Länsstyrelsen Östergötland

Norges ambassadör besöker länet

Dela

Under två dagar gästar den norske ambassadören Christian Syse Östergötland för att besöka flera företag och delta i East Sweden Innovation Week.

Landshövding Elisabeth Nilsson har bjudit in Norges ambassadör i Sverige, Christian Syse, mot bakgrund av att många företag i länet har Norge som en viktig handelspartner. Inte minst miljöteknikföretagen har en spännande marknad i grannlandet, därav temadiskussionen i Norrköping (se detaljerat program nedan).

Ett annat viktigt fokus för besöket är innovationsfrämjande och entreprenörskap, där Mjärdevi Science Park är en nyckelaktör. Ambassadören deltar också i programmet för Innovation Week i Norrköping och ger sin syn på hur Norge arbetar för att främja innovationer.

Media välkomnas att delta i alla delar av programmet bortsett från besöket på Saab.

Onsdag 8 november: Linköping

10.00-11.30: Mjärdevi Science Park, besök på bland annat XM Reality och MyGizmo.
12.00-15.00: Besök på Saab.
15.30-16.30: Guidning på Linköpings Flygvapenmuseum.
17.00-18.00: Presentation av Norges erfarenheter kring bildandet av nya storregioner. Plats: Linköpings slott.

Torsdag 9 november: Norrköping

09.00-09.45: East Sweden Innovation Week, presentation av Norges innovationssystem.
10.00-12.00: Företagsträff med fokus miljöteknik, presentation från miljöteknikföretagen Energifabriken, Econova och Chargestorm.
12.00-13.30: Lunchmöte med Norrköpings kommun, diskussion om näringslivsutveckling och samarbetet med vänorten Trondheim.

Länkar

Om

Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3
581 86 Linköping

010-223 50 00http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/Pages/default.aspx

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Följ Länsstyrelsen Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Länsstyrelsen Östergötland