SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tolkar gemensamt en ny dom om artskyddet i skogen

Dela

Mark- och miljööverdomstolens dom om bombmurkla den 1 februari 2017 innebar en förändrad bedömning av de nationella artskyddsreglerna. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket beskriver nu en gemensam tolkning av vilka konsekvenser domen får för artskyddet.

Domen gällde en avverkning på 1,5 ha som förbjudits med hänsyn till den nationellt fridlysta bombmurklan. Domstolen kom fram till att förbudet i 8 § artskyddsförordningen även gäller pågående markanvändning, i det här fallet skogsbruk. Domstolen kom också fram till att om kraven för hänsyn till bombmurklan blir för stora för den enskilde verksamhetsutövaren, så ska hen kunna få dispens för att avverka eller så bör området skyddas och den enskilda få ersättning.

– Mark- och miljööverdomstolen har tydligt klargjort att förbudet i 8 § artskyddsförordningen ska tillämpas för pågående markanvändning såsom skogsbruk. Både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är positiva till klargörandet säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har analyserat domen och konstaterar att:

  • Påverkan på fridlysta arter bör i första hand undvikas genom skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det kan handla om allt från en skonsammare avverkning till att spara vissa träd eller avverka en annan tid på året.
  • Fridlysningsbestämmelserna omfattar pågående markanvändning.
  • För de nationellt fridlysta arterna ska verksamhetsutövare söka dispens hos länsstyrelsen om skyddsåtgärder och försiktighetsmått inte räcker för att följa artskyddsförordningen.

Om länsstyrelsens prövning leder till att pågående markanvändning avsevärt försvåras, ska dispens ges.

Domstolen påpekar att dispensen kan utformas så att syftet med artskyddet i möjligaste mån upprätthålls utan att rådigheten över marken inskränks i betydande grad. Myndigheterna bedömer att detta kan ske genom att villkora att verksamhetsutövaren utför lämpliga skyddsåtgärder.

Artskyddsbestämmelser i 4 och 7 §§ artskyddsförordningen grundar sig på EU:s naturvårdsdirektiv. Det är striktare krav för att få dispens för dessa bestämmelser än för de svenska fridlysningsbestämmelserna. Någon möjlighet att lämna dispens utan att kriterierna i lagstiftningen är uppfyllda finns inte.

– Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen är överens om att möjligheterna till ersättning i sådana fall behöver utredas, liksom vilka konsekvenser en sådan ersättning skulle innebära, säger Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska även ta fram gemensamma riktlinjer för handläggning av ärendena som berör nationellt fridlysta arter i skogsbruket. Det finns redan sådana riktlinjer för hantering av arterna som skyddas av EU:s naturvårdsdirektiv.

Bilaga: Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma tolkning av bombmurkledomens konsekvenser för artskyddet

Kontaktpersoner: Tove Thomasson, Skogsstyrelsen, tove.thomasson@skogsstyrelsen.setfn 0413-294 65

Helene Lindahl, Naturvårdsverket , helene.lindahl@naturvardsverket.se, tfn 010-698 10 51,

Rikard Flyckt, kommunikationschef Skogsstyrelsen, tfn 036-35 94 38, rikard.flyckt@skogsstyrelsen.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum