Norrköpings kommun

Norrköpings kommun har tagit fram en koldioxidbudget

Dela

Norrköpings kommun har tagit fram en digital koldioxidbudget. Den fungerar som en kartläggning över var utsläppen inom Norrköpings kommuns gränser är som störst, samt hur fort de behöver minska för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader och sträva efter att den stannar vid 1,5 grader. Koldioxidbudgeten visar att en minskning pågår i Norrköping sedan 20 år, men att utsläppen likväl är fortsatt stora och minskningstakten för långsam.

– Som alla andra kommuner i landet behöver vi minska våra utsläpp. Koldioxidbudgeten ger oss en riktning för både hur mycket vi måste minska våra utsläpp och vad vi ska fokusera på - som kommun, som företag och som medborgare. Det är en gemensam utmaning som vi måste lösa tillsammans, säger Karin Jonsson (C), miljökommunalråd i Norrköpings kommun.

Koldioxidbudgeten visar att Norrköping behöver minska sina gemensamma utsläpp med 12 procent per år fram till 2045 för att klara klimatmålen. Skulle koldioxidutsläppen fortsätta i samma takt som idag skulle budgeten bara hålla cirka 7 år. Koldioxidbudgeten är ett sätt att skapa medvetande kring utsläppsfrågan för kommunen och andra aktörer och områden i Norrköping.

– I vårt eget arbete på kommunal nivå är budgeten ett verktyg och stöd i klimatarbetet. Vi har nyligen genomfört en klimatkartläggning över kommunorganisationens klimatpåverkan som visar på var vi har våra största utmaningar. Kartläggningen var ett första steg i framtagandet av en Färdplan för ett fossilfritt Norrköping till 2030, där vi nu kommer att formulera konkreta åtgärder för hur vi kan minska kommunorganisationens klimatpåverkan, säger Karin Faxér, miljöstrateg i Norrköpings kommun.

Norrköpings koldioxidbudget har tagits fram i samarbete med forskare vid Uppsala universitet och icke vinstdrivande Klimatsekretariatet.

Här hittar du Norrköpings koldioxidbudget 

Klimatkartläggningen finns bifogad.

Kontakt:
Karin Jonsson (C)
Titel: kommunalråd
Telefon: 073-205 42 60

Karin Faxér
Titel: miljöstrateg
Telefon: 0730-201486

Kontakt klimatkartläggningen
Charlotta Hansson
Titel: miljöstrateg
Telefon: 011-15 18 20

___________________________________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon: 0725-97 09 00

Dokument

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Norrköpings kommun har omkring 143 500 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 9 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering, medieteknik samt besöksnäring. Dessutom finns många företag inom de gröna näringarna. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2018-2022 styrs Norrköpings kommun av en kvartett, som består av S, L, C och KD. 

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum