Norrköpings kommun

Norrköpings kommun överklagar Arbetsmiljöverkets förbud

Dela

Arbetsmiljöverket har förbjudit användningen av visir utan CE-märkning eller med tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket. Det efter ett tillsynsbesök på hemtjänstenheten Bygdevägen 15. Om visiren används av medarbetarna på enheten tvingas kommunen betala 100 000 kronor. När visiren köptes in hade Arbetsmiljöverket meddelat att arbetsgivare inte riskerar sanktionsavgifter för skyddsutrustning som saknar CE-märkning eller tillfälligt tillstånd.

 Dessutom gav Arbetsmiljöverket visiren tillfälligt tillstånd bara dagen efter att de beslutat om att förbjuda enheten från att vända dem. Det hela blir otydligt och motsägelsefullt, så nu väljer vi att överklaga Arbetsmiljöverkets beslut, säger verksamhetschef Malin Engström.

Den aktuella hemtjänstenheten har fått andra visir efter Arbetsmiljöverkets beslut, men inget tyder på att de förbjudna visiren inte skulle ge ett ändamålsenligt skydd.

Vi har inte fått in några rapporter eller avvikelser som skulle kunna tyda på att de visir som använts inte är säkra. Visir utan CE-märkning kan uppfylla kraven och ge samma skydd ändå, men har inte genomgått den tidskrävande processen för CE-märkningen, säger Malin Engström.

Visiren har köpts in via den länsgemensamma inköpscentralen. Vid den tidpunkten fanns en begränsad tillgång på skyddsutrustning och en global efterfrågan. Leverantörer hade ställt om produktionen för att snabbt ta fram visir till hälso- och sjukvården.

 Inköpscentralen gjorde några tester av visiren och Arbetsmiljöverket hade sagt att de inte skulle kräva sanktionsavgifter för användning skyddsutrustning utan CE-märkning eller tillfälligt tillstånd, så vi kände oss säkra både avseende smittrisk och ekonomisk risk när visiren togs i bruk, säger Malin Engström.

Kontakt:
Malin Engström
Titel: verksamhetschef myndighetsutövningen
Telefon: 011-15 13 63

Helena Axestam
Titel: verksamhetschef vård- och omsorgskontoret
Telefon: 011- 15 10 39
___________________________________________________
Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Brister i hantering av ärende till socialnämndens behandlingsutskott29.10.2020 11:00:00 CETPressmeddelande

Ett ärende som var anmält till socialnämndens behandlingsutskott togs inte upp på sammanträdet trots att handlingarna skickats in. Ärendet rörde en person som var omedelbart omhändertagen enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). Eftersom ärendet inte togs upp på sammanträdet skickades inte ansökan in till rätten varpå personen var fortsatt frihetsberövad i ungefär tolv timmar. Socialkontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Sarah.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum