Svenska kraftnät

Nordic Grid Development Plan 2019

Share

The four Nordic TSOs publish a common Nordic Grid Development Plan every other year and the NGDP for 2019 is now available. The report describes the main drivers of the changing Nordic power system, and the planned and on-going grid developments introduced to meet the continually changing demands challenging the Nordic transmission grid.

Today, the transmission system operators (TSOs) of Finland, Sweden, Denmark and Norway launched the Nordic Grid Development Plan 2019. The study contains a collective reporting of current plans and grid development projects across the Nordics and presents a common view on the overall development of the future Nordic power system. In addition, some mutually coordinated studies on possible future grid investments in five Nordic corridors are presented.

The NGDP 2019 meets the request of the Nordic Council of Ministers for a joint Nordic grid development plan. The Nordic Grid Development plan will continue to be updated every second year, as part of the greater and more holistic cooperation described in the report “The way forward – Solutions for a changing Nordic power system”.

The NGDP 2019 report describes the changing functionality required of the grid in the future. The main drivers of Nordic grid development identified in the plan are increased volatility due to massive increase in renewable generation, decommissioning of fossil fuel facilities, growth in consumption from increased electrification and new industries, aging equipment and the need for reinvestments in existing grid assets, new interconnectors with Continental Europe and decommissioning of nuclear plants in Sweden. These regional drivers of grid development have led to a very substantial increase in grid investments by the Nordic TSOs. At the same time, several measures are being developed to make electricity markets and system operation more effective.

The 2019 plan includes an early assessment study of five Nordic corridors, which focused on market simulations, market benefits and high-level analyses of capacity in the corridors. The five corridors were initially identified in NGDP 2017, and bilateral studies for each corridor were prepared based on a common evaluation framework and Nordic reference scenario, including planned internal reinforcements in each country. The studies show an early outlook for possible future grid investments in the five corridors, revealing potential to further strengthen capacity between Nordic countries.  

With a highly interconnected power system, it is important to continue the Nordic coordination and cooperation on both grid planning and studies. The energy sector is changing rapidly, and as the sector becomes more complex, it will be important to continue to study how the Nordic countries can support each other. A strong grid enables power from renewable generation to fully enter the market, replacing generation from fossil fuels and thus enabling a fully fossil-free generation portfolio, concludes the report from the Nordic Planning Group. The Nordic Planning Group (NPG) is a joint grid planning group consisting of members from the four TSOs.

----------------------------------------------------------------

The way forward - Solutions for a changing Nordic power system” report was published in March 2018. Since its publication, the Nordic TSOs have been working to develop the solutions identified in cooperation with stakeholders. The next Solutions Report update will be published in the spring of 2020.

 

Contacts

For more information, please contact
Oskar Engblom
Power market analyst
Svenska kraftnät
oskar.engblom@svk.se
+46 10 475 82 03

Images

Documents

About Svenska kraftnät

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Subscribe to releases from Svenska kraftnät

Subscribe to all the latest releases from Svenska kraftnät by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Svenska kraftnät

En ökad investeringstakt i transmissionsnätet för att möta nya behov3.3.2020 12:00:00 CETPressmeddelande

Svenska kraftnäts investeringar under de kommande tre åren beräknas uppgå till 17,2 miljarder kronor, det är en ökning med drygt fyra miljarder kronor från föregående års treårsplanering. Den ökade investeringstakten beror på att vi ska möta behovet av ett robust stamnät med god överföringskapacitet. Det framgår i den Verksamhetsplan inkl. investerings- och finansieringsplan för 2021–2023 som Svenska kraftnät nu har lämnat till regeringen.

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom