Svenskt Trä

Nordiskt samarbete bakom nya handelssorteringsregler av trävaror

Dela

Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med Svenskt Trätekniskt Forum, publikationen Handelssorterings av trävaror för de nya gemensamma handelssorteringsreglerna. Reglerna ska ersätta de två tidigare regelverken och ge köpare och säljare ett gemensamt språk för sortering av sågade trävaror.

- Fram till idag har träindustrin i Sverige använt två skilda sorteringsregler för sortering av trävaror vilket skapat en viss förvirring. Det är viktigt att det finns tydliga gemensamma sorteringsregler som kan effektivisera, tydliggöra och kvalitetssäkra affärsprocessen, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Merparten av maskinsystemen hos sågverksindustrin har varit inställda på ett regelverk medan majoriteten av trävaror på den svenska byggmarknaden har sålts enligt ett annat.

Anledningen till att det funnits två regelverk är att de haft olika uppgift. Reglerna enligt Nordiskt Trä - publikationen Sorteringsregler för sågat virke av furu och gran som även kallats Grå boken, gavs ut 2015 av Svenskt Trätekniskt Forum, STTF och användes främst för att ställa in sorteringsmaskinerna inom sågverksindustrin och vid försäljning på export. Medan de europeiska standarderna, enligt publikationen Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1, som gavs ut 2016 av Svenskt Trä främst användes för att beskriva och sälja produkter på den svenska marknaden.

- Vi fick ofta frågor om vad som egentligen gällde kring de olika sorteringsreglerna. Det behövdes en enad front och det var där arbetet startade, säger Tomas Ivarsson, sekreterare för Svenskt Trätekniskt Forum, STTF.

Närmare 5 000 träbitar provsorterades enligt de tidigare regelverken och man kunde se att i 24 procent av fallen skiljde sig anvisningarna åt. Man tog det bästa från respektive regelverk men behöll handelsorterna enligt SS-EN 1611-1 på den svenska marknaden. 

- Det skulle kosta för mycket att ställa om samtliga affärssystem hos byggindustrin. I den nya Handelssortering av trävaror finns även en omvandlingstabell som beskriver relationerna mellan de olika handelsorterna och kvalitetsklasserna, säger Johan Fröbel.

Finland och Norge har nu godkänt sorteringsreglerna och en gemensam nordisk version av Handelssortering av trävaror på engelska är under produktion. Även Island har visat intresse och anpassar nu sorteringsreglerna till isländska förhållanden.

- Under våren har det genomförts ett antal regionala informationsdagar och fler blir det. En ny utbildning kallad Certifierad virkessorterare kommer att introduceras under hösten. Genom denna utbildningsaktivitet vill vi höja statusen för de som arbetar med kvalitetsfrågor, säger Tomas Ivarsson.

Bakgrund
Svenskt Trä, STTF samt två oberoende sorteringsexperter startade arbetet i början av 2018. En jämförelse av de olika sorteringsreglerna gjordes och en rad provsorteringar ligger till grund för de nya reglerna. Regelverken skiljer sig bland annat åt i antalet tillåtna bitar med sprickor, kviststorlek i utskott, vankant i utskott och vissa kompensationsregler.

Svenskt Trä och Svenskt Trätekniskt Forum har nu tillsammans med Finlands Sågindustrimannaförening och Treindustriens Tekniske Förening i Norge utarbetat ett nytt regelverk avseende sortering av sågat virke kallat Handelssortering av trävaror.

Läs den digitalt eller beställ publiktationen Handelssortering av trävaror här

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Nyckelord

Kontakter

Tomas Ivarsson
sekreterare på Svenskt Trätekniskt Forum
tomas@tuc.se, +46 70 336 17 94

Bilder

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum