Trafikverket

Nio nya trafiksäkerhetskameror i Västerbotten

Dela

Under två veckor, med start den 21 mars, monteras nio stycken nya trafiksäkerhetskameror i Västerbotten. Tre kameror på väg E4 Sikeå-Grimsmark, två kameror på väg E4 Grimsmark-Bureå och fyra kameror på väg 95 mellan Skellefteå-Boliden.

Trafiksäkerhetskamerorna bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Syftet med kamerorna är inte att ta fast de som kör för fort utan att se till att människor inte dödas eller skadas i trafiken.

- Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv sparas varje år, säger Åsa Viklund, Trafikverket. Varje sänkning av medelhastigheten med 1 km/tim på hela det svenska vägnätet sparar cirka 20 liv per år.

Planeringen och placeringen av våra trafiksäkerhetskameror baseras på Trafikverkets och Polisens erfarenhet och kunskap om att just kameror utgör ett bra verktyg för att dämpa hastigheterna på en specifik plats/sträcka. I samverkan mellan myndigheterna väljs lämpliga sträckor ut där de största effekterna, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, kan uppnås.

Fakta om trafiksäkerhetskamerorna

Sveriges cirka 1 500 trafiksäkerhetskameror (2015) räddar cirka 20 liv per år.

Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.

Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.

Endast de som kör för fort fotograferas.

Alla kameror är direktkopplade till Polisen.

Mer information hittar du på www.trafikverket.se, under ”Resa och trafik, Trafiksäkerhet, Trafiksäkerhetskameror”.

Kontakter

Kontaktperson
Åsa Viklund, Trafikverket Region Nord, 010 - 123 75 32
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Webbplats: http://www.trafikverket.se Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum