man presenterar resultat, möjligheter och eventuella hinder i arbetet.

För mer information kontakta:

Martina Tedenborg, tf pressansvarig:
036-35 94 91, martina.tedenborg@skogsstyrelsen.se 

Sanna Black-Samuelsson, utredare Skogsstyrelsen:
018-27 88 23, sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se  

Johan Eriksson, biträdande avdelningschef: 
0920-23 82 20, johan.eriksson@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum