Svenska institutet för standarder, SIS

Nordiskt standardiseringsarbete för bättre brandskydd

Dela

Ett bra brandskydd är viktigt för tryggheten i våra byggnader. I takt med att samhällsbyggandet utvecklas mot större komplexitet behövs nya sätt att säkra brandskyddet. SIS har i ett nordiskt standardiseringsarbete, tillsammans med de andra nordiska standardiseringsorganisationerna, tagit fram två standarder för bättre brandskydd.

– I Europa är det stor efterfrågan på att säkra brandskydd, inte minst efter branden i Grenfell Tower. Syftet med de nya standarderna är att bidra till ökad trygghet. Med en tydlig kvalitetsprocess bäddar vi också för det digitala skifte som är på väg att förändra branschen, säger Michael Strömgren, ordförande i SIS standardiseringskommitté för brandsäkerhet samt public affairs manager på Briab.

Frågan om hur brandskyddskrav i byggnader efterlevs har aktualiserats genom de bränder som inträffat i Europa på senare år som till exempel i Notre-Dame 2019 och i Grenfell Tower 2017. I många länder ser man nu över regelverk och standarder för att stärka efterlevnaden av krav.

Genom de nya standarderna ges nya möjligheter att kvalitetssäkra brandskyddet i byggnader. Den ena ger stöd för sannolikhetsteoretiska analyser vilket till exempel passar att användas vid avancerad dimensioneringsmetodik. Den andra omfattar en kvalitetssäkringsprocess som sträcker sig över byggnadens livscykel, från design till produktion och förvaltning av byggnaden. Metoderna är anpassade utifrån projektförutsättningarna för att till exempel undvika rigorösa kontroller för enkla byggnader. Målgruppen är brandingenjörer, myndigheter, sakkunniga och kontrollanter av brandskydd.

– Här går de nordiska länderna i bräschen och jag ser gärna mer samverkan i Norden inom standardisering, vi har många områden som förenar inom olika sektorer. Nu har ett nytt standardiseringsarbete startats inom CEN med grund i detta vilket ska bli spännande att följa, säger Dan Nilsson, standardiseringschef vid Svenska institutet för standarder, SIS.

Nästa steg för att stärka kvaliteten på brandskydd är digitalisering där BIM och brandskydd ingår. En arbetsgrupp startades i SIS standardiseringskommitté för brandsäkerhet under 2019.

– Genom digitala arbetsflöden ges transparens och spårbarhet som lägger grunden för ett bra kvalitetsarbete, säger Michael Strömgren.

Fakta
I det nordiska standardiseringssamarbetet, som kallas INSTA, ingår förutom Svenska institutet för standarder, SIS även DS, Dansk Standard, SN, Standard Norge, SFS, Finnish Standards Association och IST, Icelandic Standards. Sekretariatet har letts av Standard Norge. Det nordiska samarbetet har sin grund i ett utvecklingsprojekt som finansierades av Nordic Innovation, Direktoratet för Byggkvalitet, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond samt deltagarnas egna insatser.

SS-INSTA 951 Brandteknik - Vägledning för probabilistiska analyser för att verifiera brandskyddsprojektering i byggnader 

SS-INSTA 952 Brandteknik – Granskning och kontroll i byggprocessen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Rådgivande forum ska stärka standardisering på energiområdet30.1.2020 08:25:22 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka standardisering kring energi. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i energisektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska energisektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

Ny vägledning för långsiktig förvaltning av tillgångar16.1.2020 08:59:15 CETPressmeddelande

För att avkastningen på en organisations tillgångar ska bli optimal krävs mål, strategier och konkreta åtgärder. Här är ISO 55000-serien till hjälp. Nyligen reviderades en av delarna, vägledningen, och nu publicerar SIS den i svensk översättning. – Den svenska marknaden har väntat på detta. Ändringarna baseras på användares erfarenheter i över 30 länder under de fyra senaste åren, säger Ann-Sofie Sjöblom, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

Nytt rådgivande forum ska stärka byggstandardiseringen10.12.2019 10:30:49 CETPressmeddelande

Nu startar Svenska institutet för standarder, SIS, ett sektorforum för att stärka byggstandardiseringen. – Vi vill skapa en tätare strategisk dialog med aktörer i byggsektorn och erbjuda våra medlemmar en plattform för långsiktig utveckling av standardisering. Vi vill utbyta information om vad som händer inom internationell standardisering, vad den svenska byggsektorn ser för behov samt identifiera samverkan och synergier med initiativ som sektorn tar på standardiseringsområdet, säger SIS vd Annika Andreasen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum