Norrköpings kommun

Norrköpings kommun behöver fler jourhem

Dela

Det råder just nu brist på jourhem i Norrköpings kommun. Jourhem är en person eller familj som tar emot barn i sitt hem när socialtjänsten behöver utreda barnets situation.

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun

– Behovet av att kunna placera barn och ungdomar i ett tryggt och stabilt jourhem är stort, och just nu har vi brist på framförallt kontrakterade jourhem. Det är barn i olika åldrar och med olika bakgrunder som behöver placering från några dagar upp till sex månader, säger Ingela Klint, enhetschef på familjehemsenheten.

Varje månad placerar socialkontoret i Norrköping i genomsnitt 10-12 barn och ungdomar som bedöms inte kunna vara kvar hemma till ett jourhem. I augusti var siffran 14. I dagsläget finns 12 kontrakterade jourhemsplatser i Norrköpings kommun.

– Vårt mål är att vistelsen i ett jourhem ska vara kort, med målet att barnet eller ungdomen sedan ska kunna flytta tillbaka hem, eller till ett familjehem. I många fall så har de behövt stanna under en längre period, vilket innebär att antalet tillgängliga jourhemsplatser totalt sett minskar, säger Ingela Klint.

Som jourhemsförälder ser man till att barnet eller ungdomen får sina behov tillgodosedda under den tid som det bor där. För de som visar intresse för uppdraget påbörjas en utredning av förutsättningarna att ta emot ett barn i hemmet. Utredningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning. Om allt ser bra ut erbjuder kommunen utbildning och stöttning för att man som jourhem ska känna sig trygg med att ta emot ett barn.

– Barn föds och växer upp under olika villkor, men alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Våra jour- och familjehem fyller en mycket viktig funktion för alla barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Som jourhem blir man tryggheten dessa barn behöver, säger Maria Sayeler Behnam (S), ordförande socialnämnden.

Som jourhem får man ersättning för uppdraget. En del av ersättningen består av de faktiska kostnaderna man som jourhem har för barnet, och den andra delen är ett fast arvode. Det är också möjligt att vara jourhem på heltid, så kallat kontrakterat jourhem. Det passar ofta till exempel den som vill ta tjänstledigt från jobbet och ägna sig åt att hjälpa barn under en period.

– Flera av våra tidigare jourhem har valt att bli familjehem, vilket är jättebra, men då måste vi också hitta nya jourhemsplatser. Vi strävar efter att kunna placera barnen och ungdomarna i Norrköpings kommun, så att de kan gå kvar på sin skola och inte behöva flytta till en annan kommun, säger Ingela Klint.

Kontakt:

Ingela Klint
Titel: enhetschef familjehemsenheten
Telefon: 011-15 21 56

Maria Sayeler Behnam (S)
Titel: ordförande socialnämnden
Telefon: 0738-96 15 86

________________________________________


Kontakt: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 0725-97 09 00

Bilder

Foto: Norrköpings kommun
Foto: Norrköpings kommun
Ladda ned bild

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Problem med elevjournaler anmäls enligt lex Maria20.10.2021 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elevhälsans medicinska insatser gör en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller brister i överföringen av elevuppgifter från systemet som används för skolans administration till verksamhetssystemet för elevernas medicinska journaler. Ett hundratal elever inom grund- och gymnasieskolorna har antingen fått sin journal på fel skola, journaler på två skolor samtidigt eller ingen journal alls.

Pressinbjudan: Satsning på utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa11.10.2021 15:44:55 CEST | Pressinbjudan

Pandemin har bidragit till att den psykiska ohälsan har ökat bland många barn och unga. Därför kommer Norrköpings kommun under hösten att erbjuda utbildningen Mental Health First Aid (MHFA) med inriktning ungdom. Dessutom har Norrköpings kommun nu antaget en ny regional strategi för suicidprevention. Utifrån den kommer en lokal riktlinje för Norrköping nu att tas fram.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum