Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen avslutar samarbeten på grund av minskat bistånd

Dela
Regeringen har skurit ner biståndsbudgeten och lagt om biståndspolitiken. Det har fått som konsekvens att Naturskyddsföreningen nu avslutar sitt utvecklingssamarbete med fem av sina internationella samarbetsorganisationer. Sidas stöd till civilsamhällets informations- och kommunikationsverksamhet dras också med kort varsel in.

Naturskyddsföreningen är sedan många år en av biståndsmyndigheten Sidas strategiska partnerorganisationer. Föreningens globala program finansieras till största delen av biståndsmedel och möjliggör samarbete och stöd till 45 civilsamhällesorganisationer i tio länder, om alltifrån klimatfrågor, miljögifter och hållbar konsumtion till jordbruk, skog och småskaligt fiske.  

Sidas anslag till civilsamhällesorganisationer minskar i år med tio procent. På grund av regeringens neddragning och snabba omläggning av biståndspolitiken kommer Naturskyddsföreningen att helt avsluta sitt utvecklingssamarbete med fem civilsamhällesorganisationer.  

— Vi beklagar att stödet till civilsamhället skärs ner i en tid då det långsiktiga och effektiva svenska biståndet är viktigare än någonsin. Med tanke på de globala utmaningar vi står inför är biståndet oerhört betydelsefullt och bidrar till trygghet och säkerhet i Sverige. Vi söker mer dialog och besked från regeringen om hur biståndet långsiktigt ska fungera, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

Organisationer som Naturskyddsföreningen kommer att avsluta sitt utvecklingssamarbete med:  

Abalobi, Sydafrika, stärker småskaliga fiskare, bidrar till hållbar förvaltning av marina resurser och bygger resiliens för att möta klimatförändringar.Organisationen driver en mobilapp för småskaligt fiske som en digital marknadsplats, där fiskarna lägger upp dagens fångst som restaurangerna sedan kan köpa direkt utan mellanhänder. Detta ökar fiskarna inkomster, och bidrar till att samla in fångsdata. Avtalet avslutas 2023.  

CUTS, Consumer Unity & Trust Society, Indien, är en organisation som driver konsumentarbete utifrån perspektiven social rättvisa och rätten till information och deltagande. Med ett nätverk på närmare 1 000 indiska partners, bestående av aktivister och konsumentorganisationer, vänder sig CUTS till såväl beslutsfattare som konsumenter. Avtalet avslutas 2023. 

IFOAM, är en paraplyorganisation för ekologisk mat och odling, som samlar över 200 organisationer i 34 europeiska länderDen bevakar och påverkar processer för beslutfattande som rör ekologisk mat och produktion. Avtalet avslutas 2024.  

IPEN (International Pollutants Elimination Network), är ett nätverk som samlar över 600 miljöorganisationer i 125 länder. Genom internationella förhandlingar, till exempel FN:s globala kemikaliestrategi, strider de för att få bort hälso- och miljöskadliga kemikalier. IPEN har bidragit till att bekämpningsmedlet endosulfan, som bland annat kan leda till missbildningar på foster, har förbjudits globalt. Avtalet avslutas 2023. 

WoMin, Sydafrika,
är ett nätverk av organisationer som fokuserar på hur utvinningsindustrier påverkar småbrukare och kvinnor i 14 länder i Afrika. De arbetar för att stötta småbrukare och lokalsamhällen som drabbats av gruvindustrins negativa konsekvenser, och stöttar kvinnliga aktivister att organisera sig och bygga folkrörelser kring exploateringsfrågor och mänskliga rättigheter. Avtalet avslutas 2023.  

Samtidigt sker en kraftig neddragning av Sidas stöd till civilsamhället för information och kommunikation i Sverige om arbetet med globalt utvecklingssamarbete, enligt den så kallade Infokom-strategin. I Sidas regleringsbrev för 2023 framgår det att det totala anslaget till Infokom minskar från 155 till 20 miljoner kronor. Den 13 januari fick Naturskyddsföreningen och alla andra partners besked om att endast få behålla åtta procent av den utlovade budgeten för 2023, och att föreningens Infokomprogram helt avslutas redan den 31 mars i år.  

Kontakter

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum