Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen: Mycket bra med ny havsmiljölag

Dela

Den havsmiljölag som Miljömålsberedningen föreslår är ett stort steg framåt för en bättre havsmiljö. Lagen ställer större krav på regeringen att ta ansvar för havspolitiken. Naturskyddsföreningen ser också positivt på ett utökat och förstärkt skydd för havet.

 Miljömålsberedningen har gjort ett gediget jobb och vi tycker att många av förslagen är bra. Det bästa är att det nu kan skapas en helhetssyn gällande havspolitiken. Havsmiljölagen och det förstärkta skyddet av havet är mycket bra förslag inom ramen för politiken. Nu gäller det att förslagen blir verklighet, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Sverige når inte miljömålen för havet och det krävs stora insatser och ett helhetsgrepp för att komma tillrätta med problem som övergödning, sinande fiskbestånd och effekter av klimatförändringarna.

Naturskyddsföreningen anser att många av de förslag som Miljömålsberedningen lagt fram är bra, eller till och med mycket bra. Den havsmiljölag som föreslås kan enligt Naturskyddsföreningen få stor betydelse för en mer sammanhållen politik kring havet så att olika aktörer styrs mot samma mål – ett välmående hav. Idag är politiken kring havet uppsplittrad på många aktörer och mål.

Naturskyddsföreningen välkomnar den helhetssyn på havspolitiken som miljömålsberedningen föreslår. Även det förslag om utökat och förstärkt skydd av haven är positivt, enligt föreningen. I Miljömålsberedningens förslag ska 30 procent av haven skyddas till 2030, varav en tredjedel ska vara strikt skyddade områden. Dessutom ser föreningen positivt på att strandskyddets syfte ska förtydligas.

Men Naturskyddsföreningen är inte rakt genom positiv. Bland annat saknar föreningen en skatt på mineralgödsel för att minska övergödningen och en hastighetsbegränsning av fritidsbåtar i grunda, vågskyddade områden.

- Vi tycker att det viktigaste nu är att regeringen tar förslaget om en havsmiljölag vidare för en sammanhållen havsmiljöpolitik. Men det är tillsammans med de övriga åtgärderna som lagen faktiskt kan göra skillnad för livet under ytan. Det är det som räknas, säger Karin Lexén.

Läs Miljömålsberedningens betänkande "Havet och människan - SOU 2020:83" på regeringens webbplats.

Här kan du läsa mer om Naturskyddsföreningens arbete med havsmiljöfrågor.

PRESSKONTAKT

Petra Holgersson    
Presschef på Naturskyddsföreningen  
M + 46 (0) 72 565 44 05   
petra.holgersson@naturskyddsforeningen.se     

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Ny rapport: Ökat tryck på skogen ingen lösning för klimatet10.2.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Den biologiska mångfalden i skogen är i djup kris och klimatkrisen blir allt värre. Samtidigt behövs skogsråvaran i flera delar av klimatomställningen och trycket på skogen är hårdnar. Men en intensivare produktion av skogsråvara för att rädda klimatet är ingen lösning. Det riskerar tvärtom att leda till större utsläpp och än värre naturkris. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen.

Ny studie: Utsläpp från bilvärmare sker helt utan miljökrav21.1.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Såhär i vintertid går bilvärmarna varma. Det har flera positiva miljöaspekter – både motorslitage och bränsleförbrukning vid kallstart minskar. Men det är tyvärr inte hela sanningen. Genom ett eget avgasrör släpper bränsledrivna bilvärmare ut orenade luftföroreningar, ofta i boendemiljöer med risk för miljön och människors hälsa. Det framkommer i en ny studie från Naturskyddsföreningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum