Svenska institutet för standarder, SIS

Nordiskt standardiseringsarbete för bättre brandskydd

Dela

Ett bra brandskydd är viktigt för tryggheten i våra byggnader. I takt med att samhällsbyggandet utvecklas mot större komplexitet behövs nya sätt att säkra brandskyddet. SIS har i ett nordiskt standardiseringsarbete, tillsammans med de andra nordiska standardiseringsorganisationerna, tagit fram två standarder för bättre brandskydd.

– I Europa är det stor efterfrågan på att säkra brandskydd, inte minst efter branden i Grenfell Tower. Syftet med de nya standarderna är att bidra till ökad trygghet. Med en tydlig kvalitetsprocess bäddar vi också för det digitala skifte som är på väg att förändra branschen, säger Michael Strömgren, ordförande i SIS standardiseringskommitté för brandsäkerhet samt public affairs manager på Briab.

Frågan om hur brandskyddskrav i byggnader efterlevs har aktualiserats genom de bränder som inträffat i Europa på senare år som till exempel i Notre-Dame 2019 och i Grenfell Tower 2017. I många länder ser man nu över regelverk och standarder för att stärka efterlevnaden av krav.

Genom de nya standarderna ges nya möjligheter att kvalitetssäkra brandskyddet i byggnader. Den ena ger stöd för sannolikhetsteoretiska analyser vilket till exempel passar att användas vid avancerad dimensioneringsmetodik. Den andra omfattar en kvalitetssäkringsprocess som sträcker sig över byggnadens livscykel, från design till produktion och förvaltning av byggnaden. Metoderna är anpassade utifrån projektförutsättningarna för att till exempel undvika rigorösa kontroller för enkla byggnader. Målgruppen är brandingenjörer, myndigheter, sakkunniga och kontrollanter av brandskydd.

– Här går de nordiska länderna i bräschen och jag ser gärna mer samverkan i Norden inom standardisering, vi har många områden som förenar inom olika sektorer. Nu har ett nytt standardiseringsarbete startats inom CEN med grund i detta vilket ska bli spännande att följa, säger Dan Nilsson, standardiseringschef vid Svenska institutet för standarder, SIS.

Nästa steg för att stärka kvaliteten på brandskydd är digitalisering där BIM och brandskydd ingår. En arbetsgrupp startades i SIS standardiseringskommitté för brandsäkerhet under 2019.

– Genom digitala arbetsflöden ges transparens och spårbarhet som lägger grunden för ett bra kvalitetsarbete, säger Michael Strömgren.

Fakta
I det nordiska standardiseringssamarbetet, som kallas INSTA, ingår förutom Svenska institutet för standarder, SIS även DS, Dansk Standard, SN, Standard Norge, SFS, Finnish Standards Association och IST, Icelandic Standards. Sekretariatet har letts av Standard Norge. Det nordiska samarbetet har sin grund i ett utvecklingsprojekt som finansierades av Nordic Innovation, Direktoratet för Byggkvalitet, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond samt deltagarnas egna insatser.

SS-INSTA 951 Brandteknik - Vägledning för probabilistiska analyser för att verifiera brandskyddsprojektering i byggnader 

SS-INSTA 952 Brandteknik – Granskning och kontroll i byggprocessen

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

Kostnadsfria standarder ska underlätta organisationers krishantering21.4.2020 09:01:06 CESTPressmeddelande

Som en följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal ISO-standarder som företag och andra organisationer kan använda som stöd i sin krishantering kring den pågående covid-19-pandemin. Det handlar om standarder för riskhantering, krishantering, samhällssäkerhet och kontinuitetshantering. SIS erbjuder nu svenska företag och organisationer att använda sig av dessa standarder kostnadsfritt under en begränsad tid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum