Norrköpings kommun

Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen samverkar för nyanländas etablering

Dela

Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen i Norrköping har ingått en överenskommelse om samverkan för nyanländas etablering. Syftet är att nyanlända personer snabbare ska komma ut i arbete, studier eller eget företagande.

Den 1 mars i år ingick Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen i Norrköping en överenskommelse om fördjupad samverkan kring nyanlända personer. Syftet är att enligt en framtagen modell påskynda nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden. Modellen bygger på ett gemensamt kartläggnings- och analysarbete av kompetensförsörjningsbehovet i Norrköping. Kompetensförsörjningsbehovet ska sedan matchas med intresse och kompetens hos de personer som kommit till Sverige.

Ett så kallat jobbspår är ett paket av insatser som ska leda till vidarestudier, arbete eller eget företagande. Utifrån den kartläggning som har gjorts för Norrköping har fyra olika jobbspår tagits fram inom

  • eget företagande
  • restaurang och storkök
  • industri
  • särskilt spår för personer utan gymnasial utbildning

Jobbspåren kommer att fortsätta att utvecklas och matchas med kompetensförsörjningsbehovet hos det lokala näringslivet.

– Överenskommelsen har ett stort värde då vi behöver fokusera på arbetet tillsammans för individens väg till kompetensutveckling och arbete. Den här modellen främjar det lokala näringslivet och hjälper samtidigt nyanlända att snabbare komma ut i studier och arbete, säger Inger Schroeder, chef för Arbetsförmedlingen i Norrköping.

Det övergripande målet med överenskommelsen är att korta tiden som det tar för nyanlända personer att komma i arbete, studier eller eget företagande till två år. Lokalt syftar samverkan också till att andelen personer som lämnar etableringsuppdraget och börjar jobba eller studera ska öka, och arbetslösheten och långtidsberoende ekonomiskt bistånd bland utrikesfödda minska.

– Att utforma jobbspår via utbildning är ett sätt att stärka kompetensförsörjningen till olika branscher. Vi kommer fortsätta utveckla ytterliga jobbspår under kommande år och välkomnar dialog med branschrepresentanter och aktörer i näringslivet. Konjunkturen är god, efterfrågan på medarbetare stark och många vill komma i kontakt med sina kanske blivande arbetsgivare, säger Pernilla Thott Ljung, kontorschef arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret.

– Nyanländas etablering på arbetsmarknaden är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Egen försörjning har avgörande betydelse både för den enskilde individens frihet och för att samhället ska hålla ihop såväl ekonomiskt som solidariskt, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Om Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA)
Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) har regeringens uppdrag att främja statlig och kommunal samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet. Delegationens uppdrag är att verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot arbetslöshet inom målgruppen får större genomslag på lokal nivå.

Kontaktpersoner:
Pernilla Thott Ljung
Titel: förvaltningschef, arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret
Telefon: 011-15 10 88

Lars Stjernkvist (S)
Titel: ordförande kommunstyrelsen
Telefon: 070-527 26 27

Inger Schroeder
Titel: chef Arbetsförmedlingen Norrköping
Telefon: 010-486 93 41

________________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Nyckelord

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Let's create Norrköping! 
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. I november 2017 togs det första spadtaget för Kardonbanan som möjliggör bygget av Ostlänken. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag. 
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Where´s the Music och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är Norrköping som är huvudort för världens största orienteringstävling sommaren 2019. Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum