Umeå kommun

Nattillsyn via kamera blir kostnadsfritt

Dela

Äldreomsorgen erbjuder tillsyn med trygghetskamera som ett alternativ till att hemtjänsten gör ett fysiskt besök under natten. Äldrenämnden föreslår nu till kommunfullmäktige att tillsyn som sker via kamera blir avgiftsfritt från och med 1 juli 2018.

- Några av fördelarna, jämfört med traditionell tillsyn, är att du som är lättväckt inte blir störd av besök, utan lugnt kan sova vidare medan tillsynen utförs. För många är det även viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Hemtjänsten gör hembesök vid behov

Nattillsyn via kamera innebär tillsyn i cirka en minut vid överenskomna tider. Om hemtjänstens personal ser något som ser onormalt ut, till exempel att du ramlat, åker nattpatrullen hem till personen.

- Tjänsten bidrar till att hemtjänstens resurser kan nyttjas på bästa sätt. Vi minskar även miljöpåverkan genom att utföra tillsyn på distans istället för att köra bil till personen. Därför vill vi nu erbjuda så många som möjligt den nya tjänsten, säger Annette Johnson.

Mer information

Janet Ågren (S) 
ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-610 47 85 
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD) 
vice ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
070-259 55 95 
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP) 
2:e vice ordförande 
äldrenämnden 
Umeå kommun 
073-073 92 90 
maria.winroth@umea.se

Annette Johnson
verksamhetschef
Din kommunala hemtjänst
Umeå kommun
070-653 29 88
annette.johnson@umea.se

 

 

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum