Naturvetarna

Naturvetarna ger facklig service åt Sveriges Veterinärförbund för deras medlemmar

Dela

Naturvetarna och Sveriges Veterinärförbund (SVF) inleder samarbete om facklig service för medlemmar i SVF.

Samarbetet innebär i huvudsak

  • att Naturvetarna genom sin verksamhet för medlemsrådgivning erbjuder facklig rådgivning åt Sveriges Veterinärförbund (SVF)
  • att SVF:s medlemmar företräds av Naturvetarna i arbetsrättsliga frågor och får samma service som Naturvetarnas medlemmar
  • att SVF:s medlemmar efter sommaren 2018 får tillgång till Naturvetarnas tjänst lönesamtalscoachning

-          För Naturvetarna är det naturligt att ge det här stödet till SVF. Veterinärer är en naturvetarprofession och vi har sedan länge en mycket god kompetens att ge service till naturvetare. Vår egen personal, ombudsmän med flera, kommer att utföra tjänsten, kommenterar Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna.

-          Verksamheten i Sveriges Veterinärförbund innefattar många fler delar än enbart den centrala verksamheten att ge facklig service åt medlemmarna, bland annat en omfattande professionsverksamhet. Genom samarbetet med Naturvetarna kan vi lägga våra resurser på att utveckla vår organisation, också den fackliga verksamheten, säger Ann-Louise Fredrikson, kanslichef i Sveriges Veterinärförbund.

Stöd till lokalt fackligt förtroendevalda.Samarbetet mellan de två förbunden innebär vidare attlokalt fackligt förtroendevalda inom SVF kommer att erbjudas att gå Naturvetarnas fackliga utbildningar för förtroendevalda.

Avgränsningar.Naturvetarna övertar inte pågående ärenden hos SVF. I förhandlingsfrågor tillämpas tre månaders karens och under den perioden erbjuds enbart rådgivning.

Naturvetarna förbehåller sig rätten att avgöra vad som är en arbetsrättslig fråga vid varje givet tillfälle.

En ytterligare avgränsning är att rådgivning om arbetsgivarfrågor inte ges till medlemmar i SVF som är egenföretagare eller anställd i eget företag.

Avtal. Ett avtal om samarbete gäller för två år med en ömsesidig möjlighet till uppsägning efter ett år.

- Samarbetet startar så snabbt som möjligt. Vi bedömer att det behövs 2-3 veckor för oss i Naturvetarna att rusta vår organisation efter det att avtalet nu har undertecknats, säger Per Klingbjer.

För frågor och vidare information:
Johan Ahlgren, chef Kommunikation och påverkan, Naturvetarna, tfn 08-466 24 05 eller 073-366 24 05

Nyckelord

Kontakter

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

www.naturvetarna.se

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

Naturvetarna satsar på sin tidning16.2.2018 07:00Pressmeddelande

Första numret av nya Naturvetaren har släppts. Med ett mindre format, en modernare design och ett förändrat innehåll vill Naturvetarna nå fler läsare. Här kan du läsa tidningen. – Att ge ut en tidning är viktigt för Naturvetarna. Vi berättar om hur naturvetare bidrar till samhällsutvecklingen, i allt från frågor om miljö och klimat till nya smarta läkemedel och matförsörjning. Det gör tidningen intressant för fler än naturvetare, säger Johan Ahlgren, chef Kommunikation och påverkan på Naturvetarna. Tidningen speglar naturvetare i deras olika roller som till exempel forskare, rådgivare, chef, produktutvecklare och inspektör. I det första numret skriver vi om en statsinspektör på Livsmedelsverket, som jagar matfuskare. Matbedrägerier omsätter stora belopp, som inte bara gör att folk blir lurade. De riskerar också att bli sjuka av bland annat kött som har smugglats in i landet utan att det har kontrollerats av myndigheter. – Det är ett bra exempel på hur naturvetare bidrar till samhällsut

Fler naturvetare behöver utbildas28.11.2017 08:00Pressmeddelande

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017. Tendensen på naturvetares arbetsmarknad har varit densamma under en följd av år. Inom allt fler områden behövs naturvetare. Inom vissa naturvetenskapliga områden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens. Strategisk satsning på hållbart samhälle ökar efterfrågan. Efterfrågan kommer sannolikt att öka än mer inom många områden. Skälet är de strategiska satsningar på ett hållbart samhälle som har initierats. Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompetenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på naturresurser, säkerhet och infrastruktur. - Arbetsmarknadsläget för naturvetare var bra redan för ett år sedan men har förbättrats ytterligare jämfört med prognosen 2016. Det är positivt att efterfrågan ökar, samtidigt som fler examineras inom framt

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan24.10.2017 08:30Pressmeddelande

En enig studentkongress har valt den blivande nutritionisten Lovisa Wilhelmsson till ordförande för Naturvetarnas studentråd. - Det ska bli spännande att leda landets naturvetarstudenter i en tid då underbyggd fakta och vetenskap blir allt viktigare. Våra medlemmar har lösningen på många av de framtida utmaningar som samhället står inför. Det handlar om allt från klimat och miljö till utveckling av nya läkemedel, liksom att skapa hållbara system för skogsbruk och livsmedelsproduktion. - Naturvetare skapar världens framtid, säger hon och sammanfattar det många naturvetare drivs av. För att förverkliga den visionen kommer studentrådet ha fokus på två frågor: arbetslivsanknytning och psykisk hälsa. - Vi vill att studenterna ska bli bättre förberedda inför första jobbet. Vår egen undersökning visar att de som har kontakt med arbetslivet under studierna snabbare får jobb efter examen. Att allt fler studenter blir utbrända och mår dåligt tar studentrådet på allvar. - Vi vill stärka studenter

Bra att regeringen satsar på miljö22.9.2017 06:00Pressmeddelande

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning. - Glädjande att regeringen vill minska tillflödet av plast i haven och i vår miljö. Här är det viktigt att utveckla biobaserade innovativa produkter som kan ersätta plast och som bryts ner i naturen, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna. Satsningen på renare hav för att bland annat motverka övergödning, få bort miljögifter och återställa våtmarker är Naturvetarna positiv till, liksom till satsningen på grönare städer. - Många av de utmaningar som samhället står inför förutsätter naturvetenskaplig kompetens. Våra medlemmar, allt från forskare och produktutvecklare till chefer och projektledare, leder utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Naturvetarna är också positiv till att mer pengar tillskjuts miljö- och klimatforskningen. Det är precis vad som behövs för att hitta lösningar på många av samhällets utmaningar, som anti

Omlokalisering av myndigheter leder till sämre effektivitet och lägre kvalitet31.8.2017 15:40Pressmeddelande

Regeringens beslut i dag att flytta sju myndigheter till orter utanför Stockholm kan leda till kompetensförlust, försämrad effektivitet och lägre kvalitet i myndigheternas verksamheter. Risken är uppenbar att kompetens förloras när medarbetare lämnar och inte följer med till den nya lokaliseringsorten. När regeringen planerar flytta myndigheter eller delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet, omfattar detta cirka 350 arbetstillfällen. I de berörda myndigheterna har Naturvetarna ett drygt 50-tal medlemmar bland de anställda. Skillnad på nya och etablerade myndigheter. - När regeringen skapar nya myndigheter bör de överväga var de ska placeras i landet och Naturvetarna stödjer ambitionen att vi ska ha statlig verksamhet på fler orter än i Stockholm. Nya myndigheter behöver inte alls vara centrerade till Stockholm, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna. För etablerade myndigheter har ett flertal utredningar genom åren, som till exempel från Riksrevision

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum