Vårdföretagarna

Nedslående momsbesked för vårdcentraler på mindre orter

Dela

Skatterättsnämnden har idag lämnat förhandsbesked i tre ärenden som prövar den nya vårdmomsen. En oenig nämnd gick på Skatteverkets linje, som innebär att vårdcentraler och äldreboenden ska betala moms på inhyrning av legitimerad vårdpersonal. Därmed blir det än svårare att rekrytera vårdpersonal till mindre orter.

Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör för Vårdföretagarna
Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör för Vårdföretagarna

Två av ärendena hos Skatterättsnämnden rörde läkare verksamma som egenföretagare hos andra vårdgivare och ett ärende rörde en situation där ett företag ansvarar för sjuksköterskeinsatserna på ett annat vårdföretags äldreboende. Skatterättsnämnden gick på Skatteverkets linje i alla tre ärenden, men nämndens experter var oeniga i beslutet. Denna oenighet tydliggör hur svårtolkad frågan är.

-Skatterättsnämndens nedslående besked får särskilt stor påverkan på läkarförsörjningen på mindre orter, där läkarbristen redan idag är stor, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör hos Vårdföretagarna. 

-Svensk sjukvård behöver bli mer tillgänglig, inte mindre. Sverige riskerar tappa viktig läkarkompetens på grund av vårdmomsen. Nu måste regering och riksdag ta politiskt ansvar och ändra lagen så att sjukvårdspersonal kan jobba i vården, utan extra kostnader i form av moms, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör hos Vårdföretagarna.

Vårdmomsen omfattar inte bara konsultläkare och inhyrd vårdpersonal utan också många underleverantörer inom vård och omsorg.

Förhandsbesked hos Skatterättsnämnden kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen. Sannolikt väntar en fortsatt rättslig prövning. Ärendena skulle kunna prövas ändå upp till EU-domstolen då till exempel Finland gör en helt annan tolkning. Där är inhyrd sjukvårdspersonal undantagen moms. 

Det står Skatteverket fritt att skjuta på tillämpningen av den nya vårdmomsen som annars börjar gälla den 1 juli i år. Den privat drivna sjukvården och omsorgen tvingas till stora omställningar. Effekterna riskerar på sikt att bli minskat vårdutbud och till och med nedläggningar, vilket påverkar patienterna.

För mer information:
Anders Manell, 070-314 57 29
Presschef Vårdföretagarna

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör för Vårdföretagarna
Inga-Kari Fryklund är förbundsdirektör för Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Om

Vårdföretagarna
Vårdföretagarna
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.vardforetagarna.se

Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med ungefär 100 000 årsanställda.

Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar. 
Läs mer på www.vardforetagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Vårdföretagarna kräver rättelse av utrikesministern angående faktafel22.6.2020 14:26:38 CESTPressmeddelande

I en intervju i den tyska kanalen Deutsche Welle pekar utrikesminister Ann Linde ut förekomsten av privat driven äldreomsorg som en förklaring till att många äldre avlidit på äldreboenden i Sverige. Att smittan kommit in på äldreboenden, kommunala som privata, är beklagligt men utrikesministern saknar belägg för att det är privata verksamheter som är orsaken till hög smittspridning och många avlidna. Vårdföretagarna har med anledning av utrikesministerns uttalande skickat en skrivelse till utrikesdepartementet där vi kräver en rättelse.

Regeringen förtydligar – privata vårdgivare får ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-1928.5.2020 15:24:46 CESTPressmeddelande

Regeringen meddelar idag i ett pressmeddelande ett antal positiva förtydliganden av den statliga kompensationen för merkostnader i vården och omsorgen till följd av covid-19. Vårdföretagarna har tillsammans med Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd tidigare tillskrivit regeringen och efterfrågat ett förtydligande av att även idéburna och privata utförare ska omfattas av kompensationen. Dagens regeringsbeslut innebär ett välkommet förtydligande av detta.

Vårdföretagarna kräver besked från finansministern angående kompensation12.5.2020 10:32:36 CESTPressmeddelande

Vårdföretagarna välkomnar regeringens besked om ytterligare medel för att kompensera för merkostnader kopplade till coronaviruset. Sedan tidigare har regeringen och samarbetspartierna kommit överens om att kompensera regioner och kommuner för de extra kostnaderna som uppkommit i samband med krisen. Idag meddelades att ytterligare medel skjuts till för att kompensera regioner och kommuner. Vårdföretagarna och Famna skickade för två veckor sedan en skrivelse där det efterfrågas ett förtydligande att även privata och idéburna aktörer får del av medlen. Regeringen har till del hörsammat den och tidigarelagt utbetalningarna.

Välkommet besked att korttidspermittering även ska gälla vård och omsorg30.3.2020 14:55:27 CESTPressmeddelande

Coronavirusets utbrott har förändrat förutsättningarna för vårdföretag som inte arbetar med akuta uppdrag och heller inte har möjlighet att ställa om till en sådan typ av vård. Till exempel verksamheter inom rehabilitering, fysioterapi, psykoterapi och vissa specialistmottagningar. Inbokade besök ställs in och patienter ombeds att undvika besök på vårdmottagningar för att minska smittspridningen. På kort sikt innebär det likviditetsproblem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum