Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad vederlagsfri nyemission

Dela

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 7 april 2021 kl. 20.15 (EEST)

Nexstim Abp: Nexstim Abp:s riktad vederlagsfri nyemission

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar med hänvisning till bolagets företagsmeddelanden utgivna 8 mars 2021 om en företrädesemission (”företrädesemission”) och godkännande av ett EU-tillväxtprospekt (”prospekt”) samt teckingsgarantier givna till bolaget i samband med företrädesemissionen.

Av bolagets största aktieägare har Ossi Haapaniemi med närstående bolag, Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvaltade värdeandelskonton, Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy samt vissa styrelseledamöter och medlemmar i ledningsgruppen tillsammans åtagit sig att under specifika villkor teckna sammanlagt cirka 48,73 procent av emissionsaktierna (”emissionsaktier”) på följande sätt:

Teckningsgaranterna Garanti

 (euro)
Garanti (emissionsaktier)% av alla   emissionaktier
Ossi Haapaniemi med närstående bolag722 608,6524 086 95510,96
Kyösti Kakkonen med närstående bolag och förvältade värdeandelskonton1 200 000,0040 000 00018,20
Leena Niemistö som representant för Kaikarhenni Oy:tä1 100 000,0036 666 66716,68
Styrelseledamot Martin Forss40 000,001 333 3340,61
Styrelseledamot  Tomas Holmberg5 000,00166 6670,08
Verkställande direktör Mikko Karvinen30 000,001 000 0000,45
Medlem i ledningsgrupp

  Hanna Kotola
25 000,00833 3340,38
Medlem i ledningsgrupp

 Joonas Juokslahti
5 000,00166 6670,08
Medlem i ledningsgrupp

Gustaf Järnefelt
14 000,00466 6670,21
Medlem i ledningsgrupp

 Jarmo Laine
6 321,06210 7020,10
Medlem i ledningsgrupp

Henri Hannula
6 000,00200 0000,09
Totalt3 153 929,71105 130 99347,83


I enlighet med villkoren för teckningsgarantier ger bolaget dem som tecknat emissionsaktier en belöning som motsvarar 4 procent av det totala antalet teckningsgaranti som högst 4 205 236 nya aktier (nya aktier) i bolaget genom att tilldela dessa aktieägare de nya aktierna vederlagsfritt. Antalet av de nya aktier som ska emitteras som belöning till de enskilda aktieägarna som givit teckningsgaranti erhålls genom att dividera beloppet av belöningen baserad på åtaganden med i företrädesemissionen tillämpade teckningspriset 0,03 euro. Bolaget är berättigad att betala eventuell återstod ut kontant.

I enlighet med  bemyndigande till styrelsen från bolagsstämman den 1 mars 2021 att emittera 5 000 000 nya aktier och baserad på ovan nämnda teckningsgarantier till bolaget, har bolagets styrelse idag beslutat i enlighet med aktiebolagslag 9 kap. 17§  om en riktad emission av totalt 4 205 236 nya aktier som kommer att emitteras vederlagsfritt till teckningsgaranterna på följande sätt:

Mottagare av aktierAktier (st.)
Haapaniemi Ossi Antero 495,556
Haapaniemi Ossi Antero249,988
Haapaniemi Ossi / Kalksten Finance Oy63,471
Haapaniemi Ossi / Kalksten Properties Koy154,462
Kyösti Kakkonen / Joensuun Kauppa ja Kone Oy933,333
Kyösti Kakkonen / K22 Finance Oy266,666
Kyösti Kakkonen / Kakkonen Kari Heikki Ilmari266,666
Kyösti Kakkonen / Bocap Investment Oy133,333
Leena Niemistö / Kaikarhenni Oy1,466,666
Martin Forss53,333
Tomas Holmberg6,666
Mikko Karvinen40,000
Hanna Kotola33,333
Joonas Juokslahti6,666
Gustaf Järnefelt18,666
Jarmo Laine8,428
Henri Hannula8,000


Eftersom teckningsgarantier har varit väsentliga för att företrädesemissionen ska bli framgångsrik och med hänvisning till företrädesemissionens särskilt viktiga betydelse för finansiering av bolagets verksamhet och inverkan på dess förmåga att fortsätta verksamheten i allmänhet, anser styrelsen att med hänsyn till företagets och alla dess aktieägares intressen det finns särskilt vägande ekonomiska skäl att genomföra en riktad vederlagsfri emission.

Nya aktier som emitteras motsvarar cirka 0.6 procent av bolagets alla aktier efter registreringen av emissionen (de aktier som tecknades i företrädesemissionen som väntas registrerade i det finska handelsregistret 12 april 2021 inkluderats). 

De nya aktierna väntas bli registrerade i det finska handelsregistret kring 12 april 2021, och noterade på First North Finland kring 13 april och på First North Sweden kring 14 april 2021. Efter registreringen av de nya aktierna (de nya aktier som tecknades i företrädesemissionen som ska registreras i det finska handelsregistret 12 april 2021 inkluderats) kommer bolaget att ha totalt 663 639 370 aktier.


NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande


För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                        
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finskt medicintekniskt företag med global verksamhet. Vår mission är att möjliggöra individanpassad och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en världsledande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering, kallad SmartFocus®. Tekniken som använder navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) med avancerade 3D-navigering gör det möjligt att individanpassa TMS och nå exakt rätt del av hjärnan.

SmartFocus® används i Nexstims proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®), som har beviljats tillstånd av FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression (MDD). I Europa har NBT®-systemet fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt SmartFocus®-baserade system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga


Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Infant Bacterial Therapeutics erhåller ytterligare patentskydd i Kina15.4.2021 19:00:00 CEST | Pressmeddelande

Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) tillkännager idag att det Kinesiska patentmyndigheten har beslutat utfärda ett godkännande av IBTs patentansökan: “A method of activating lactic acid bacteria”, vilket omfattar formuleringar av Lactobacillus reuteri inklusive IBP-9414. IBP-9414 är den läkemedelskandidat IBT utvecklar i fas III för förebyggande av nekrotiserande enterokolit hos prematura spädbarn och för förbättrat födointag hos dessa barn. Uppfinningen omfattar ett unikt sätt att aktivera bakterien och patentansökningar behandlas samtidigt i flera viktiga framtida marknader, inklusive USA och EU. IBT har sedan tidigare erhållit motsvarande patentskydd i Japan. Patentet styrker det existerande skyddet för IBTs läkemedelskandidat IBP-9414 för vilken både särläkemedelsstatus och dataskydd för biologiska produkter beviljats i USA och EU. Det kinesiska patentet sträcker sig till 2036 och IBP-9414 avses att marknadsföras i Kina när marknadsgodkännande erhållits. “Vi är mycket glada över

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämm15.4.2021 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors 15 april 2021 kl. 12.00 (EEST) Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bjuder in till bolagets årsstämma den 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Årsstämman ordnas undantagsvis utan närvaro av aktieägarna eller deras ombud på Nexstims huvudkontor, Elimägatan 9 B (innergården), 4 våningen, 00510 Helsingfors. Bolagets styrelse har beslutat om undantagsarrangemangen för årsstämman med stöd av lagen om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, som riksdagen antog den 15 september 2020. För att begränsa spridningen av pandemin med covid-19 ordnas årsstämman utan att aktieägarna eller deras ombud är fysiskt närvarande på stämman. Detta är nödvändigt för att stämman ska kunna genomföras på ett förutsebart sätt och med hänsyn till aktieägarnas, bolagets medarbetares och andra berörda parters hälsa och säkerhet. Aktieägarna och ombuden kan delta i stämman och utöva sina rättigheter endast genom att rösta på

Saniona presenterar prekliniska resultat för SAN903 på ASPETs årsmöte för experimentell biologi 202114.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 14 april 2021 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att bolagets vetenskapliga team kommer att presentera prekliniska resultat för SAN903 i en modell av idiopatisk lungfibros vid American Society of Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) årsmöte för experimentell biologi (EB) 2021, som kommer att hållas digitalt 27–30 april 2021. SAN903 är en ny first-in-class-hämmare av den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i immunceller och fibroblaster där den reglerar spridningen, migrationen och frisättandet av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att hämning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar. Saniona utvärderar för närvarande SAN903 i prekliniska modeller av ett flertal sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar och räknar med att inleda kliniska studier under första halvåret 2022. Vid ASPE

Formpipe och Danska Landbrugsstyrelsen avser att teckna ett avtal värt cirka 50 Miljoner DKK14.4.2021 09:06:00 CEST | Pressmeddelande

Mjukvaruföretaget Formpipe Software och Danska Landbrugsstyrelsen har enats om att teckna ett avtal avseende vidareutveckling av den lösning som Formpipe utvecklat för Landbrugsstyrelsens räkning sedan flera år. Avtalet kommer att löpa under två år och värdet uppskattas till cirka 50 miljoner DKK. Inom ramen för avtalet förvärvar Landbrugsstyrelsen rätten att upphandla fortsatt drift och utveckling av systemet via tredje part efter juni 2023. ”Vi har ett mycket bra samarbete med Landbrugsstyrelsen sedan många år då vi tillsammans arbetat med att utveckla det system som vår kund använder för att administrera utbetalningar av EU-bidrag till Danmarks jordbrukare. Att vi nu enats om att teckna det här avtalet innebär att samarbetet kommer att fortsätta ytterligare minst två år, vilket givetvis är mycket glädjande”, säger Christian Sundin, VD på Formpipe. Avtalet är föremål för sedvanlig avtalsspärr inom ramen för de regler som gäller vid en offentlig upphandling, vilket innebär att det kan

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2021 och telefonkonferens14.4.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021 onsdagen den 28 april kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5033 6546 Tyskland: +49 (0)69 2222 10763 Storbritannien: +44 (0)330 336 9401 USA: +1 929-477-0630 Kod: 111145 Agend

Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai14.4.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 14 april 2021 Immunicum AB (publ) inleder forskningssamarbete med Icahn School of Medicine vid Mount Sinai Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag inledandet av ett forskningssamarbete med Nina Bhardwaj, M.D., Ph.D., chef för immunterapi och medicinsk chef för vaccin och cellterapi på The Tisch Cancer Institute, Icahn School of Medicine vid Mount Sinai i New York City. Dr. Bhardwaj är ledande inom sitt område och hennes forskning har inneburit ett betydande bidrag till området för mänskliga dendritceller. Hennes translationella forskning har resulterat i utvecklingen av receptoragonist- och dendritcellbaserade vacciner för behandling av såväl cancer som infektionssjukdomar. Hon har även bedrivit banbrytande studier gällande neoantigenvacciner vid The Tisch Cancer Institute. Immunicum och Icahn Mount Sinai kommer, som en del av samarbetet, att undersöka bolagets allogena dendritiska cellterapikandidater i syfte att få ytterligare inblick i dess interaktioner med,

Stockwik genomför en riktad nyemission om cirka 143 miljoner kronor13.4.2021 22:00:00 CEST | Pressmeddelande

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 1 026 055 aktier, motsvarande cirka 143 miljoner SEK (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 139 kronor per aktie. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder och Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, deltog i den Riktade Nyemissionen som var kraf

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum