Vision

Nödvändigt stödpaket för välfärden måste ha långsiktigt fokus

Dela

Den akuta krisen på grund av coronapandemin har ytterligare ökat pressen på medarbetare och chefer i välfärden. Vision välkomnar dagens besked om sammanlagt 22 miljarder kronor till jobb och omställning i Sveriges kommuner och regioner, och att bidragen blir generella. Det är dock viktigt att tillskottet trots nuvarande krisläge injiceras med långsiktigt fokus.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Sveriges kommuner och regioner har ett tufft ekonomiskt läge som har förvärrats av coronapandemin. Vision menar att anställda i kommuner och regioner måste ha rimliga möjligheter att vårda, behandla och skydda medborgare från både direkta och indirekta effekter av Covid-19.

- Det är oerhört pressat i kommuner och regioner just nu, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Chefer sliter för att värna medarbetares arbetsmiljö och klara bemanningen. Många av våra medlemmar måste vara tillgängliga i princip dygnet runt nu. Det är en stor stress att hantera ständigt uppdaterade nya riktlinjer och en mängd oförutsedda eller akuta problem.

Visions medlemmar beskriver att även om de klarar den akuta krisen så finns det en stor oro att det kommer efterverkningar i form av ökade sjukskrivningar på grund av stress till sommaren.

För att minska risken för ohälsa bland chefer och medarbetare krävs nu kraftfulla satsningar på arbetsmiljön gällande:

  • Chefers pressade arbetsmiljö. För att få rejäl effekt på satsningarna måste ledarskapet fungera. Kommuner och regioner behöver identifiera de verksamhetsnära chefernas utmaningar och ge effektivt och anpassat stöd.
  • Äldre personers behov av stöd och hjälp. Hemtjänst och äldreomsorg behöver resurser för att klara bemanningen, minska smittspridning och avlasta vården. Tillgång till skyddsutrustning för personal måste säkras för att skydda de äldre och de anställda. Nyttjande av välfärdsteknik så som larm och nattkameror behöver öka.
  • Ett starkt socialt skyddsnät för barn och de svagaste i samhället. Vi ser ett ökat tryck på ekonomiskt bistånd, vilket kan antas öka än mer framöver. Kommunerna behöver säkra tillgången på personal och använda digital teknik i handläggning för att kunna ge snabb service för de personer som är i ekonomisk nöd eller i social utsatthet.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, tfn 070- 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision: Äldreomsorgschefer bör frånsäga sig sina arbetsmiljöuppgifter14.5.2020 12:41:15 CESTPressmeddelande

Vision uppmanar idag chefsmedlemmar i äldreomsorgen att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de anser att det saknas tillräckliga resurser, befogenheter eller kunskap för att kunna utföra dessa uppgifter. Vision skickar också ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där förbundet påpekar att SKR och arbetsgivarna har misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum