DriftioDriftio

Nordnet anmäls till Datainspektionen av Driftios VD

Dela

Vi i teamet på Driftio vill värna om privatpersoners integritet och erbjuder en världsunik App och Webb-tjänst för att ge privatpersoner full kontroll över tillgängligheten till och värde utav sin egen ekonomiska data. Driftios VD har samtidigt privat sedan en tid tillbaka haft ett skadeståndsanspråk på storleksordningen en miljon kronor hos Nordnet. För att kunna komma vidare i denna process har Driftios VD ett antal gånger under över ett års tid begärt ut sin egen personliga data i enlighet med Dataskyddsförordningen och EU-direktivet GDPR. Nordnet har via sitt dataskyddsombud konstaterat och erkänt att fel förekommit i hanteringen. Trots detta erkännande fortsätter Nordnet att vägra tillmötesgå begäran att få ut relevant personlig information som finns i deras datasystem. Därför anmäls nu Nordnet (publ) med dotterbolag till Datainspektionen för överträdelser av Dataskyddsförordningen.

För över ett år sedan i början av november 2019 skickade Driftios VD den första signerade begäran att få ta del av sin personliga data som fanns tillgänglig i Nordnets datasystem. Två oberoende anställda utav Nordnets personal bekräftande efter en knapp vecka mottagandet av begäran samt delgav att ärendet behandlades. Därefter har mottagandet av begäran bekräftats ett antal ytterligare gånger i samband med påminnelser från Driftios VD om att få ut begärd information om sig själv. Inget meddelande om försening eller förklaring till dröjsmål ges trots flera påminnelser. Först nästkommande år ca 3,5 månader senare i slutet av februari återkommer Nordnet med ett vad de kallar registerutdrag, utgörande av information om vilka produkter som Driftios VD har hos Nordnet. All begärd personlig information i Nordnets datasystem avseende omständigheter och beslut samt hantering av tidigare uppkomna skador som utgör anledningen till begäran, var dock lämnad utan hänsyn.

Driftios VD fortsätter därför att begära ut information från Nordnets olika datasystem som direkt avser honom personligen, information som också skulle kunna underlätta utredningen för båda parter. Eftersom ingen ytterligare information erhålls från Nordnet så inleds under början av juni 2020 en diskussion direkt med Nordnets VD, klagomålsansvarige samt personuppgiftsansvariga. Först efter mer än 6 månader efter den ursprungliga begärans bekräftelse erhålls från Nordnets personuppgiftsansvariga för första gången en kortfattad förklaring till förseningen samt ett erkännande om att fel begåtts från Nordnets sida i hanteringen. Först efter ca 10 månader i september 2020 återkommer Nordnet med ett ihopklipp av ett antal kortare utdrag från vad som förefaller vara ett ärendehanteringssystem. Eftersom denna information hänvisar till ytterligare information i utredningar så har även denna utredningsinformation begärts ut, vilket fortfarande nu över ett år sedan den ursprungliga begäran fortfarande inte erhållits.

Därför går Driftios VD nu vidare med en anmälan till Datainspektionen för att pröva hur allvarligt de ser på dessa överträdelser av Dataskyddsförordningen och avsikterna med EU-direktivet GDPR avseende att kunna få ut personlig information från datasystem som avser uppgifter kopplade till dig såsom EU-medborgare. På detta sätt hoppas Driftios VD att företag fortsättningsvis rättar sig efter förordningen och låter privatpersoner själva bestämma över sin egen personliga data, liksom att säkerställa att detta framöver inte händer andra privatpersoner som av olika anledningar behöver få ut relevant data. Brister kopplade till Dataskydds-förordningen kan även innebära en sanktionsavgift som är effektiv, proportionerlig och avskräckande 1).

 

Såsom VD och grundare av ett företag som arbetar hårt för att möjliggöra egen kontroll av tillgängligheten till - och dessutom kunna erhålla värdet utav - sin personliga ekonomiska data, så känner jag mig tvingad att anmäla Nordnet för att få till en ändring av företagens agerande. Nyligen fick även ett svenskägt klädesföretag ett bötesbelopp på 35 miljoner Euro, motsvarande ca 367 miljoner kr, för brister kopplade till GDPR. Även om detta avsåg ett större antal EU-medborgare och varje fall måste behandlas unikt så kommer detta förhoppningsvis att avskräcka Nordnet och andra företag att agera på ett liknande sätt och framöver låta privatpersoner själva få ta del av och bestämma över sin data. säger Driftios VD Peter Montgomery.

1)  Källa: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/sanktionsavgifter-och-varningar/
 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Icon
Icon
Ladda ned bild
Icon transparent
Icon transparent
Ladda ned bild
Logo high resolution
Logo high resolution
Ladda ned bild
Logo high res. transparent
Logo high res. transparent
Ladda ned bild
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Driftio
DriftioDriftio erbjuder insikt, kontroll och värde från konsumenters egen ekonomiska data. Vårt App- och Webb-verktyg möjliggör för privatpersoner att få alla sina betydande ekonomiska värden automatiskt dagligt uppdaterade på ett och samma ställe. Bara 5 sekunders daglig användning är tillräcklig för att få full insikt i den dagliga värdeutvecklingen av sin bostad, sommarhus, aktier, fonder, pensionsfoner, bolån, privatlån eller lån mellan familj, släkt och vänner. Det underlättar utbildning om sin ekonomiska situation och engagemang för mer sparande. Dessutom möjliggörs bättre spar-, pensions- och investeringsbeslut samt mindre ekonomisk stress. Utifrån principerna i det europeiska direktivet för personliga data och integritet (GDPR) hjälper Driftio därutöver våra användare att på ett helt unikt och hållbart sätt få kontroll över och få värde utav sin privata ekonomiska data. I Driftios App kan användare när de så önskar, enkelt och säkert, dela ut respektive återkalla tillgänglighet till utvalda delar av sin ekonomiska data. Därigenom kan användare själva erhålla full kontroll över vilken valfri privat individ, vilket företag eller vilken banktjänsteman som får ta del av informationen.

Mer om tjänsten

Exempel på värde som erhålls utifrån delad aktuell data är att enkelt kunna hjälpa sina föräldrar med val av pensionsfonder, att kunna engagera och hjälpa sina barn eller vänner med ett bättre aktie- och fondsparande, att undersöka bästa möjliga villkor för sina bolån och privatlån, att kunna få bättre priser och snabbare avslut vid en större privat investering såsom köp av lägenhet och bil, eller för att få sparande och pensionslösningar från banker som är bättre personligt anpassade för familjens aktuella ekonomiska situation.

Driftio är helt gratis att använda för privatpersoner och erbjuds till användare på företag och banker såsom ett Business-abonnemang. Premium-abonnemang köps även av privatpersoner som vill stödja vårt arbete med att göra gott för konsumenter. Appen är säker att använda och erbjuder högsta integritet för all personlig data som läggs in i tjänsten.

Följ Driftio

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Driftio

Ny App för finansiell data som minskar oro över sin ekonomi!25.6.2020 07:01:00 CESTPressmeddelande

Driftio är en ny och världsunik App och Webb-tjänst som digitalt samlar in tillgångar och skulder och automatiskt dagligen uppdaterar dessa värden. Resultatet innebär att våra användare får full insikt i den dagliga utvecklingen av värden på sin bostad, pension, aktier, fonder och lån, på bara 10 sekunder. Detta oavsett hur många banker, pensionslösningar från olika arbetsgivare eller långivare som användaren har. Genom att erbjuda daglig kontroll över balansen mellan tillgångar och skulder minskas också våra användares finansiella stress oro avseende marginaler för sina lån. Detta är extra viktigt för privatpersoner i dessa tider med osäkra arbetsförhållanden och bostadspriser samt volatila börser. Med Driftio kan våra gratisanvändare dessutom på ett unikt sätt kontrollera vem som får åtkomst till sin personliga finansiella data. Data kan enkelt delas helt säkert med vilka personer, företag och banker som de vill. Lika lätt kan åtkomsten till deras data återkallas.

Snart lanseras en ny ekonomi-app för beta-testing5.6.2019 07:01:00 CESTPressmeddelande

Snart lanseras Driftio, den första tjänsten som inte bara ger dig full överblick av dina samlade tillgångar och skulder, utan även hjälper dig att fatta bättre ekonomiska beslut och få värden tillbaka från din finansiella data. Nu kan du och din partner enkelt få kontroll över både den personliga och gemensamma ekonomin. Tjänsten sparar dig tid genom automatisk uppdatering, kommer att kunna ge lägre kostnader för pensioner och lån vid en god ekonomi samt erbjuder möjlighet att både reducera finansiell oro och skapa en god kommunikation om ekonomi inom familjen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum