GlobeNewswire

Navigators Completes Acquisition of Belgian Specialty Insurer

Share

STAMFORD, Conn., June 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Navigators Group, Inc. (NASDAQ:NAVG) today announced the completion of the acquisition of Bracht, Deckers & Mackelbert NV ("BDM"), a specialty underwriting agency, and its affiliated insurance company, Assurances Continentales - Continentale Verzekeringen NV ("ASCO"). Both companies are domiciled in Antwerp, Belgium. As part of the transaction, Navigators also acquired Canal Re SA, a Luxembourg reinsurance company that is a wholly-owned subsidiary of ASCO. The addition of BDM and ASCO advances Navigators' diversification strategy, expanding upon the company's existing European presence in Rotterdam, Milan, Paris, Madrid and its current Antwerp office.

Stanley A. Galanski, President and Chief Executive Officer of Navigators, commented, "The transaction demonstrates Navigators' commitment to delivering our technical expertise and specialty insurance products to more brokers and insureds in Europe, while also providing a solution for Navigators to ensure continuity of coverage for our policyholders following the UK's exit from the European Union. BDM and ASCO are a strong fit for Navigators, in large measure because we share complementary cultures that emphasize a passion for underwriting discipline and outstanding claims experiences."

Jos Gielen, Chief Executive Officer of ASCO and BDM, added, "We are delighted to join Navigators to deliver an even broader portfolio of specialty insurance products and value-added technical and industry expertise to our clients. In addition to the benefits of Navigators' financial strength, this transaction will provide BDM and ASCO with significant opportunities for growth in local markets across Europe."

The acquisition was completed in accordance with the terms of the share purchase agreement signed on December 15, 2017, and follows the satisfaction of all conditions to the closing of the acquisition, including receipt of necessary regulatory approvals. Navigators paid EUR 35 million in cash as consideration for the acquisition.  Additional information regarding the transaction can be found in a Current Report on Form 8-K filed today with the Securities and Exchange Commission and on Navigators' website, navg.com, on the SEC Filings page, which can be accessed via the Investor Relations section menu.

About Navigators
The Navigators Group, Inc. (Nasdaq:NAVG) is a global specialty insurance holding company.  We provide customized insurance solutions designed to protect clients from the complex risks they face.   For more than 40 years, Navigators has added value for broker partners and their clients-both in underwriting and in claims-through the depth and quality of our technical and industry expertise.  Industries we serve include maritime, construction, energy, environmental, professional services and life sciences.  Headquartered in Stamford, Connecticut, Navigators has offices in the United States, the United Kingdom, Continental Europe and Asia.  For more information, please visit navg.com.

About BDM and ASCO
BDM (bdmantwerp.be) is one of the most reputable specialty insurance underwriting agencies in the Benelux region of Belgium, The Netherlands and Luxembourg, providing a range of insurance products and services in the marine and property and casualty lines of business.  Established in 1934, BDM underwrites on behalf of ASCO and a number of other international insurers in organized insurance "pools."

ASCO (ascocontinentale.be) is a specialty insurance company with a diversified portfolio of insurance products and services in the marine and property and casualty lines of business. Founded in 1929, ASCO cooperates closely with underwriting agent BDM, acting as one of BDM's risk carriers. ASCO also owns Canal Re S.A (Canal Re), a Luxembourg reinsurance company that reinsures certain business of ASCO.

This press release may contain "forward-looking statements" as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Whenever used in this release, the words "estimate," "expect," "believe" or similar expressions are intended to identify such forward-looking statements. Forward-looking statements are derived from information that we currently have and assumptions that we make. We cannot assure that results that we anticipate will be achieved, since results may differ materially because of known and unknown risks and uncertainties that we face. Please refer to Navigators' most recent reports on Forms 10-K and 10-Q and its other filings with the Securities and Exchange Commission for a description of Navigators' business and the important factors that may affect that business. Navigators' undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statement.

Investors
Ciro M. DeFalco
Executive Vice President and Chief Financial Officer
cdefalco@navg.com
203-905-6343

Media 
Courtney Oldrin 
Head of Communications
coldrin@navg.com
203-905-6531
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: The Navigators Group, Inc. via Globenewswire

About GlobeNewswire

GlobeNewswireSubscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Aktias marknaskommentar: Skuldsättning rekordhögt de kommande åren - valet år 2023 blir ett skuldval i Finland28.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Som ett resultat av coronakrisen har den finska ekonomin gått in i en lågkonjunktur och den offentliga sektorns skuld växer fortsättningsvis starkt. I rapporten som Aktia publicerar idag diskuteras konsekvenserna av coronakrisen för Finlands offentliga ekonomi. Riksdagsvalet år 2023 förväntas bli ett skuldval. Finland, liksom de flesta länder i världen, har fallit in i en ekonomisk lågkonjunktur som ett resultat av de restriktioner som gjorts på grund av coronaviruset. Stödåtgärderna har medfört ökade offentliga utgifter och samtidigt har intäkterna minskat på grund av uteblivna intäkter, bland annat från mervärdes- och inkomstskatter. Man beräknar att den offentliga ekonomin skuldsätts i samma takt de närmaste åren som efter finanskrisen år 2008. Enligt Aktias nya chefsekonom Lasse Corin är skuldsättningen problematisk: ”En oroande observation från tidigare kriser i Finland är att skulden och skuldsättningenaldrig har hunnit återgå till de rådande nivåerna före kriserna.Det olyckliga

Electra Gruppen kallar till Årsstämma - Rättelse28.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-28 Rättelse: 2020-05-27 lämnades en rättelse men bilagan saknades i det pressmeddelandet. Därav lämnar vi en ny rättelse med kallelsen som bilaga. Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Den som önskar delta i årsstämman ska - dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras vi

Electra Gruppen kallar till Årsstämma - Rättelse27.5.2020 13:15:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-27 Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande 2020-05-27 saknades uppgifter avseende agenda för stämman, vem som har rätt att delta samt att kallelsen i sin helhet inte var bilagd. Den saknade informationen kompletteras i detta pressmeddelande. Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Den som önskar delta i årsstämman ska - dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 2

Kallelse till Elanders årsstämma 202027.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman: Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 09.30.Ingen mat eller dryck kommer att serveras och inga gåvor kommer att delas ut.Anförandet av verkställande direktören kommer att hållas mycket kort.Styrelsen och bolagsledningen kommer, med några få undantag, inte närvara i stämmolokalen.Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.Antalet deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas. Aktieägare ombeds därför också att, om möjligt, avstå från att ta med biträden.Aktieägare up

Electra Gruppen kallar till Årsstämma27.5.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-27 Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl. 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med så få fysiskt närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller liknande upplägg. Information om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans genomförande. I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas. Styrelsen kommunicerar att trots att Bolagets resultatutvecklin

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)26.5.2020 22:30:00 CESTPressmeddelande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallas härmed till Bolagets årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 09.00 hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Inregistrering inleds kl. 08.45. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 Med anledning av COVID-19 kommer Bolaget att vidta vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. För att minska risken för smittspridning kommer ingen förtäring eller dryck att erbjudas. Styrelsemedlemmar och Bolagets ledning kommer i möjligaste mån att närvara via elektronisk uppkoppling. Aktieägarna har möjlighet att närvara via ombud. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på årsstämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 juni 2020, och anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 18 juni 2020, helst före kl. 16.00. Anmälan att delta på årsstämman ska ske via e-post till bolagsstamma@hoylu.com, via post till to Hoylu AB

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom