Europeiska InvesteringsbankenEuropeiska Investeringsbanken

Nordiska investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken stärker samarbetet om grön omställning i Östersjöregionen

Dela
Från vänster, CEO och NIB-president André Küüsvek, samt EIB:s president Werner Hoyer.
Från vänster, CEO och NIB-president André Küüsvek, samt EIB:s president Werner Hoyer.

GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE

2022/09/28

Stockholm/Luxemburg/Helsingfors den 28 september 2022

  • Högnivåmötet mellan de två internationella finansinstituten bekräftar de gemensamma målen om klimatet, energi och innovation.
  • Under de senaste fem åren har samarbetet resulterat i cirka 10 miljarder euro i samfinansierade projekt och mer investeringar kommer framöver.

Högsta ledningen för Nordiska investeringsbanken (NIB) och Europeiska investeringsbanken (EIB) träffades i Luxemburg i dag för att diskutera framtida samarbeten mellan de två institutionerna. Besöket skedde i anslutning till NIB:s styrelsemöte i Luxemburg, efter EIB:s besök på NIB:s huvudkontor i Helsingfors 2019.

De två bankerna diskuterade en mängd olika ämnen, inbegripet den europeiska gröna given, inverkan av kriget i Ukraina, energikrisen i Europa och behovet av att investera i nya energikällor och ny teknik samt mobilisera den privata sektorn för att attrahera fler investeringar i hållbar infrastruktur samt finansiera forskning och innovation.

EIB:s president Werner Hoyer sa: – Det här är det första högnivåmötet mellan de två bankerna sedan covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Vi delar målet om en snabb och rättvis grön omställning i Östersjöregionen och ökade investeringar i energieffektivitet, förnybara energikällor samt ekonomiskt stöd till lokala samhällen och små och medelstora företag. Våra två banker åtar sig också att stödja innovation som kan hjälpa oss att hitta den teknik som behövs för att uppnå en koldioxidneutral värld 2050.

NIB:s ordförande och VD André Küüsvek sa: – Den ryska aggressionen i Ukraina har lett till energikrisen. Behovet av att agera är brådskande. Europa behöver stärka sin energiresiliens och påskynda sin övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Östersjöregionen måste arbeta ännu hårdare för att bygga upp resiliensen på ett hållbart sätt. Samtidigt som energikrisen driver ekonomierna närmare recession behöver samhällena ta itu med frågan om en rättvis omställning, då högre energipriser innebär en omedelbar börda. Som internationella finansinstitut har vi en stabiliserande roll under kriser. Vi känner att vi har ett gemensamt ansvar och vi är redo att agera.

EIB och NIB har en god och långvarig relation med ett antal samfinansierade och parallellt finansierade projekt i NIB:s åtta nordiska och baltiska medlemsländer (Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige), främst i den offentliga sektorn och företag samt projektfinansiering, allt från samfinansiering till djupare samarbeten. Under de senaste fem åren har samarbetet resulterat i cirka 10 miljarder euro i samfinansierade projekt och mer kommer framöver. 

Några av de nyligen samfinansierade/parallellt finansierade projekten är Northvolts storskaliga batterifabrik (Sverige), forskningsanläggningen European Spallation Source (Sverige och Danmark), Ystad hamn (Sverige), Käppalaverket (Sverige), nya miljövänliga tåg till Mälardalen (Sverige), Vasa centralsjukhus (Finland), Lapplands centralsjukhus (Finland), utbildningsinfrastruktur i Lahti (Finland), nya låggolvsspårvagnar för staden Riga (Lettland) och Kekavas förbifartsled (Lettland).

Bakgrundsinformation

Europeiska investeringsbanken (EIB) är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen har fastställt ”att säkerställa en rättvis omställning för alla” som ett av de fyra övergripande målen i sin färdplan för klimatbanken 2025, Climate Bank Roadmap 2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030 och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

Nordiska investeringsbanken (NIB) är en internationell finansieringsinstitution som gemensamt ägs av regeringarna i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken främjar hållbar tillväxt för dess medlemsländer genom att tillhandahålla långfristig finansiering för projekt som förbättrar produktiviteten och gynnar miljön.

Presskontakter:

EIB:

Kristiina Randmaa, k.randmaa@ext.eib.org, tel.: +352 4379 72894

Ulf Bergstrom, u.bergstrom@ext.eib.org, tel.: +352 4379 - 77019

Webbplats: www.eib.org/press – Pressavdelning: +352 4379 21000 – press@eib.org

NIB:

Jukka Ahonen, kommunikationsdirektör vid NIB.

jukka.ahonen@nib.int, tel.: +358 50 387 5774

Nyckelord

Kontakter

EIB:

Kristiina Randmaa, k.randmaa@ext.eib.org, tel.: +352 4379 72894

NIB:

Jukka Ahonen, kommunikationsdirektör vid NIB.

jukka.ahonen@nib.int, tel.: +358 50 387 5774

Bilder

Från vänster, CEO och NIB-president André Küüsvek, samt EIB:s president Werner Hoyer.
Från vänster, CEO och NIB-president André Küüsvek, samt EIB:s president Werner Hoyer.
Ladda ned bild
NIB:s president  ordförande och VD, André Küüsvek.
NIB:s president ordförande och VD, André Küüsvek.
Ladda ned bild
EIB:s president Werner Hoyer
EIB:s president Werner Hoyer
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

Förverkligade klimatdrömmar-fotoutställning invigs i Malmö 25/1124.11.2022 15:36:29 CET | Pressmeddelande

24/11/2022 Fredagen den 25/11 inviger EU:s bank, Europeiska investeringsbanken (EIB), samt Malmö Stad en fotoutställning i centrala Malmö, på Malmö Live. Fotoutställningen visar 21 innovativa och klimatvänliga projekt för ökad hållbarhet, som EIB nyligen har finansierat i Sverige och som visar hur EU stödjer den gröna omställningen i svenska projekt. Bilderna kompletteras av bildtexter som förklarar hur EU stödjer grön energi, hållbara transporter, innovativ återvinning, vattensnåla duschar och andra innovationer i Sverige.

Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen27.10.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

EIB pressmeddelande 27/10/2022 Stockholm/Luxemburg Majoriteten svenskar anser att kriget i Ukraina och de höga energipriserna bör påskynda den gröna omställningen 55% anser att Rysslands invasion av Ukraina och konsekvenserna av denna bör vara en drivkraft för att påskynda den gröna omställningen. 74% anger att vi kommer att gå mot en global katastrof om vi inte drastiskt minskar vår energiförbrukning och varukonsumtion under de kommande åren. 63% är för en hård beskattning av mycket förorenande varor och tjänster, såsom stadsjeepar och lufttransport. 60% är för en indexering av energipriserna till förbrukningen per hushåll: ju mer man förbrukar, desto dyrare blir elen.

EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon med ett lån på 500 miljoner euro26.10.2022 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26/10/2022 Luxemburg/Stockholm EU:s bank EIB stöttar AB Volvos industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon med ett lån på 500 miljoner euro EIB lånar ut 500 miljoner euro till Volvokoncernen i Sverige. EIB-lånet kommer att stödja investeringar i forskning, utveckling och innovation i teknik för kommersiella elfordon, aktiv och passiv säkerhet och självkörande fordon, samt i förbättrad energieffektivitet i system som inte är relaterade till framdrivningen. Projektet kommer att skapa cirka 900 arbetstillfällen inom forskning och utveckling i Europa, framför allt i Sverige och Frankrike, och en gradvis minskning av fordonsbranschens koldioxidutsläpp.

Svenskt start-up företag inom innovativa utbildningsprodukter för roligare kodning valt till finalist i EU-EIB:s tävling22.9.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bland årets femton finalister finns det svenska företaget ImagiLabs, med innovativa produkter för att lära sig kodning på ett roligare sätt. Turneringen för social innovation belönar Europas bästa sociala entreprenörer, med fantastiska, nyskapande innvationer, och priset utdelas i år i Wien, den 29 september. Vinnarna i den allmänna respektive den särskilda kategorin tilldelas 75 000 euro vardera. Nästa år, hösten 2023, går tävlingen av stapeln i Stockholm.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum