Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens förväntningar och aktiviteter under FN:s miljömöte Stockholm+50

Dela

I veckan hålls FN:s globala miljömöte Stockholm +50. Naturskyddsföreningen hoppas att miljömötet får världens ledare att spänna bågen och öka tempot för att nå miljö- och klimatmålen, men ställer också krav på den svenska regeringen - i synnerhet i skogs- och biståndsfrågan som går åt fel håll. Naturskyddsföreningen kommer att ha flera representanter på plats under hela miljömötet, delta i olika events och finnas tillgängliga för kommentarer i media. Det finns även möjlighet att intervjua globala representanter via oss.

Som värd för FN:s globala miljömöte vill Sverige leva upp till konferensens tema - att ta globalt ledarskap inom miljöfrågor. Samtidigt gör Sverige det motsatta i flera frågor, framförallt i skogs- och biståndsfrågan. Här kräver Naturskyddsföreningen att regeringen tar ansvar för att visa vägen ur klimatkrisen på ett föredömligt sätt. 

- Sverige ska vara ledande i klimatomställningen, men under flera år har Sverige motarbetat internationella överenskommelser som på något sätt skulle kunna påverka det svenska skogsbruket. Det gör att förslag som EU har försökt arbeta fram för att skydda världens skogar, till exempel genom att stoppa import av varor som orsakar avskogning i Amazonas, urvattnas. Lagarna skulle vara viktiga för klimatet och den biologiska mångfalden, men Sverige agerar som en global bromskloss och motarbetar det som miljömötet förespråkar om globalt ledarskap, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen. 

I biståndsbudgeten vill regeringen dra av 9,2 miljarder för att finansiera mottagandet av ukrainska flyktingar. Det får konsekvenser för många klimat- och miljösatsningar i några av världens fattigaste länder som redan är hårt påverkade av klimatförändringarna. 

- Självklart ska Sverige ta emot människor som tvingas fly kriget i Ukraina, men att bekosta flyktingmottagandet genom att skära ner på biståndet är varken att visa ledarskap eller solidaritet. Det är att låta utsatta människor i andra delar av världen betala för krigets konsekvenser. Regeringen måste omedelbart stoppa nedskärningarna som slår hårt mot utvecklingssamarbetet inom många områden, inte minst mot miljö- och klimatsatsningar, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

Utöver att ställa krav på regeringens agerande, förväntar sig Naturskyddsföreningen att miljömötet leder till att världens ledare vågar spänna bågen och uppvisar en genuin politisk vilja och kraft att överkomma de kriser vi står inför.  

- Vi står inför en akut klimat- och naturkris. För att ta oss igenom det måste vi skydda och återställa den biologiska mångfalden, minska föroreningarna och säkerställa mänskligt välbefinnande. Miljöförsvarare måste ha möjlighet att ställa ansvariga till svars. Miljömötet kommer vid en kritisk tidpunkt och nu krävs det att världens ledare arbetar tillsammans mot miljö- och klimatmålen, säger Karin Lexén. 

Naturskyddsföreningen kommer arrangera flera event under miljökonferensen, se beskrivning nedan. Här kan du också läsa om Naturskyddsföreningens uttalande med en utförlig beskrivning av de frågor som föreningen kommer att driva och bevaka under mötet. 

Följande personer från Naturskyddsföreningen kommer att vara på plats på Stockholm+50 

Johanna Sandahl, ordförande 
Karin Lexén, generalsekreterare 
Linn Persson, avdelningschef på internationella avdelningen  
Ulrik Westman, policychef på internationella avdelningen 
Alexander Sjöberg, sakkunnig hållbar konsumtion 
Marja Wolpher, sakkunnig civic space

Vid intervjuförfrågningar, kontakta:

christopher.engberg.dahl@naturskyddsforeningen.se
076-819 80 60

Det finns även möjlighet att intervjua internationella representanter. 

Seminarium KulturhusetMiljöförsvarares kamp för rätten till en ren och hälsosam miljö  

Tid: 31/5 14:20-14:50  

Plats: Kulturhuset  

Antagandet av FN:s resolution 48/13 i oktober 2021 erkänner rätten till en ren och hälsosam miljö som en grundläggande mänsklig rättighet. Paneldeltagarna kommer att diskutera vilka åtgärder som är nödvändiga för att göra den nya rätten till en ren och hälsosam miljö till ett effektivt verktyg för mänskliga rättigheter och miljöförsvarare när de står inför eskalerande hot och våldsamma attacker i många länder. Seminariet kommer att belysa miljöförsvararnas viktiga roll runt om i världen.   

Paneldeltagare:  
Ivan Eline, IBON International, Filippinerna  
John Tarawalie, Sierra Leone Network on the Right to Food (SiLNORF), Sierra Leone  
Representant från Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), Colombia (TBC)  

Moderator:  
Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen  

Arrangörer:  
Afrikagrupperna, Amnesty International, Business and Human RightsResource Centre, ForumCiv, Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen  

Länk till anmälan: https://fn.se/stockholm50/conference/ 

Folkets Forum: Att lära av tidigare miljöorättvisor för att skydda rätten till en hälsosam miljö  

Tid: 1/6 10:00-10:45 

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41  

FN:s resolution 48/13 om rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö som antogs av FN:s råd för mänskliga rättigheter i oktober 2021 erkände rätten till en hälsosam miljö som en grundläggande mänsklig rättighet. Även om det fortfarande är långt till ett universellt erkännande av rättigheten, är det en milstolpe för det civila samhället som länge har strävat efter att skydda miljön och krävt att ansvariga, inklusive stater och företag, ska avhjälpa de miljöorättvisor där lokalbefolkningen och ekosystemen påverkas som en följd av offentlig och privat affärsverksamhet.   

Panelen kommer att ta del av erfarenheter från invånare i Arica, Chile som exponerades för giftigt gruvavfall som exporterades från Sverige på 1980-talet. Aricaborna har genomgått långa utdragna processer för att söka sanering och gottgörelse. Seminariet kommer belysa de skyldigheter stater och företagsaktörer har i ljuset av rätten till en hälsosam miljö, och vilka åtgärder och mekanismer som är nödvändiga för att undvika framtida miljöorättvisor, som de Aricaborna upplevt.   

Panelen kommer diskutera vilka åtgärder som ytterligare krävs för att göra den nya rättigheten till ett effektivt verktyg för människorätts- och miljöförsvarare när de står inför eskalerande hot och våldsamma attacker över hela världen.    

Paneldeltagare:  

Marcos Orellana, FN:s specialla rapportör för gifter och mänskliga rättigheter  
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt, Stockholms Universitet 
RadiatuKahnplaye, Green Advocates, Liberia  
Representant för Arica Fundation på länk  

Moderator:  
Malena Wåhlin, Swedwatch  

Arrangörer:   
Afrikagrupperna, Amnesty International, Arica Fundation para la Democracia Ambiental (Chile), Business and Human Rights Resource Centre, ForumCiv, Green Advocates International, Latinamerikagrupperna, Mamitas del Plomo (Chile), Naturskyddsföreningen, Swedwatch 

Eventet är öppet för allmänheten och ingen föranmälan krävs, men det går att registrera sig. 

Side-event, Stockholmsmässan: Wellbeing Economies: A new economic approach for human and planetary health   

2/6 9:30-10:45 Room 4   

Ej öppet för allmänheten. 

The planet, societies and economies are under growing pressure. This event aims at reimagining policymaking to design economies that serve human and planetary health. Governments will showcase innovative instruments and policies to establish wellbeing economies. Civil society responds and shares its vision for a new economic system.   

Moderator:  
Patrizia Heidegger (Director for Global Policies and Sustainability, European Environmental Bureau) 

Keynote opening speech:  
Sandrine Dixson-Declève (Co-President, Club of Rome)  

Government interventions:
Virginijus Sinkevičius, Environment Commissioner, European Commission
Sophie Howe, Future Generations Commissioner for Wales
Tshering Gyaltshen Penjor, Ambassador to the EU, Kingdom of Bhutan
Terhi Lehtonen, Finnish State Secretary for the Environment 

Short civil society respondents:
Jennifer del Rosario-Malonzo, Executive Director, IBON International
Nina Gualinga, Women Defender from the Kichwa community at Amazon Watch
Georgina Muñoz, Co-Chair, Global Call for Action Against Poverty
Ebrima Sall, Executive Director, TrustAfrica
Bruno Roelants, Secretary General, the International Cooperative Alliance 

Closing speech:  
Johanna Sandahl, President EEB and President SSNC 

Organizers:  
European Environmental Bureau, Wellbeing Economy Alliance, WWF International, Club of Rome, Swedish Society for Nature Conservation, Global Call to Action Against Poverty, International Cooperative Alliance, IBON, Trust Africa, Wales, Kingdom of Bhutan, European Commission, Costa Rica (TBC), Austria (TBC)   

Side-event, Stockholmsmässan: Safeguarding the Right to a Healthy Environment: Roles of defenders and business actors   

3/6 13:00-14:15 Room 3   

Ej öppet för allmänheten. 

Through moderated discussions with panelists, the event sheds light on the right to a healthy environment, and how duty bearers, especially business actors can accelerate and improve due diligence practices to safeguard the right.   

Panelists: 
Ms. Jennifer del Rosario-Malonzo, IBON International, The Philippines   
Ms. Radiatu Sheriff-Kanhplaye , Green Advocates, Liberia   
Mr. David Boyd, UN Special Rapporteur for Environment and Human Rights  
Ms. Charlotta Szczepanowski, Sustainability Director, COOP Sweden   

Moderator:  
Yayoi lagerqvist, Swedwatch  

Final reflection:  
Karin Lexén, Secretary General Swedish Society for Nature Conservation 

Organizers:  
Swedwatch, Afrikagrupperna, Amnesty International, Business and Human Rights Resource Centre, Centro de Alternativas al Desarrollo, ForumCiv, Green Advocates, IBON International, Latinamerikagrupperna, Swedish Society for Nature Conservation, We Effect   

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen på plats vid FN:s havskonferens23.6.2022 13:34:18 CEST | Pressmeddelande

Inför FN:s havskonferens i Lissabon 27 juni – 1 juli, som Naturskyddsföreningen närvarar på, kräver föreningen att mer görs för att uppnå de globala havsmiljömålen, inte minst målet om ett hållbart fiske. Sverige måste prioritera en omställning av fisket och främja utvecklingen av ett skonsamt, småskaligt fiske i Sverige, EU och resten av världen. Det kräver Naturskyddsföreningen i ett öppet brev till regeringen, som undertecknats av över 15 000 privatpersoner.

Naturskyddsföreningen besviken på Miljöprövningsutredningen15.6.2022 14:21:57 CEST | Pressmeddelande

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst. Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

Pressinbjudan: Vilka förutsättningar finns för miljöjournalistiken i norra Sverige och resten av Barentsregionen?15.6.2022 10:44:40 CEST | Pressinbjudan

Barentsregionen sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Här finns goda förutsättningar för storföretag att investera i naturtillgångar som skog, malm och olja. Men vilka förutsättningar finns det för miljöjournalistiken att granska dessa storföretag, miljörisker och korruption i en tid när hot, hat och påtryckningar mot miljöjournalister ökar? Det diskuteras den 16 juni under ett seminarium som arrangeras av Naturskyddsföreningen och Sveriges Natur, i samband med att Reportrar utan gränser släpper en ny rapport. Välkomna!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum