DNV

Nollutsläpp i Europa inte tillräckligt för att nå 1,5-gradersmålet

Dela

Det finns en stor klyfta mellan 1,5-gradersmålet och hur framtiden sannolikt kommer att se ut. I rapporten ”Pathway to Net Zero Emissions” visar DNV hur vi kan komma på rätt spår. Det är ännu inte för sent att nå målen, men kraftiga åtgärder behöver vidtas omedelbart.

-        DNVs nya rapport ”Pathway to Net Zero Emissions” innehåller en genomförbar plan för hur den globala uppvärmningen skulle kunna begränsas till 1,5 grader.

-        Nordamerika och Europa behöver bli koldioxidneutrala 2042, och Kina måste minska sina utsläpp med 98 procent senast 2050.

-        Koldioxidinfångning behöver bli en väsentlig del av energisystemet senast 2050.

-        Målet att halvera utsläppen senast 2030 går inte att nå. Omfattande och tidiga åtgärder är nödvändiga för att världen ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet 2050.

1,5-gradersmålet kommer att vara en central fråga under COP 26 i Glasgow. DNVs analys, ”Pathway to Net Zero Emissions” slår fast att målet kan nås, men att detta förutsätter att omfattande åtgärder vidtas inom alla sektorer. Världens industriländer måste bli koldioxidneutrala senast 2042 och därefter måste koldioxidutsläppen bli negativa. Även utvecklingsländerna kommer att kunna minska sina utsläpp, men först ett decennium eller två senare. Afrika och Indien förväntas inte kunna minska sina utsläpp med mer än 23 respektive 64 procent fram till 2050.

”Det räcker inte med nollutsläpp. Trots satsningar på förnybara energikällor och andra åtgärder kommer många utvecklingsländer och sektorer med höga utsläppsnivåer inte vara utsläppsfria år 2050. Nollutsläpp är dock avgörande om vi ska klara av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Industriländer, företag som redan har låga utsläpp och sektorer som enkelt kan elektrifieras måste därför gå ett steg längre och uppnå negativa utsläpp senast 2050”, säger Remi Eriksen, DNVs koncernchef.

Nollutsläppsmålen kan nås med de tekniska lösningar som finns redan i dag, men dessa behöver skalas upp betydligt. Det är de politiska besluten som kommer att avgöra om vi kan förverkliga målen om en grön framtid. Det innebär att världens regeringar måste se till att det finns tillräckliga incitament, stödsystem, avgifter, förbud och andra regleringsåtgärder på plats som främjar nollutsläppssamhället.

Förutsättningarna att kunna minska utsläppen skiljer sig också åt mellan olika sektorer. Vissa sektorer, som sjöfart, luftfart och tung industri kan bli betydligt grönare, men de kan inte minska sina utsläpp med mer än 94 respektive 68 och 89 procent. Det innebär att andra sektorer måste kompensera för dessa utsläpp.

Energidistributionen i ett nollutsläppssamhälle skiljer sig radikalt från hur den fungerar i dag. Elkraft kommer att täcka mer än hälften (51 procent) av energibehovet, varav 86 procent kommer att vara vind- och solkraft. Vätgas, som är avgörande för att minska utsläppen i sektorer som svårligen kan elektrifieras, kommer att stå för 13 procent av energin. Fossila bränslen kommer att användas i länder och branscher där koldioxidutsläppen inte kan elimineras helt innan år 2050 och kommer att stå för 21 procent av energiförbrukningen (8 procent olja, 10 procent naturgas och 3 procent kol). Tekniska lösningar för infångning och avlägsnande av koldioxid kommer att vara helt nödvändiga för att kompensera för dessa 20 procent. Kärnkraft kommer inte att spela någon betydande roll eftersom den är för dyr jämfört med förnybar energi.

”Det är tid som är bristvaran, inte tillgången på kapital. Även om mycket stora investeringar krävs, särskilt på kort sikt, uppgår extrakostnaden för att nå målet 1,5 °C till knappa 1 procent av världens BNP de kommande 30 åren. Jag vill därför uppmana världens ledare att vidta nödvändiga åtgärder i Glasgow”, säger Remi Eriksen.

Nyckelord

Kontakter

Anne Vandbakk, presschef DNV
Mobil: +47 95206545
E-post: anne.vandbakk@dnv.com

Bilder

Om

DNV
DNV
Veritasveien 1
1363 Høvik, Norge

https://www.dnv.no/

DNV är ett globalt företag inom kvalitetssäkring och riskhantering som bedriver verksamhet i mer än 100 länder. Genom vår breda erfarenhet och expertis främjar vi säkerhet, effektivitet och hållbarhet, sätter branschstandarder och inspirerar till nya lösningar. Vi hjälper företag att fatta bra och förnuftiga beslut och att öka omvärldens förtroende för deras verksamheter, produkter och tjänster, oavsett om det handlar om att godkänna en ny fartygsdesign, optimera energiproduktionen från en vindkraftspark, analysera sensordata från en gasledning eller certifiera en livsmedelstillverkares värdekedja.

Följ DNV

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DNV

DNV inför COP26: Målen i Parisavtalet är nåbara, men kräver en kraftig omfördelning av kapital30.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Finanssektorn kommer att spela en nyckelroll i energiomställningen och den står inför ett antal utmaningar när det gäller att göra kostnads- och riskbedömningar av långsiktiga projekt. Finansieringen av energiomställningen kräver både politiska åtgärder och förutsägbarhet. 30 september 2021: Om målen i Parisavtalet ska kunna uppnås krävs en snabb attitydförändring och en kraftig omfördelning av kapital, konstaterar DNV i rapporten Financing the Energy Transition. Om världen ska nå 1,5-gradersmålet måste utsläppen nästan halveras till 2030. DNV bedömer att utsläppen bara kommer att minska med 9 procent och att världen kommer att ha förbrukat 1,5-gradersmålets kvarvarande utsläppsutrymme (koldioxidbudgeten) redan 2029. För att energiomställningen ska kunna ske rättvist och snabbt krävs ett avsevärt ökat engagemang från investerare, banker och regeringar. För investerare kan det vara utmanande att prissätta risker i energiprojekt som varar i årtionden. Många av dessa projekt gäller invest

Öresundskraft och DNV GL förbättrar elnätet med smart kabeldiagnostik30.1.2020 14:59:32 CET | Pressmeddelande

70 procent av alla elavbrott är orsakade av problem i kablar på mellanspänningsnivå. DNV GLs teknologi för kabelövervakning "Smart Cable Guard" lokaliserar fel och svaga punkter i kablar med en felmarginal på +/-1 procent. Teknologin ger kontinuerlig realtidsinformation om tillståndet i Öresundskrafts elnät och levererar därmed värdefulla insikter om nödvändigt underhåll och investeringar. Öresundskraft är det första nätbolaget som tar i drift denna diagnostikteknologi i det svenska elnätet. Läs mer om saken (på engelska): https://www.dnvgl.com/news/oresundskraft-and-dnv-gl-enhance-reliability-in-the-swedish-power-grid-with-smart-cable-guard-165968 Kontaktpersoner: Anders Lindgren Communications Advisor, DNV GL Energy email: Anders.Lindgren2@dnvgl.com mobile: +47 901 32 880 Jakub Gubanski Business Development Manager, DNV GL Energy email: Jakub.Gubanski@dnvgl.com mobile: +46 730 80 04 60

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum