Umeå kommun

Nej till utökad bergtäktsverksamhet i Tjälamark

Dela

Miljö-och hälsoskyddsnämnden avstyrker Swerock AB ansökan om utökad bergtäktsverksamhet, bortledande av grundvatten med mera inom fastigheten Tjälamark 14:5 för att skydda grundvattnet i Vindelälvsåsen.

Karta över det utökade bryt-och verksamhetsområdet i Tjälamark 14:5 som Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun har avstyrkt.
Karta över det utökade bryt-och verksamhetsområdet i Tjälamark 14:5 som Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun har avstyrkt.

Swerock AB bedriver sedan tidigare bergtäktsverksamhet på fastigheten Tjälamark 14:5 och har låtit genomföra en hydrogeologisk utredning för att utöka sin verksamhet men resultaten från denna förändrar inte miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning i vattenskyddsfrågan.

–  Vindelälvsåsen är en viktig grundvattenförekomst och är en av Sveriges största grundvattenresurser och huvudvattentäkt för Umeå kommun. Grundvattenförekomsten är därför mycket skyddsvärd. Det är av yttersta vikt att skydda grundvattnet mot föroreningar samt att skydda och säkra dricksvattenförsörjningen, både kortsiktigt och långsiktigt, säger Maja Westling, C, vice ordförande miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Intrång i vattenskyddsområde 

Föreslagen lokalisering av täkten innebär intrång i Vindelälvsåsens vattenskyddsområde och miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därmed att val av plats är olämplig och inte förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip och regel om god hushållning

Det allmänna intresset med en tryggad framtida dricksvattenförsörjning för Umeå kommun är viktigare än etableringen av täktverksamheten menar nämnden och därför bör inte Mark-och miljödomstolen ge tillstånd för utökad verksamhet.

För mer information:

Maja Westling, C
Vice ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-772 88 76
maja.westling@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karta över det utökade bryt-och verksamhetsområdet i Tjälamark 14:5 som Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun har avstyrkt.
Karta över det utökade bryt-och verksamhetsområdet i Tjälamark 14:5 som Miljö-och hälsoskyddsnämnden i Umeå kommun har avstyrkt.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum