Volkswagen Group Sverige AB

NEW AUTO: Volkswagen-koncernen redo att skapa värden i en batteridriven och självkörande värld av mobilitet

Dela

Volkswagen har presenterat sin plan för att ställa om koncernen till ett mjukvarudrivet mobilitetsföretag med tydligt fokus på sina starka varumärken och globala tekniska plattformar, samt att skapa synergier och volym samtidigt som nya möjligheter till intäktskällor skapas.

Herbert Diess presenterar Volkswagen-koncernens nya strategi NEW AUTO.
Herbert Diess presenterar Volkswagen-koncernens nya strategi NEW AUTO.
  • Volkswagen-koncernen presenterar sin NEW AUTO-strategi fram till 2030
  • Kombination av starka varumärken, skalbara tekniska plattformar och nya tjänster som ger synergier, utökad försäljning och framtida vinster
  • Högre ambitioner för operativ försäljningsavkastning till 8-9 % år 2025 (från dagens 7-8 %)
  • Överenskommelse med Gotion High-Tech underskriven med syfte att industrialisera produktion av battericeller i Tyskland. Spanien bekräftas som möjlig placering av en tredje gigafabrik.
  • Koncernchef Herbert Diess: ”Framtiden för bilar och individuell mobilitet är ljus. Med sina innovativa märken och högkvalitativa plattformar förbereder sig Volkswagen-koncernen för att spela en viktig roll i den nya mobila världen.

Wolfsburg, 13 juli 2021. Volkswagen-koncernen sätter upp nya prioriteringar för att utnyttja de möjligheter som uppstår genom den nya elektriska och digitala eran inom mobilitet. Där blir hållbarhet och minskat beroende av kol integrerade delar i företagets nya strategi.

– Vi har satt upp ett strategiskt mål att bli en global marknadsledare när det gäller eldrivna fordon – och vi är på god väg. Nu skapar vi nya parametrar, sade koncernens VD Herbert Diess under presentationen av NEW AUTO, som är koncernens strategi fram till och med år 2030.

– Baserad på mjukvara, kommer nästa ännu mer radikala förändring att handla om omställningen till ännu säkrare, smartare och till slut också självkörande bilar. För oss betyder det att teknik, hastighet och volym kommer att spela en ännu större roll än idag. Framtiden för bilar kommer att vara ljus!, fortsatte Herbert Diess.

Vid år 2030 planerar koncernen att ha minskat sitt kolanvändande per bil med 30 procent över livscykeln (jämfört med 2018), helt i linje med Parisavtalet. Inom samma tidsperiod förväntas andelen batteridrivna bilar öka till 50 procent, och år 2040 kommer nästan 100 procent av alla nya bilar från koncernen på viktiga marknader att stå för noll utsläpp. Senast år 2050 planerar koncernen att vara helt klimatneutral.

Vinst och intäktskällor förväntas att gradvis skifta från förbränningsmotorer (ICE) till batteridrivna bilar (BEV) och sedan även till mjukvara och tjänster, som skyndas på av autonom körning. Marknaden för förbränningsmotorer förväntas minska med över 20 procent under de kommande tio åren. Samtidigt förväntas BEV att växa snabbt och ta över förbränningsmotorn som ledande teknologi.

Vid år 2030 uppskattas 1,2 triljoner euro i mjukvarurelaterad försäljning addera ytterligare en tredjedel utöver försäljningen av BEV och ICE. Det leder till en mer än fördubblad mobilitetsmarknad från cirka 2 triljoner euro idag till förväntade 5 triljoner euro. Individuell mobilitet, relaterad till bilar, förväntas fortfarande utgöra 85 procent av marknaden och Volkswagens verksamhet.

En robust ICE-affär som genererar starkt kassaflöde kommer att finansiera och snabba på skiftet mot elbilar. En uppväxling som drivs av synergier från lägre batteri- och tillverkningskostnader och ökad volym förväntas också förbättra marginalen för elbilarna. Högre CO2/Euro 7-kostnader och skattepålagor kommer också att ytterligare minska marginalen för förbränningsmotorn. Totalt sett räknar man med att likvärdiga marginaler kommer att uppnås inom de kommande 2-3 åren.

För att reflektera sin nya strategiska inriktning har Volkswagen-koncernen höjt sin ambitionsnivå för operativ försäljningsavkastning från 7-8 procent till 8-9 procent. Det blir en grundsten för Planeringsrunda 70 i November 2021.
– Vi planerar att skapa industriledande plattformar för våra starka märken, för att kunna öka volym och hitta ytterligare synergier i framtiden, säger Arno Antlitz, koncernens ekonomidirektör.
– Vi kommer att bygga ut våra BEV-plattformar och vi vill utveckla en ledande uppsättning mjukvaror i bilvärlden. Och vi kommer att fortsätta att investera i självkörande bilar och mobilitetstjänster. Under denna förändring kommer vår robusta affär med förbränningsmotorer hjälpa oss att skapa vinster och kassaflöden för att klara detta.

Volkswagen har redan öronmärkt 73 miljarder euro för framtidsteknologier från 2021 till och med 2025. Det representerar 50 procent av alla totala investeringar. Andelen investeringar relaterade till elektrifiering och digitalisering kommer fortsatt att öka. Koncernen kommer också fortsätta att öka sin effektivitet och är på rätt väg för att klara sitt mål på fem procent besparingar av fasta kostnader, ett mål som ska uppnås inom två år.

Volkswagen är också dedikerat till att minska materialkostnader med ytterligare sju procent och optimera sin ICE-affär genom färre antal modeller, en reducerad portfölj av förbränningsmotorer och en bättre prismix.

Unik plattformsmodell för att utöka framtidsteknologier

Den övergripande satsningen genom fyra teknologiska nyckelplattformar syftar till att hjälpa Volkswagen-koncernen att generera synergier för alla personbilar och lätta transportbilar och kan också delvis utnyttjas för lastbilar. Synergier förväntas uppstå i flera olika områden: från en universell arkitektur för elbilar till CARIAD:s globala mjukvaruplattform, egna celler och volym i batteriproduktion, till en mobilitetsplattform som samlar en rad olika tjänster sömlöst.

Mekatronik – möjliggörare av en växande portfölj av mjukvarutjänster

SSP (Scalable Systems Platform) som är nästa generations mekatronik-plattform, kommer tydligt att bidra till minskad komplexitet över tiden. Som efterföljare till MQB, MSB, MLB och även MEB och PPE, kommer den att öka konsolideringen från tre olika ICE-plattformar till två BEV-plattformar, för att slutligen uppnå en enad arkitektur för hela produktprogrammet.

Från 2026 och framåt planerar koncernen att inleda produktion av rena elbilar baserade på SSP. Nästa generation blir helt eldriven, helt digital och skalbar. Över sin livscykel kommer mer än 40 miljoner bilar att planeras med denna bas. Liksom MEB idag, kommer SSP att vara öppen för andra biltillverkare.

För att förbättra och snabba på sin kompetens inom mekatronik-plattformer kommer koncernen att investera cirka 800 miljoner euro i en ny anläggning för Forskning och Utveckling i Wolfsburg. Det är där grunderna för SSP och tillhörande moduler kommer att designas.

Audis VD Markus Duesmann säger:
– Att introducera SSP betyder att vi kan påverka våra styrkor i plattformshantering och att bygga upp vår verksamhet för att maximera synergier över segment och märken. På lång sikt kommer vårt SSP att klart minska komplexiteten inom mekatronik. Därför är det inte bara en central fråga att minska CAPEX, R&D och kostnader per enhet i jämförelse med MEB och PPE och därmed göra det möjligt för koncernen att uppnå sina finansiella mål. Det är framförallt en möjliggörare för att hantera framtida utmaningar inom fordonsutveckling, eftersom bilar blir alltmer mjukvaruorienterade.

Mjukvara – sömlös, global mjukvaruplattform möjliggör intelligent och autonom körning

Mjukvara kommer att möjliggöra integrationen av NEW AUTO i kundernas digitala liv och levererar ännu högre stordriftsfördelar. Volkswagen-koncernens mjukvaruföretag CARIAD har som mål att utveckla den ledande mjukvaruplattformen vid 2025, detta som en mjukvarugrund för koncernens alla bilar.

Just nu arbetar man på tre olika mjukvaruplattformar: E³ 1.1 tillåter uppgraderingar och uppdateringar over-the-air i MEB-bilarna, som till exempel Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq och CUPRA Born. 2023 kommer CARIAD att lansera premiumplattformen för mjukvara 1.2 (E³ 1.2): Den kommer att göra det möjligt för en rad olika funktioner inklusive nya infotainmentsystem och over-the-air-uppdateringar för bilar från Audi och Porsche.

År 2025 kommer CARIAD att lansera en ny enhetlig och skalbar mjukvaruplattform och elektronisk arkitektur: Mjukvaruuppsättningen 2.0 (E³ 2.0) kommer att inkludera ett enhetligt operativsystem för bilar från alla koncernens märken. En viktig detalj blir att vara redo för nivå 4, vilket betyder att bilföraren kan överlämna körningen helt till bilen.

– Mjukvara spelar en avgörande roll i omställningen från att vara ett renodlat bilföretag till att bli en integrerad mobilitetskoncern. År 2030 kan mjukvara – som basen för autonom körning – bli en dominerande intäktskälla för vår industri, säger Dirk Hilgenberg, VD för CARIAD.

Den nya enhetliga 2.0-plattformen för uppkoppling ombord och mjukvara kommer att rullas ut i koncernen genom SSP och kommer att bana vägen för ett helt nytt ekosystem och därmed också nya databaserade affärsmodeller.

Lärdomar från en omfattande pool av realtidsdata genom ständigt uppkopplade och självkörande bilar, visar att koncernens flotta hela tiden kan uppdateras kontinuerligt med nya detaljer och tjänster skräddarsydda för kundens mobilitetsbehov. Den så kallade Big Loop-processen för miljontals bilar kommer tydligt att utöka produktens livscykel. Vid 2030 kommer upp till 40 miljoner bilar från alla koncernens märken att drivas med koncernens mjukvaruplattformar.

Batteri och laddning – infrastruktur som en nyckel för att maximera potentialen av NEW AUTO

Batteriteknologi, laddinfrastruktur och energitjänster är nyckelfaktorer för att nå framgång i den nya mobilitetsvärlden. Därför kommer energi att vara ett kärnområde för Volkswagen-koncernen år 2030. Detta med de två pelarna ”battericeller och system” och ”laddning och energi” under taket av den nya koncerndivisionen Technology.

Volkswagen-koncernen planerar att etablera en kontrollerad leverantörskedja för batterier genom att inleda nya partnerskap och tackla alla aspekter från råmaterial till återvinning. Målet är att skapa ett slutet kretslopp i batteriets värdekedja och därmed bli det mest hållbara och kostnadseffektiva sättet att bygga batterier på.

För att kunna nå sina mål utökar Volkswagen-koncernen sin batterikompetens och minskar komplexiteteten. Ett resultat av detta är att introducera ett enhetligt battericellsformat med upp till 50 procents kostnadsreduktion och upp till 80 procents utnyttjande vid år 2030. Sex gigafabriker i Europa, med en total produktion av 240 GWh vid 2030 kommer att hjälpa till att säkra batterileveranserna.

Första platsen är svenska Skellefteå där Northvolt AB kommer att driva verksamheten. Volkswagen-koncernen har nyligen investerat ytterligare 500 miljoner euro i sin premiumpartner för celler och arbetar med Northvolt för att inleda produktion år 2023.

Den andra platsen är Salzgitter och där skrev Volkswagen-koncernen i måndags under ett avtal med kinesiska cellspecialisten Gotion High-Tech, som sin teknologiska partner med produktionsstart år 2025. Tillsammans kommer båda parter att utveckla och industrialisera volymsegmentet för den enhetliga battericellen i den tyska fabriken.

Som en tredje plats har Volkswagen-koncernen planer på att göra Spanien till en strategisk pelare i sin elbilssatsning och överväger därför att etablera hela värdekedjan för elbilar i detta land. Som en del av ett större transformationsprogram kommer lokaliseringen säkerställa leveranser för den planerade elbilsproduktionen i Spanien.

Volkswagen-koncernen verifierar möjligheterna för en gigafabrik tillsammans med en strategisk partner. I sitt slutliga expansionssteg vid slutet av detta årtionde kommer fabriken att ha en årlig kapacitet av 40 GWh. Det är också med tanke på att koncernens minsta elbilsfamilj kommer att produceras i Spanien från år 2025. Det slutliga beslutet kommer att vara beroende av övergripande ramverk och statliga stöd.

Volkswagen-koncernen har också planer på att erbjuda kunderna en enda lösning från laddningshårdvara till Energy Management-system. Koncernen planerar att bygga upp ett helt ekosystem för laddning och energi runt omkring bilen, detta för att säkerställa bekväm laddning för kunderna och öppna upp för ytterligare affärsmöjligheter. Dessa teknologier och tjänster kommer att bli ett kärnområde för koncernen.

Som ett tillägg kommer Volkswagen att ytterligare bidra till att öka laddinfrastrukturen i Asien, Europa och Amerika. Detta kommer att bygga på framgångsrika koncerninitiativ som CAMS i Kina eller Electrify America i USA.

Electrify America har precis utannonserat planer på att mer än fördubbla antalet laddstationer i USA och Kanada till totalt 1 800 snabbladdare med 10 000 laddpunkter fram till och med 2025. Expansionen kommer att hjälpa till att öka spridningen av 150- och 350 kW-laddare – den snabbaste laddhastigheten idag – och även att hjälpa till att bidra till en ökning av eldrivna bilar i Nordamerika.

Samtidigt har koncernen säkerställt nya partnerskap för att erbjuda europeiska kunder bekväm laddning, detta via till exempel BP, Iberdrola och Enel. Volkswagen-koncernen och Enel X har precis tillkännagivit ett joint venture för att stärka satsningen på elbilar i Italien. Bolaget kommer att äga och driva ett nätverk med högvoltsladdare (HPC) med över 3 000 laddpunkter på upp till 350 kW över hela landet vid år 2025.

Volkswagen-koncernen kommer att implementera totalt 18 000 HPC-punkter i Europa, 17 000 i Kina och 10 000 i USA och Kanada.

Thomas Schmall, VD för Group Components, säger:
– En Volkswagen-kontrollerad batterileverantörskedja kommer möjliggöra för oss att ha makt över den största kostnadsposten, erbjuda de bästa och mest hållbara batterierna till våra kunder och säkerställa framgången för elbilarna. Elbilar kommer att bli mobila laddstationer som helt kan integreras i energisystemet genom tvåvägsladdning. Detta gör det möjligt för oss att skapa ytterligare vinster från deltagande på energimarknaderna vid 2030.

Mobilitetstjänster – autonom körning kommer att förändra allt

Vid år 2030 kommer Volkswagen-koncernen också att ha systemkapacitet för självkörande bilflottor, äga några av dem och expandera sitt erbjudande av mobilitetstjänster och finansiering. Mobilitet som tjänst och transport som tjänst, helt självkörande, kommer att bli en integrerad del i NEW AUTO. Värdekedjan består av fyra affärsområden: självkörande system, dess integration i bilar, fleet management och mobilitetsplattform.

Volkswagen-koncernen är redan I framkant när det gäller utveckling av självkörande system för autonoma transporter, tillsammans med sin strategiska partner ARGO AI. CARIAD kommer utveckla nivå 4 för personbilar. Koncernen kan på så sätt skapa det största nätverket av fordon på vägarna i världen.

Genom pilotprojekt i München testar Volkswagen-koncernen just nu sina första självkörande bussar och planerar att rulla ut liknande projekt i andra städer i Tyskland, Kina och USA. 2025 planerar Volkswagen att erbjuda sina första autonoma mobilitetstjänster i Europa, och strax därefter i USA. Framtida intäktskällor ser lovande ut: vid 2030 förväntas den totala marknaden för mobilitet som tjänst enbart i de fem största europeiska marknaderna uppgå till totalt 70 miljarder euro.

Under de kommande åren förväntas en plattform att integrera alla mobilitetstjänster inom koncernen och dess märken. Detta gör att Volkswagen kan ta en stor del av marknaden och tillhörande intäkter. En fordonsflotta som täcker alla olika tjänster från hyra, prenumeration till delning kommer att säkerställa hög tillgänglighet och lönsamhet.

Christian Senger, CTO för Volkswagen Commercial Vehicles, säger:
– Vid slutet av detta årtionde kommer autonom körning helt att ändra mobilitetsvärlden. Tillsammans med ARGO AI utvecklar vi ett branschledande självkörande system som gör det möjligt för oss att erbjuda helt nya mobilitetstjänster och autonoma transporttjänster. Volkswagen-koncernen siktar på att ta en större andel av denna marknad och tillkommande intäkter blir viktiga i vår framtida affär.

Christian Dahlheim, chef för Group Sales, tillägger:
– Volkswagen-koncernen har som mål att bli mycket konkurrenskraftiga när det gäller mobilitetslösningar. Vi kommer att göra det möjligt att erbjuda tjänster direkt till våra kunder eller samarbeta med starka partners, beroende på den specifika situationen i varje marknad. En fordonsflotta för alla tjänster kommer göra det möjligt för oss att bli väldigt effektiva. Dessutom kommer vår kommande mobilitetsplattform att integrera alla mobilitetserbjudanden från koncernen och våra märken och därigenom maximera kundernas bekvämlighet.

Europa, Kina och USA fortsatt i fokus för koncernens aktiviteter

Med start från en stark bas i Volkswagens två hemmamarknader, Europa och Kina, kommer Nordamerika att bli koncernens huvudfokus när det gäller att öka sin marknadsandel.

Kina, där Volkswagen-koncernen startar som långvarig marknadsledare med hög lönsamhet, förväntas spela en nyckelroll i framgången för koncernens NEW AUTO-strategi. Med ID.4, ID.6 och kommande ID.3 kommer Volkswagen – tillsammans med sina partners – att snabbt rulla ut sin elektriska portfölj och ändra sitt viktiga NEV joint venture Volkswagen Anhui till en lokal hub för SSP, inklusive ett nytt center för Forskning och Utveckling som är under konstruktion.

Koncernen kommer också att fortsätta att expandera sin verksamhet med lokala kunskaper och möjligheter. Redan idag arbetar cirka 1 000 mjukvaruutvecklare för CARIAD i Kina.

När det gäller den amerikanska marknaden har det aldrig varit ett bättre läge för Volkswagen att tydligt ta marknadsandelar.
– Biden-administrationens elektrifieringsplaner ger oss en unik möjlighet att starta från ett bättre läge än våra konkurrenter, eftersom vi har byggt upp ett öppet laddnätverk i USA och har investerat i omvandlingen mot elbilar i fabriken i Chattanooga redan idag, säger koncernchef Herbert Diess.

Volkswagen introducerar ett brett program av attraktiva elbilar anpassade för den amerikanska marknaden, däribland den framgångsrika ID.4 och den kommande ID. BUZZ. Volkswagen är därför väl positionerat för att delta i en framtida tillväxt av elbilsmarknaden.

Människor i förändring

Med halva sin personalstyrka på 660 000 anställda placerad i traditionell biltillverkning kommer Volkswagen-koncernen att rulla ut ett omfattande omställningsprogram under de kommande tio åren. Företagets ledning har arbetat nära tillsammans med fackliga representanter för att säkerställa att koncernen tar sitt personalansvar under omställningen, detta genom att erbjuda resurser för att skifta kunskaper för att lära sig mer kring mjukvara.

Volkswagen har redan förberett sina tyska anläggningar för framtiden, genom att ställa om koncernens komponentverksamhet och bygga om fabriken i Zwickau till ett center för e-mobilitet. Liknande omställningar planeras för fabrikerna i Emden och Hannover.

Mer material från presentationen av NEW AUTO

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Herbert Diess presenterar Volkswagen-koncernens nya strategi NEW AUTO.
Herbert Diess presenterar Volkswagen-koncernens nya strategi NEW AUTO.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB (VGS) är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2020 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 85 844 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 29,4 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde VGS 10 133 lätta transportbilar vilket är 32,7 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2020.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum