Vänsterpartiet Malmö

Nedskärningar drabbar kommunernas kulturliv hårt

Dela

Kulturnämnden beslutade i januari att ge kulturförvaltningen i uppdrag att göra en konsekvensanalys av Region Skånes kulturnämnds besparingar och hur det drabbar Malmös kulturliv och nämndens ansvarsområden. Enligt kulturförvaltningens kartläggning är effekterna betydande, och både arbetsvillkoren för kulturaktörerna och i förlängningen kulturutbudet och attraktionskraften i Malmö och Skåne påverkas negativt. Kulturnämnden kommer efter Vänsterpartiets yrkande att skicka rapporten till Region Skånes kulturnämnd och regionstyrelse, samt Malmö stads kommunstyrelse för att de ska ta hänsyn till de allvarliga konsekvenserna inför kommande budgetarbete.

- Det är glädjande att Malmös kulturnämnd har gjort en konsekvensanalys. Det hade vi önskat från Region Skånes kulturnämnd också, säger Busi Dimitriu (V) ledamot i Kulturnämnden i Region Skåne.

Regionfullmäktige i Skåne har beslutat att minska den regionala kulturnämndens anslag för 2019. Som en följd av detta har Statens kulturråd minskat statsbidraget till Region Skåne.

Besparingarna har väckt starka reaktioner inom kulturlivet och Kulturförvaltningen har kartlagt vilka verksamheter i Malmö som främst påverkas av nedskärningarna.

- Den granskning som kulturförvaltningen gjort är väldigt angelägen. Den visar vilket allvarligt hot Malmö som kulturstad står inför. Malmö har ett för Sverige idag unikt kulturliv, som inspirerar kulturskapare och människor att tänka fritt och nytt. Vi är glada att nämnden väljer att bifalla vårt yrkande om att sprida rapporten till de instanser där budgeten faktiskt kan påverkas för kommande år, säger Mirjam Katzin (V) ledamot i Kulturnämnden i Malmö stad. 

Konsekvenserna på kort sikt är enligt analysen mest kännbara för de aktörer inom det fria kulturlivet som i hög grad är beroende av regionala utvecklingsbidrag, bland annat inom scenkonstområdet. Utrymmet för konstnärligt nyskapande produktioner minskar och redan ansträngda arbetsvillkor försämras.

På längre sikt kan återväxten inom det professionella kulturlivet drabbas liksom möjligheterna till fortsatt utveckling och nya samarbeten inom kultursektorn. Sammantaget kan detta leda till ett minskat kulturutbud för invånarna i Malmö och Skåne och en minskad mångfald i utbudet. I förlängningen påverkas både stadens och regionens attraktivitet, såväl utifrån ett besöksnäringsperspektiv och ett konstnärligt perspektiv som utifrån ett medborgarperspektiv.

- Analysen visar på just det som varit vår oro i Skåne. Att borgarnas nedskärning i Region Skånes kulturbudget påverkar kommunerna oerhört negativt. Ansökningarna i kommun och region är ofta beroende av varandra och just Malmö har varit en starkt kulturell motor i hela sydvästra Skånes kulturliv då mycket av det som skapas här är till nytta och glädje även för kranskommunerna, säger Busi Dimitriu (V) ledamot i Kulturnämnden i Region Skåne.

Kartläggningen bekräftar att Malmö som kulturstad på många sätt har en nyckelroll i ett regionalt perspektiv, för publik och besökare, kulturproducenter och arrangörer. En väg framåt är en framåtsyftande dialog mellan staten, Region Skåne och Malmö stad med sikte på en positiv utveckling av kulturen i Skåne.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Busi Dimitriu (V)
Busi Dimitriu (V)
Ladda ned bild
Mirjam Katzin (V)
Mirjam Katzin (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet föreslår stödpaket för Malmöbor och ideella föreningar14.4.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Kommunledningen har tagit flera initiativ för att stödja det lokala näringslivet på olika sätt - vilket vi tycker är bra, för att trygga jobben och försörjningen. Vi saknar dock ett stödpaket för vanligt folk som drabbas hårt när deras försörjning upphör från en dag till en annan, för alla de som saknar ett hem och för de ideella föreningar som får kämpa hårt under krisen.

Vänsterpartiet vill värna de mest ekonomiskt utsatta i vår stad26.3.2020 12:55:24 CETPressmeddelande

På dagens möte med Arbetsmarknads- och socialnämnden behandlades ett nämndsinitiativ från Vänsterpartiet. Vi krävde att nämnden under en tidsbegränsad period ska ge förhöjt försörjningsstöd till de familjer som har barn i skolor som stänger ner på grund av Coronaviruset Covid-19. Deras matkostnader ökar när barnen inte längre får skollunch och Malmö Stad måste agera snabbt för att säkerställa dessa familjers möjlighet att ge sina barn mat för dagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum