Norrköpings kommun

Norrköpings kommun bjuder in till Dukat bord  

Dela

Nu blir det enklare för företag som har fler än ett myndighetsärende, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd att träffa fler handläggare vid samma tillfälle.

– Med den här satsningen vill vi som kommun underlätta genom att samla handläggare, så att företagare kan få svar på frågor och vägledning på ett effektivt sätt. Dukat bord vänder sig bland annat till företag och verksamheter som planerar att bygga om, vidareutveckla sitt företag eller vill använda kommunens mark, vilket ofta innebär att behov av nya tillstånd, lov och krav på tillsyn uppstår, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

Det är näringslivsavdelningen och samhällsbyggnadskontoret som står bakom projektet Dukat bord som planeras att starta upp i slutet av september. Det är en del av satsningen Företagsfokus som kommunen presenterade i juni.

– Genom den här satsningen vill vi att företagare ska uppleva det enklare i kontakten med kommunen, och därmed också känna att kommunen kan ge en god service. Det ger också positiva effekter genom tidsbesparing och resurseffektivisering både för företagen, men också för kommunen, säger Anna Selander, samhällsbyggnadsdirektör.

Erbjudandet vänder sig till företag och verksamheter som har två eller fler myndighetsärenden. Under mötet ska företagaren få svar på vilka krav som finns för dennes verksamhet, en uppfattning om ungefär lång tid det kommer att ta för att till exempel få ett tillstånd, vad som krävs av företagaren och vad som kan förväntas från kommunen.

– Det här är en oerhört viktig satsning då vi vet att företagare efterfrågat bättre dialog och service av oss som kommun. Vårt mål är att vara en kommun som företagare upplever ger snabbt och effektivt stöd vid behov. Det är en mycket viktig fråga och ett prioriterat utvecklingsområde för oss, säger Pontus Lindblom.

Kontakt:  
Jessica Stille Törnqvist
Titel: enhetschef näringslivsavdelningen
Telefon: 011-15 30 33

________________________________________________________

Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 072-597 09 00


Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan: Anna Sjödahl – All denna jävla lycka16.9.2021 15:17:36 CEST | Pressinbjudan

Norrköpings Konstmuseum presenterar för första gången en omfattande retrospektiv med konstnären Anna Sjödahl. All denna jävla lycka samlar över fyrtio år av Anna Sjödahls rika konstnärskap genom ett stort och varierat urval av hennes måleri, teckning och skulptur. Politiskt laddade verk som Vår i Hallonbergen möter i utställningen mindre kända sidor som landskapsmåleriet från Ukna-dalen, reflektioner över gränsdragningen mellan konst/vetenskap och djupdykningen i hennes egen släkts kvinnoöden.

Ny uppsökande verksamhet riktat till unga i utsatta områden15.9.2021 13:30:00 CEST | Pressmeddelande

Nu har socialkontoret i Norrköpings kommun, på uppdrag av socialnämnden, påbörjat sin uppsökande verksamhet som riktar sig till ungdomar i utsatta områden. Målgruppen är barn och ungdomar som är i riskzonen för att utveckla, eller som redan har utvecklat, ett normbrytande beteende. Det uppsökande teamet ska aktivt söka upp barn och unga i de socialt utsatta områdena och prata med dem på deras villkor och utifrån barnets bästa. Allt i nära samverkan med bland annat polis, skolor och föreningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum