Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har nu övergripande riktlinje för klimatanpassning

Dela

För att minska sårbarheten inför nuvarande och kommande klimatförändringar har under hösten en riktlinje för klimatanpassning tagits fram inom Norrköpings kommun. Framtagandet av riktlinjen har skett i bred samverkan, och den möjliggör nu en övergripande styrning vad gäller kommunens klimatanpassningsarbete.

Beslutet klubbades i kommunfullmäktige i oktober, och riktlinjen sprids nu inom verksamheterna.

– Det har saknats en kommunövergripande styrning på klimatanpassningsområdet, det har vi rått bot på genom att anta Norrköpings kommuns första riktlinje för klimatanpassning. Den gäller för hela kommunen, och kommer att utgöra ett gott stöd vad gäller arbetet med detta inom verksamheterna, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.

Dagens samhälle är anpassat och uppbyggt efter ett visst klimat. Men med de klimatförändringar som märks redan idag, och de som är att förvänta i framtiden ändras förutsättningarna. Norrköping, liksom samhället i stort, kommer att ställas inför nya utmaningar som det förändrade klimatet för med sig. Detta gäller såväl stad som landsbygd, människor som allt annat levande.

– För att skapa oss en god bild av läget och eventuella utmaningar i Norrköpings kommun har vi genomfört sårbarhetskartläggning och värmekartläggning i samarbete med Linköping universitet som legat som en grund för arbetet. Vi vet att vi kommer att ställas inför både nya möjligheter och nya utmaningar som det förändrade klimatet för med sig och det gäller att ligga steget före, säger Merja Willman, koordinator Hållbar utveckling, kommunstyrelsens kontor.

– Många av klimatförändringens effekter kan i viss mån dämpas genom att klimatanpassningsåtgärder vidtas. Syftet med Norrköpings klimatanpassningsarbete är att minska vår sårbarhet genom att planera kommunens verksamhet utifrån de nya förutsättningar som klimatförändringar medför, säger Karin Jonsson, (C).

Framtagandet av riktlinjen för klimatanpassning har skett i bred samverkan mellan kommunens kontor, kommunala bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Norrköpings kommun har även ett samarbete med SMHI och Linköpings universitets Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR.

Sammanfattning Riktlinje för klimatanpassning:
Riktlinjen för klimatanpassning är indelad i ett antal grundläggande principer
samt 6 fokusområden:

  • Hälsa och välmående
  • Infrastruktur och tekniska försörjningssystem
  • Dricksvatten
  • Bebyggelse, byggande och samhällsplanering
  • Areella näringar, besöksnäringen och naturolyckor
  • Biologisk mångfald samt kultur- och naturmiljö

Länk till Riktlinje för klimatanpassning

Kontakt:
Merja Willman
Titel: koordinator Hållbar utveckling, kommunstyrelsens kontor
Telefon: 011-15 19 83

Karin Jonsson (C)
Titel: kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.
Telefon: 073-205 42 60

_______________________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Sammanfattning av Norrköpings kommuns arbete i samband med covid-19 vecka 2311.6.2021 16:12:53 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun arbetar med fortsatt beredskap för att förhindra och hantera eventuell smittspridning samt andra konsekvenser av coronapandemin. Här följer en sammanfattning av kommunens arbete under vecka 23. Läget är allvarligt och kommunen vill uppmana alla att handla ensamma, hålla avstånd, följa restriktioner och rekommendationer samt stanna hemma vid minsta symtom.

God rättssäkerhet på ekonomiskt bistånd i Norrköping11.6.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ekonomiskt bistånd på arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret (AVK) i Norrköpings kommun har säkerställt att handläggningen är rättssäker. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som har granskat hur verksamheten arbetar med barnrättsperspektiv, delaktighet, tillgänglighet och bemötande. Parallellt visar kontorets egen kvalitetsrapport också på många styrkor i verksamheten, men även ett par förbättringsområden som man inlett ett fokuserat arbete med.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum