Norrköpings kommun

Norrköping står inför avgörande beslut om Ostlänken

Dela

I samband med att Ostlänken byggs behöver Norrköpings kommun fatta beslut om hur en ny station i centrala Norrköping ska utformas. Beslutet är viktigt för att planering och byggnation av Ostlänken ska kunna fortsätta och tågen ska kunna börja rulla enligt tidplanen senast 2035. Nu har kommunstyrelsen i Norrköping tagit beslut om att inleda dialog med Norrköpingsborna där de får tycka till om tre olika förslag till ny station.

Alternativ A. Vy från söder mot järnvägen. Spårvagnen fortsätter i Drottninggatans förlängning in under järnvägen och vidare norr ut.
Alternativ A. Vy från söder mot järnvägen. Spårvagnen fortsätter i Drottninggatans förlängning in under järnvägen och vidare norr ut.

Det här är ett oerhört viktigt beslut för Norrköpings framtid. Det är bara att se hur mycket som hänt sedan stambanan invigdes för över 150 år sedan. Beslutet kommer att påverka Norrköping för lång tid framöver. Det gäller att väga samman kostnader och vinster och det är först nu med de här förslagen som vi har möjlighet att göra det. I den här processen är Norrköpingsbornas synpunkter väldigt viktiga, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S)

Det handlar om att väga samman funktion och finansiering och ha klart för sig att detta är stadens största investering någonsin. Den lösning vi väljer nu kommer att påverka staden under mycket lång tid. Därför är det också viktigt att ta in Norrköpingsbornas åsikter, säger oppositionsrådet Fredrik Björkman (M)

Satsningen på Ostlänken skapar stora möjligheter för Norrköping. Den nya järnvägen kommer att förbättra möjligheterna till pendling och skapa underlag för fler bostäder och arbetsplatser.

Beslutet om i vilken form en ny station i Norrköping ska byggas är viktigt för att projektet ska bli klart i tid. Vilket av de beskrivna alternativen som kommunfullmäktige senare väljer, markförlagt eller upphöjt läge, kommer också att bli en viktig förutsättning för den fortsatta planeringen av hela området.

Att den nya stationen i Norrköping ska byggas i ett centralt läge strax norr om dagens station är bestämt sedan länge. Nu handlar det om spårens placering i höjdled.

Det finns tre förslag till ny station:

A. I upphöjt läge på en bro där spårvagnar, bussar, bilar, cyklar och fotgängare kan passera under spåren och där ytorna under järnvägsspåren kan användas för bland annat parkering och resenärsservice.

B. I markförlagt läge där spårvagnar, bussar, bilar, cyklar och fotgängare kan passera över spåren och där ytor ovan spåren kan användas för resenärsservice.

C. I markförlagt läge där bilar, cyklar och fotgängare kan passera över spåren och där ytor intill spåren används för parkering och resenärsservice. Kollektivtrafik kommer inte att kunna passera stationen i en gen nordsydlig sträckning.

Vi har försökt att beskriva de tre alternativen och dess påverkan på staden på ett så neutralt sätt som möjligt och ska nu lyssna in Norrköpingsborna. Det som är nytt nu är ekonomidelen där vi nu har bättre koll på de ekonomiska konsekvenserna av de olika alternativen, säger projektledare Josef Erixon.

Kommunstyrelsen fattade vid sitt möte 16 juni beslut om att låta de tre förslagen ingå i dialogen med Norrköpingsborna. Senare i år fattar kommunstyrelsen också beslut om vilket av förslagen som ska skickas vidare till kommunfullmäktige. I december ska sedan fullmäktige, på förslag från KS, fatta beslut om vilket förslag som ska genomföras.

De tre förslagen bifogas detta utskick.

Kontakt:
Lars Stjernkvist (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-527 26 27

Fredrik Björkman (M)
Titel: oppositionsråd
Telefon: 072-593 50 94

Josef Erixon
Titel: projektledare
Telefon: 076-760 30 71

_________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Bilder

Alternativ A. Vy från söder mot järnvägen. Spårvagnen fortsätter i Drottninggatans förlängning in under järnvägen och vidare norr ut.
Alternativ A. Vy från söder mot järnvägen. Spårvagnen fortsätter i Drottninggatans förlängning in under järnvägen och vidare norr ut.
Ladda ned bild
Alternativ B. Vy från söder mot järnvägen. Till höger syns entré till stationen med bussterminal och spårvagnspassage på en bro över järnvägen.
Alternativ B. Vy från söder mot järnvägen. Till höger syns entré till stationen med bussterminal och spårvagnspassage på en bro över järnvägen.
Ladda ned bild
Alternativ C. Vy från söder mot järnvägen. Entré till stationen till vänster. Buss och spårvagnshållplats framför järnvägen.
Alternativ C. Vy från söder mot järnvägen. Entré till stationen till vänster. Buss och spårvagnshållplats framför järnvägen.
Ladda ned bild
Alternativ A.
Alternativ A.
Ladda ned bild
Alternativ B.
Alternativ B.
Ladda ned bild
Alternativ C.
Alternativ C.
Ladda ned bild
Alternativ A.
Alternativ A.
Ladda ned bild
Alternativ B.
Alternativ B.
Ladda ned bild
Alternativ C.
Alternativ C.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum