Länstrafiken Örebro

Nio av tio är nöjda med serviceresorna i länet

Dela

Nio av tio personer som reser med serviceresor i Örebro län är nöjda med den tjänst och den service de får. Det visar den undersökning som Svensk kollektivtrafik låtit göra för år 2020.

Nio av tio är nöjda med serviceresorna i länet
Nio av tio är nöjda med serviceresorna i länet

Undersökningen Barometern för Anropsstyrd trafik mäter resenärernas upplevelser när de gör sina serviceresor, det vill säga färdtjänst- eller sjukresor. Bland de personer som under fjolåret rest i Örebro län säger sig 92 procent vara nöjda med serviceresorna i sin helhet. Lika stor andel säger sig vara nöjda med beställningen av resan medan 90 procent upplever att de blev bra bemötta av föraren.

- Vi vill naturligtvis att alla som reser med oss ska vara nöjda och resultatet från fjolåret visar att vi kommit en bra bit på väg i vår ambition om att ha Sveriges bästa servicereseorganisation, säger Staffan Juliusson, chef för serviceresor inom Region Örebro län.

För att nå den målsättning Staffan Juliusson talar om kommer det att krävas utveckling och förändring inom både den egna organisationen och av de digitala tjänster och produkter som används.

- Vi vill bland annat förbättra de digitala system som finns för resebokningar och information, införa kontantfritt resande inom samtliga serviceresor och vidareutveckla dialogen med våra kunder, länets kommuner och med trafikföretagen, säger Staffan Juliusson.

År 2020 präglades naturligtvis av covid-19 och serviceresorna var inte opåverkade, vilket visar sig i statistiken. Mellan år 2019 och år 2020 minskade serviceresorna med 29 procent. I undersökningen uppger 27 procent att de avstår de resor de inte anser vara nödvändiga medan 61 procent reser som vanligt. Övriga uppger bland annat att de utför ärenden digitalt eller reser i privat bil. Följderna av det minskade resandet är naturligtvis flera, där en är att antalet resenärer som är nöjda med den tilldelade avresetiden ökade varefter fjolåret gick.

- När vi gick in i 2020 var det 77 procent av resenärerna som var nöjda med den avresetid de tilldelades i förhållande till den tid de önskade medan motsvarande siffra var 91 procent i slutet av året, säger Staffan Juliusson.

Fakta om undersökningen

Undersökningen Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) mäter resenärernas upplevda kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan och är en löpande kvalitetsundersökning. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon, dagen efter genomförd resa. Totalt täcker undersökningen närmare 90 procent av landets kommuner och 19 av Sveriges 21 län finns representerade i undersökningen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nio av tio är nöjda med serviceresorna i länet
Nio av tio är nöjda med serviceresorna i länet
Ladda ned bild

Länkar

Om

Länstrafiken Örebro
Länstrafiken Örebro
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.lanstrafiken.se

Länstrafiken är en del av Region Örebro län som ansvarar för kollektivtrafiken i Örebro län. Länstrafiken vill förenkla vardagen för människor och bidra till minskad klimatbelastning.

Följ Länstrafiken Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Länstrafiken Örebro

Serviceresor återgår till samplanering 15 juli8.7.2021 10:12:29 CEST | Pressmeddelande

Under våren 2020 fattade Länstrafiken beslut om att slopa samplanering för alla Serviceresor, förutom skolskjuts, på grund av pandemin. I takt med att smittspridningen av Covid- 19 minskar och att majoriteten av våra kunder och förare nu är vaccinerade, kan vi i samråd med ansvarig smittskyddsläkare på Regionen återigen börja samplanera våra resor. Det betyder att de som reser med Serviceresor kan få samåka med andra.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum