Konkurrensverket

Norrköpings kommun får kritik för bristande kontroll av inköp

Dela

Norrköpings kommun har genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll i vissa inköp. Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen. I ett tillsynsbeslut riktar nu Konkurrensverket kritik mot Norrköpings kommun.

Konkurrensverket har granskat Norrköpings kommuns inköp av tjänster från tre olika ramavtal som omfattar upphandlingskonsulttjänster, organisationskonsult-tjänster och konsultförmedlingstjänster inom digitalisering. Inköpen från ramavtalen har genomförts av digitaliseringsavdelningen, en avdelning under Kommunstyrelsen i Norrköpings kommun.

Utredningen visar att inköp har skett utan att villkoren för avrop i de tillgängliga ramavtalen har tillämpats på rätt sätt. Inköp har även i vissa fall skett i strid med öppenhets- och likabehandlingsprincipen. Kommunen har även brustit i sin dokumentation av inköpen genom att inte dokumentera i enlighet med dokumentationsplikten i lagen om offentlig upphandling.

Kommunen har även agerat i strid med sina egna riktlinjer för upphandling och inköp. Kommunens agerande i samband med de inköp som granskats i ärendet står inte i överensstämmelse med det krav på objektivitet och oberoende som följer av kommunens beslutade riktlinjer.

– När kommunen inte följer sina egna riktlinjer försvårar det förutsättningarna att hantera sina inköp i överensstämmelse med regelverken. Jag förutsätter att kommunen, i den mån det inte redan har skett, vidtar åtgärder för att säkerställa att upphandlingslagstiftningen följs, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Utredningen visar att det har förekommit omfattande brister i kommunens hantering av avrop under den aktuella tidsperioden och avseende de aktuella ramavtalen. Konkurrensverket riktar nu kritik mot Norrköpings kommun med anledning av de identifierade bristerna.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Johansson, föredragande, 08-700 15 46, johan.johansson@kkv.se
Åsa Lövström, kommunikatör, 08-700 16 36, asa.lovstrom@kkv.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Svensk Mäklarstatistik ska fortsätta leverera data om bostadsmarknaden1.7.2021 17:19:07 CEST | Pressmeddelande

Konkurrensverket ålägger tillfälligt Svensk Mäklarstatistik att fortsätta leverera data om bostadsaffärer i Sverige till företaget Valueguard Index Sweden, inklusive rätten för företaget att publicera egen statistik baserad på dessa data. Beslutet gäller fram till dess att Konkurrensverket har avgjort om Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran är ett brott mot konkurrenslagen, eller fattat annat beslut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum